#KakoIde kampanja povodom Youth Specific Report koji će razmatrati Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava

11. фебруара 2022.

KakoIde_16-9 (1)

Kako živite? Gde stanujete, da li radite? Sa kakvim se izazovima suočavate? Šta mislite, kako ide drugim mladim ljudima u Srbiji?

Mi vidimo #KakoIde! U prethodnih nekoliko meseci smo zajedno sa ljudima iz čak 12 organizacija mladih i za mlade udružili znanja i veštine i sastavili Youth Specific Report koji po prvi put u fokus stavlja ekonomska i socijalna prava mladih.

Youth Specific Report je napisan u cilju da predstavi trenutno stanje i ukaže na izazove i prepreke u oblasti ekonomskih i socijalnih prava mladih, a za potrebe Trećeg periodičnog izveštaja Republike Srbije pred Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava koji će ovaj Izveštaj i razmatrati.

Zašto je ovo važno?

PRVI PUT će se pred mehanizmima Ujedinjenih nacija koji su dostupni civilnom sektoru razmatrati ljudska prava mladih kao društvene kategorije u posebnom fokusu. Ovo je važno, jer prvi put skrećemo pažnju na prava mladih u Srbiji na međunarodnom nivou, i verujemo da ćemo kroz ceo proces uspeti da utičemo na poboljšanje njihovog položaja u narednim godinama.

Otuda i #KakoIde: jer znamo i vidimo, sa iste smo strane, i svima nam je važno, kao i vama, da mladima #IdeBolje.

Pratite kampanju #KakoIde na društvenim mrežama da budete u toku sa svim aktivnostima!

Youth Specific Report koji će se 21. februara 2022. godine naći pred Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava možete pogledati OVDE.