Šta sve Srbija može da zabrani

15. april 2000.

Intervju: dr Vojin Dimitrijević, preuzeto sa sajta Vreme

„Režimi koji hoće da opstanu sad uvode edukaciju o ljudskim pravima u policiju, kao što je slučaj u Kini ili Vijetnamu“

„Nisu sva ljudska prava žestoko politička, ali država može propasti zbog nedostatka ljudskih prava. (više…)