Fond za odbranu od ratnih huškača

5. april 2002.
Beogradski centar za ljudska prava uočava s velikom zabrinutošću da je naše društvo na putu da se pomiri s govorom mržnje i da rehabilituje ratne huškače, čija je pisana i izgovorena reč, milionski reprodukovana u masovnim medijima, tokom poslednje decenije XX veka mnoge ljude navela da postanu nevoljni ratnici, pa i svesne i nesvesne ubice i mučitelji. Ona je prouzrokovala smrt, osakaćenje i bolest hiljade nedužnih ljudi i milione konačno odvela u krajnju bedu i beskućništvo. Ratni huškači su druge slali u obračune a sami su ostali na bezbednoj daljini da bi tekli karijeru i sticali imetak.
(više…)

Tortura i dalje nekažnjiva?

11. mart 2002.
Beogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost zbog surovog i nečovečnog postupanja policije u slučaju Vladimira Radojčića (28) iz Beograda, koga su policajci iz SUP Smederevo 26. februara podvrgli mučenju, surovom i nečovečnom postupanju.  Obaveza vlasti je da ovaj, kao i svaki drugi slučaj u kome postoji osnovana sumnja da se dogodio akt mučenja ili ponižavajućeg postupanja,  istraži i počinioce kazni.

(više…)