Novi dokaz moralnog propadanja

9. jun 2005.
Beogradski centar za ljudska prava najoštrije osuđuje Savet roditelja O.Š. „Marko Orešković“ iz Beograda zbog obustavljanja adaptacije četiri učionice ove škole za potrebe dece s telesnim invaliditetom. Protivljenje roditelja ovakvom projektu i njihove pretnje da će svoju decu ispisati iz škole ako se deci s invaliditetom dozvoli da pohađaju nastavu s ostalom decom ukazuju na moralnu bedu koja vlada u našem društvu. Ovo nije usamljeni slučaj naopake „roditeljske brige“ u osnovnim školama u Srbiji.
(više…)

Neporecivi dokazi

1. jun 2005.
U sredu je, pred sudom u Hagu, tokom svedočenja generala Obrada Stevanovića a u postupku koji se vodi protiv Slobodana Miloševića, prikazan video zapis strašnog zločina pogubljenja grupe srebreničkih Bošnjaka u julu 1995, među kojima je bilo i maloletnika. Teško je reći šta je poraznije: masakr i neljudsko ponašanja ubica, svest o tome da se radi o zločinima koji su činjeni u naše ime ili nerazumno odbijanje dela domaće javnosti da shvati razmere ovog zločina i suoči se s istinom. Ne razumemo ćutanje zvaničnika ove zemlje i licemerje pojedinih medija koji se trude da na svaki način umanje značaj ovog dokaza kroz prikrivanje, relativizovanje ili sugerisanje da se radi o “nepouzdanom” dokazu.
(više…)

Dosta!

22. april 2005.
Već desetak dana mediji u Srbiji se utrkuju ko će više i neukusnije da napadne bivšeg ministra spoljnih poslova Gorana Svilanovića. Svi oni koji su ovu zemlju politički ili ekonomski uništavali za vreme Miloševićevog režima ponovo sebi daju za pravo da kleveću i vređaju političara koji je rekao šta misli ne želeći da obmanjuje građana naše zemlje. Mislili smo da je vreme užasnog govora mržnje protiv razumnih, civilizovanih i odgovornih prošlo. Nadali smo se da će pravo na slobodu mišljenja biti garantovano svima, pogotovo političarima koji su našu zemlju vratili u međunarodne institucije.
(više…)

Slavljenje zločina sramota za Srbiju

15. april 2005.
Beogradski centar za ljudska prava šokiran je najavom tribine koju udruženje studenata Nomokanon organizuje 19. aprila ove godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tim povodom na beogradskim ulicama pojavili su se plakati koji ovaj skup najavljuju pod naslovom »Istina o Srebrenici«, a povodom »Desetogodišnjice oslobođenja Srebrenice«!!! Skandalozno je i nedopustivo da se u ovoj zemlji, a pogotovo na jednoj akademskoj ustanovi kakva bi trebalo da bude Pravni fakultet, organizuje skup kojim se slavi godišnjica stravičnog zločina koji je počinjen u Srebrenici. Danas više nije sporna činjenica da je za nekoliko dana u tom mestu ubijeno skoro osam hiljada ljudi. Ta činjenica dokazana je i u sudskom postupku koji se vodi protiv okrivljenih za ovaj ratni zločin. Do istog zaključka došle su i vlasti Republike Srpske u svom izveštaju o ovom zločinu.
(više…)

Povodom šeste godišnjice ubistva Slavka Ćuruvije – nekažnjivost kao standard i javni linč kao politički dijalog

11. april 2005.
Beogradski centar za ljudska prava podseća da se danas navršilo 6 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije i upozorava da učinioci ovog gnusnog zločina još uvek nisu pronađeni, i pored predizbornih obećanja aktuelne vlasti da će javnost saznati istinu o ovom događaju. Slavko Ćuruvija, novinar i glavni i odgovorni urednik “Dnevnog Telegrafa” i nedeljnika “Evropljanin”, svojim se odupiranjem autoritarnom režimu Slobodana Miloševića zalagao za slobodnu reč i slobodno novinarstvo u Srbiji. Svojom hrabrošću i doslednošću Ćuruvija je doprineo opozicionom i građanskom otporu tokom devedesetih godina i demokratskim promenama 2000. godine.

(više…)

Postoji li u javnim preduzećima pravo na štrajk? – povodom postupanja sa štrajkačima u JAT-u

1. april 2005.
Beogradski centar za ljudska prava smatra da način na koji se Vlada Srbije i javno preduzeće «JAT Airways» obračunavaju sa štrajkačima može ozbiljno narušiti ugled države. Pravo na štrajk je ljudsko pravo, priznato Ustavom Srbije. Njega zajemčuje Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (čl. 8, st. 1 d), koji obavezuje SCG, a zaštićeno je i obaveznim konvencijama br. 87, 98, 151 i 154 Međunarodne organizacije rada (MOR).

(više…)