Nevaspitani “Diskurs” direktora RTS

8. jul 2004.
Beogradski centar za ljudska prava osuđuje nedavne izjave g. Aleksandra Tijanića, direktora Radio televizije Srbije, uperene protiv gđe Biljane Kovačević Vučo, predsednice Komiteta pravnika za ljudska prava. Centar smatra da su te izjave necivilizovane i nepristojne i da su u teškom neskladu s poslom direktora jedne javne ustanove, koja treba da bude servis građana. Kvalifikacije koje je izneo g. Tijanić i koje su preneli neki mediji sadrže govor mržnje, krše pravila novinarske etike i grubo narušavaju ugled ličnosti s kojom g. Tijanić polemiše. Govor mržnje ne bi trebalo da dolazi s položaja rukovodioca institucije koja mora da služi za primer medijima svojom odmerenošću, objektivnošću i profesionalizmom.
(više…)

Alarmantni napadi

30. jun 2004.

Beogradski centar za ljudska prava najoštrije osuđuje napad maskiranog napadača na Svetlanu Đorđević, koji se dogodio u nedelju 27. juna u njenoj kući u Vranju. Ona je autorka knjige „Svedočanstvo o Kosovu“ koja govori o zločinima koje je policija počinila na Kosovu.  Pretnje Svetlani Đorđević traju već godinu dana, od njenog pojavljivanja na televiziji B92 prošle godine. Država  je dužna da zaštiti gđu Đorđević, čiji su fizički i psihički  integritet ugroženi. Posebno zabrinjava to što se, kao i u ranijim napadima na porodicu ubijenog predsednika Vlade, napadači identifikuju s rasformiranom Jedinicom za specijalne operacije Državne bezbednosti Srbije i njenim obeležjima.

(više…)

Izmene ZKP

31. maj 2004.
Beogradski centar za ljudska prava pozdravlja izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku, koje su u skladu s međunarodnim standardima. Iako usvojene bez javne rasprave, ove promene vode poboljšanju rada suda pa tako i efikasnoj zaštiti pojedinca. Među izmenama Zakonika o krivičnom postupku, posebno je značajno ukidanje ustanove obaveznog pritvora (čl. 142, st. 1), kojom se propisivalo automatsko izricanje pritvora svima za koje postoji osnovana sumnja da su počinili krivično delo za koje je zaprećena zatvorska kazna od 40 godina.

(više…)

Obaveza države da reaguje na učestale navode o raspirivanju rasne i verske mržnje

7. maj 2004.
Beogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost zbog visokog stepena netolerancije prema manjinama u našem društvu, a posebno sve učestalijih pritisaka na Rome. Ovih dana rasističke poruke su se pojavile u Novom Sadu, Nišu i Zemunu, a postoje i navodi o pretnjama kojima su pripadnici romske manjine izloženi.

Načelo jednakosti svih građana predstavlja osnovu uživanja svih ostalih ljudskih prava, čije ostvarivanje i zaštitu garantuju kako domaći tako i međunarodni pravni propisi. Beogradski centar podseća nadležne organe na obavezu zaštite ljudskih prava svih građana, a posebno na obavezu sprovođenja delotvorne i efikasne istrage kada postoje navodi o kršenjima ljudskih prava.
(više…)

Uzoran moralni čin

Povodom vesti da da su tri osobe zaražene HIV zbog greske radnika Instututa Srbije za transfuziju krvi i da je  dr Gradimir Bogdanović, direktor Instututa, zbog ovoga podneo ostavku, Beogradski centar za ljudska prava ukazuje na činjenicu da je verovatno redak primer da se greške, koje su uvek i svuda moguće, ne sakrivaju od javnosti, već naprotiv, da se o njima javno govori i da se preduzimaju odgovarajuće mere protiv onih koji su ih načinili. Direktor Bogdanović je potvrdio da se protiv odgovorne osobe iz Instituta vodi disciplinski postupak, posle čega može uslediti i krivični postupak. (više…)

Još jedan lex specialis

31. mart 2004.
Beogradski centar za ljudska prava je uveren da je Zakon o pravima optuženog u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu i članova njegove porodice, koji je Narodna skupština Srbije usvojila 30. marta 2004, diskriminatoran, pa prema tome neustavan i štetan. Zakon je očigledno protivan članu 3 Povelje Srbije i Crne Gore o ljudskim pravima, članovima 13 i 22 Ustava Republike Srbije i odredbama koje zabranjuju diskriminaciju u ugovorima koje je naša zemlja ratifikovala i koji moraju direktno da se primenjuju (čl. 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima i čl. 26 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima). (više…)