Javnost ima pravo da zna

27. новембра 2006.

Beogradski centar za ljudska prava ukazuje na nedopustivo ponašanje odgovornih povodom intervencije policije u zatvorima u Nišu i Zabeli. Ni nekoliko dana posle noćne intervencije Žandarmerije, nadležni u Ministarstvu pravde i Upravi za izvšenji zavodskih sankcija nisu obavestili javnost o uslovima u kojima je akcija izvedena, stepenu primene sile prema pobunjenim zatvorenicima, broju povređenih i težini nanetih povreda. Javnost je o tome dobila samo posredne informacije od lekara koji su zbrinjavali povređene.
(више…)

Olako obećana brzina

28. септембра 2006.

Beogradski centar za ljudska prava je zaprepašćen načinom na koji se priprema nametanje novog ustava Srbije. Nažalost, sve parlamentarne političke stranke spremne su da donesu ustav samo zbog jednog i to sumnjivog nacionalnog razloga – upisivanja deklaracije o položaju Kosova u preambulu ustava. Ako je to jedini razlog, a to svakodnevno govore najviši zvaničnici, naročito predsednik Vlade, onda nam novi ustav i ne treba. Naime, i sadašnji Ustav govori o Kosovu i Metohiji kao delu Srbije.
(више…)

Saopštenje Beogradskog centra za ljudska prava povodom prve presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju protiv Srbije

19. септембра 2006.

Evropski sud za ljudska prava je 19. septembra 2006. objavio svoju prvu presudu protiv Srbije, u slučaju Matijašević. Drugo odeljenje Suda 29. avgusta 2006. zaključilo da je Srbija povredila član 6, st. 2 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prva i osnovnih sloboda, koji glasi „Svako ko je optužen za krivično delo smatraće se nevinim sve dok se ne dokaže njegova krivica na osnovu zakona. (више…)

Ko to zvecka oružjem

4. септембра 2006.

Beogradski centar za ljudska prava izražava ozbiljnu zabrinutost zbog napada na Natašu Kandić, izvršnu direktorku Fonda za humanitarno pravo. Beogradski centar, druge nevladine organizacije i samo deo odgovornih medija u Srbiji već dugo upozoravaju da se nezaustavljivo vraća atmosfera devedesetih čiji su sastavni deo i fizički napadi i ugrožavanje života pojedinaca i organizacija koje su usuđuju da se ne slože s mišljenjem koje vlada i većina medija bliskih vladinim službama ili moćnim interesima finansijske i druge vrste žele da nametnu Srbiji kao preovlađujuće.
(више…)

Kukavičko pokazivanje „patriotizma“

13. јула 2006.

Beogradski centar za ljudska prava upozorava na neprihvatljivo ponašanje niške policije koja je pod izgovorom obavljanja „informativnog razgovora“ maltretirala članove nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. Pripadnici SUP Niš su, protivno domaćim zakonima i kršeći odredbe prihvaćenih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, nekoliko sati propitivali privedene o njihovim političkim uverenjima i vređali ih po raznim osnovima. Naš pravni poredak jasno propisuje ovlašćenja policije u slučaju obavljanja informativnog razgovora. Učenje patriotizmu i ozbiljne pretnje ne samo da nisu dozvoljene nego su, i u ovom i u svakom drugom kontaktu policije i građana, izričito zabranjene i kažnjive.
(више…)

Saopštenje povodom dana podrške žrtvama torture

26. јуна 2006.

Povodom Dana podrške žrtvama torture, Beogradski centar za ljudska prava obaveštava javnost da je 22. juna stupio na snagu Opcioni protokol uz Konvenciju UN protiv torture, koji je do sada ratifikovalo 20 država, među kojima se nažalost ne nalazi i Srbija. Protokolom se ustanovljava Podkomitet za sprečavanje torture, čiji je mandat vršenje nenajavljenih inspekcija i kontrola zatvora i svih drugih pritvornih jedinica u državama članicama.
(више…)