Vojin Dimitrijević

18. јула 2002.

Pravnik, preuzeto sa sajta Vreme

Osnovni podaci: Titula počasnog doktora Kentskog univerziteta u Kenterberiju (Velika Britanija) Vojinu Dimitrijeviću uručena je 10. jula skoro kao rođendanski poklon: direktor Beogradskog centra za ljudska prava i, do početka primene Miloševićevog Zakona o univerzitetu (1998), redovni profesor Međunarodnog javnog prava i Međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu u Beogradu, rođen je 9. jula 1932. u Rijeci. Gimnaziju i Pravni fakultet završio u Beogradu, gde je i doktorirao. (више…)