Novi kvartalni izveštaj agencije Evropske unije za osnovna prava – FRA o migracijama

31. jul 2020.

Capture FRAAgencija Evropske unije za osnovna prava – FRA objavila je 3. periodični izveštaj u 2020. godini - Migracije: glavni izazovi u oblasti osnovnih prava, za period od 1. aprila do 30. juna 2020. godine. Izveštaj objedinjuje podatke o poštovanju osnovnih prava osoba koje dolaze u Evropsku uniju (EU) ukazujući na najvažnije tendencije u oblasti azila i migracija. Pored situacije u zemljama EU, izveštaj obuhvata i analize trendova u Republici Srbiji i Severnoj Makedoniji.

Ovaj periodični izveštaj posebno naglašava izazove u oblasti migracija u kontekstu pandemije COVID-19 uključujući izmene zakonodavnog okvira, ograničenje kretanja, otežan pristup postupku azila, prenaseljenost smeštajnih kapaciteta, zaštitu dece kao i govor mržnje i nasilje. Izveštaj ukazuje na smanjen broj tražilaca azila s obzirom na preventivne zdravstvene mere i ograničene mogućnosti za putovanje bez obzira što je u ovom kvartalu došlo do izvesnog popuštanja mera.

Za potrebe izveštaja, analizu stanja u Republici Srbiji izradio je Beogradski centar za ljudska prava. Izveštaj ističe da je Kancelarija za azil ponovo započela procesne radnje kao i ukidanje Odluke Vlade Srbije o zatvaranju graničnih prelaza u maju i otvaranju graničnih prelaza i komercijalnih letova. Izveštaj se osvrće i na incident u Centru za azil Bogovađa kada su pripadnici privatnog obezbeđenja fizički zlostavljali decu bez pratnje kao i Odluku Ministarstva zdravlja o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji, od 7. maja.