Održan okrugli sto o primeni novog Zakona o azilu i privremenoj zaštiti

30. septembar 2018.

 petak 29.septembra u Medija centru održan je prvi od četiri završnih okrugla stola u okviru projekta Help on the route. Tema prvog okupljanja bila je primena novog Zakona o azilu i privremenoj zaštiti, kao i izazovi i uočeni problemi u praksi. Učesnici okruglog stola bili su predstavnici Fondacije Ana i Vlade Divac, Novosadskog humanitarnog centra, Komesarijata za izbeglice i migracije, UNHCR-a i Beogradskog centra za ljudska prava.

Opšti cilj projekta Pomoć na putu jeste doprinos promociji i zaštiti ljudskih prava migranata, tražilaca azila i izbeglica koje se nalaze na teritoriji Srbije i Makedonije.

Nosilac ovog regionalnog projekta je Fondacija „Ana i Vlade Divac”, a partneri na projektu su, pored Beogradskog centra za ljudska prava, Udruženje samarićanskih radnika (ASB)Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije (MHC) i Novosadski humanitarni centar (NSHC).

Jedna od glavnih aktivnosti na projektu je formiranje mreže partnera i jačanje kapaciteta 20 lokalnih organizacija civilnog društva iz Makedonije i Srbije, koje pružaju pomoć migrantima i izbeglicama. Uspostavljanje regionalne mreže organizacija civilnog društva doprineće unapređenju njihovih sposobnosti da postupaju u situacijama kršenja ljudskih prava migranata i izbeglica, koristeći posebni mehanizam koji će biti razrađen u okviru projekta.

 

       
hotr1     hotr2