Sloboda izražavanja – Model Zakona o medijima

20. јануара 1997.

Donator: Foond za otvoreno društvo/Constitutional and Legal Policy Institute and Open Society Fund
Trajanje: oktobar 1997 – oktobar 1998

Imajući u vidu da su sloboda izražavanja i nezavisnost medija bitan preduslov za ostvarivanje ljudskih prava i da debata o ispunjavanju ovih uslova u Srbiji traje godinama, Beogradski centar je stavio sebi u zadatak da grupa eksperata izradi model Zakon o informisanju koji će pružiti pravni okvir da se ovaj tako bitan uslov ispuni. (више…)

Ustavne pretpostavke za demokratsko uređenje

Donator: Institut za federalizam Friburg/ Institute of Federalism Fribourg (Switzerland)

Trajanje: januar – decembar 1997

Od osnivanja Beogradskog centra pokušali smo da doprinesemo boljem poštovanju ljudskih prava u Srbiji i SRJ. Uvereni da stanje ljudskih prava u bilo kojoj državi ne može da se ograniči na usko polje izolovano od opšte situacije i stanja demokratije u društvu, kao i činjenice da se ona ne uživaju u društvenom vakumu već da norme kojima se ona štite  treba da budu deo društvenog, ekonomskog i političkog sistema koji omogućava njihovo puno uživanje. (више…)