Izrada Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju za Srbiju – Multikulturalnost – Snaga različitosti

Donator:  Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji i Crnoj Gori (UNDP).
Trajanje projekta: okrtobar 2004 – septembar 2005

Izveštaj o humanom razvoju (Human Divelopement Report) je urađen u saradnji s Ekonomskim institutom iz Beograda. Tema izveštaja je multikulturalizam. Korišćenjem multidisciplinarnog pristupa dat je sveobuhvatan prikaz jedne od najizraženijih karakteristika Srbije – njene kulturne različitosti. Izveštaj je predstavljen javnosti u septembru 2005. godine u Predsedništvu Srbije a potom i u važnijim univerzitetskim centrima u Srbiji. (više…)

Prevod i izdavanje knjige: Antonio Kaseze, Međunarodno krivično pravo

Donator: Ambasada Švajcarske u Beogradu
Trajanje projekta: jul 2004 – februar 2005

Prevod udžbenika o međunarodnom krivičnom pravu, koju je napisao Antonio Cassese, bivši predsednik Haškog tribunala, jedan od najvećih autoriteta u ovaj oblasti, obogatio je ionako skromnu literaturu iz oblasti teorije međunarodnog krivičnog prava. Ova knjiga je uspešan pokušaj da se u meri u kojoj je to moguće, uobliči koherentan teorijski okvir za mnoštvo međusobno neusaglašenih i parcijalnih pravila, načela, pojmova i pravnih konstrukcija koji danas čine međunarodno krivično pravo. (više…)