Predrag Koraksić dobitnik nagrade „Konstantin Obradović“

7. decembar 2000.
Prvi dobitnik novoustanovljene nagrade »Konstantin Obradović« za unapređenje kulture ljudskih prava je Predrag Koraksić – Corax, karikaturista iz Beograda. Nagradu je uspostavio Beogradski centar za ljudska prava da bi obeležio uspomenu na svog osnivača i dugogodišnjeg zamenika direktora, profesora dr Konstantina Obradovića, jednog od najvećih jugoslovenskih i međunarodnih stručnjaka za međunarodno humanitarno pravo i aktivnog borca za ljudska prava u našoj zemlji.
(više…)

Protest zbog zatvaranja odbora za ljudska prava iz Leskovca

28. novembar 2000.
Beogradski centar za ljudska prava protestuje protiv rešenja MUP Leskovac, kojim se Odbor za ljudska prava iz Leskovca briše iz registra udruženja građana bez zakonskog osnova. Zakon o udruženjima građana i društvenim organizacijama, na koji se MUP Leskovac poziva, precizno odredjuje razloge usled kojih se udruženju gradjana može zabraniti rad. Medju zakonskim razlozima ne postoji niti jedan od onih na koje se u svom rešenju poziva MUP Leskovac. Vodjenje krivičnog postupka protiv predsednika udruženja i navodno bavljenje političkim aktivnostima nisu zakonski osnovi za zabranu rada udruženja.
(više…)

Zašto Saveznom ministarstvu pravde unapred smeta posmatranje predstojećih izbora?

13. septembar 2000.
Savezno ministarstvo pravde je 13. septembra usmenim putem upozorilo predstavnike CeSIDa da razmatra poništavanje uredne registracije ove nevladine organizacije, zbog „prekoračenja ovlašćenja“. Kako CeSID zaključuje, zamera im se javno objavljivanje rezultata lokalnih izbora u Srbiji 1996. godine, odnosno ukazivanje na drastičnu izbornu krađu na proteklim republičkim i lokalnim izborima.
(više…)

Zaustavimo uništavanje građanske svesti

31. avgust 2000.
Najlakše je ljude koji ukazuju na tuđe greške optužiti da su izdajnici. Prateći ovakvu logiku, izdaja je veća i mnogo više košta kada se ukazuje na greške koje čini država, odnosno ljudi koji je predstavljaju i koji greše u ime i za račun njenih građana. Greške koje je naredila i sprovela Vojska Jugoslavije na Kosovu i Metohiji koštale su života i imovine hiljade ljudi, žena i dece koji nisu nosili oružje i nisu pripadali separatističkoj OVK. Oni su takođe bili građani ove države. Greške koje je naredila pogrešna politika, a sprovela vojska, posredno su odgovorne i za nastavak tragične sudbine preostalih Srba i ostalih građana Srbije koji su još uvek na Kosovu.

(više…)

Saopštenje povodom pritvaranja aktivista otpora u Požarevcu

3. maj 2000.
Prilikom jučerašnjeg incidenta u Požarevcu trojica aktivista Otpora teško su povređena, a jedan od njih je s teškim povredama glave prebačen u beogradski Urgentni centar. Lica koja su odgovorna za ove povrede nisu privedena, niti je protiv njih pokrenut bilo kakav postupak, dok policija povređene aktiviste Otpora sumnjiči za pokušaj ubistva dvojice aktivista JULa. Iako je blagovremeno obaveštena o pretnjama aktivistima Otpora i o mogućnosti izbijanja incidenta, policija se nije pojavila na mestu događaja već je aktiviste Otpora privela u trenutku kada im je u bolnici ukazivana medicinska pomoć.
(više…)

Ohrabrujuća zalaganja demokratske opozicije

20. januar 2000.
Beogradski centar za ljudska prava pozdravlja zajedničku odluku stranaka demokratske opozicije da se temeljno i dosledno založe za poštovanje političkih prava svih građana Srbije. Uspostavljanje demokratske vlasti putem slobodnih i poštenih izbora pravi je put ka poštovanju svih ljudskih prava i ostvarenju vladavine prava.
(više…)