Saopštenje Beogradskog centra za ljudska prava i Centra za antiratnu akciju povodom usvajanja zakona o suzbijanju organizovanog kriminala

14. april 2003.
Najavljujući izmene tzv. zakona o organizovanom kriminalu (Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala), predstavnik Vlade Srbije je rekao da će nova zakonska definicija “organizovanog kriminala” biti u potpunoj saglasnosti s Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Na žalost, to nije tačno. Nova definicija je daleko šira i protivna toj Konvenciji i drugim međunarodnim standardima. I po Konvenciji i po našem novom zakonu, organizovani kriminal je vršenje krivičnih dela od strane organizovane kriminalne grupe ili njenih pripadnika. Međutim, naš zakon, pored “organizovane kriminalne grupe”, uvodi i Konvenciji nepoznat pojam “druge organizovane grupe”.

(više…)

Reakcije na najavljena zakonska rešenja

9. april 2003.
Beogradski centar za ljudska prava i Centar za antiratnu akciju izražavaju svoju zabrinutost zbog predloga paketa pravosudnih i krivičnih zakona o kojima raspravlja Narodna skupština Republike Srbije (RS). Kao članica Saveta Evrope naša zemlja ima obavezu da poštuje evropske standarde o ljudskim pravima. Njima treba posvećivati pažnju pri donošenju zakona kako državu kasnije ne bi Evropski sud označavao kao kršioca ljudskih prava.

(više…)

Povodom prijema Srbije i Crne Gore u Savet Evrope

3. april 2003.
Beogradski centar za ljudska prava  s  velikom radošću pozdravlja svečani prijem i punopravno članstvo Državne zajednice Srbije i Crne Gore u Savet Evrope. Naša zemlja postaje član ove evropske organizacije što je dugo očekivani korak i velika podrška svim demokratskim snagama koje su se za ovaj trenutak zalagale u svojoj višegodišnjoj borbi za stvaranje pravne države i poštovanje ljudskih prava.
(više…)

Stambolićeva sudbina opomena za sve

31. mart 2003.
Beogradski centar za ljudska prava je s velikom tugom primio vest o pronalaženju tela zverski ubijenog Ivana Stambolića, bivšeg predsednika Predsedništva Srbije. Ovim su se obistinile najcrnje strepnje Ivanove porodice i prijatelja, kao i čitave javnosti. Danas, dve i po godine posle tog tragičnog događaja, potvrđuje se u kakvom su društvu građani Srbije živeli više od deset godina. Ovaj strašan zločin nas opominje i podseća na režim koji je lične interese svojih čelnika godinama predstavljao kao vrhunski državni ideal uvijajući ih u laži o patriotizmu, naciji i velikoj svetskoj zaveri.

(više…)

Vraćanje smrtne kazne nemoguće i nepotrebno

27. mart 2003.
Beogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost zbog najavljene inicijative Demohrišćanske stranke Srbije, kojom će Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srbije biti predloženo ponovno uvođenje smrtne kazne u naše krivično zakonodavstvo. Ova inicijativa je u suprotnosti s najvišim pravnim aktom Državne zajednice Srbije i Crne Gore o ljudskim pravima, Poveljom o ljudskim i manjinskim pravima, koja u članu 11 zajemčuje neprikosnovenost ljudskog života i isključuje smrtnu kaznu. Centar podseća da je juna 2001. SRJ ratifikovala Drugi fakultativni protokol uz Pakt o građanskim i političkim pravima, kojim se ukida smrtna kazna. Savezni i republički krivični zakoni su potom usklađeni s preuzetim obavezama.
(više…)

Žaljenje zbog ostavke predsednice Vrhovnog suda Srbije

21. mart 2003.
Beogradski centar za ljudska prava izražava žaljenje zbog ostavke predsednice Vrhovnog suda Srbije, gospođe Leposave Karamarković. Gospođa Karamarković je bila oličenje nezavisnosti, kojoj bi svaki sudija trebalo da teži. Zbog zalaganja za nezavisno sudstvo i postupanja u skladu sa svojim uverenjima udaljena je iz pravosuđa za vreme prethodnog režima. Bila je tako prirodni izbor za najvišeg sudiju u demokratskoj Srbiji. Njen ugled i autoritet ulivali su nadu da će srbijansko pravosuđe izrasti u mehanizam nezavisne, nepristrasne i efikasne zaštite pojedinca.
(više…)