Čuvari prava

3. новембра 2006.

Donator: Dansko ministarstvo za spoljne poslove

Trajanje projekta: novembar 2006 – jun 2007 

Ovaj projekat je ostvario regionalni uticaj zahvaljujući činjenici da je bio implementiran kroz Balkansku mrežu za ljudska prava (BHRN). Prva faza projekta uključivala je aktivnosti kao što su (више…)

EU Login – Pridružimo se

3. октобра 2006.

Donator: Ambasada Kraljevine Danske u Beogradu, Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Trajanje projekta: januar – oktobar 2006

Projekat “Pridružimo se Evropskoj Uniji” počeo je da se realizuje u 2005. godini ali je zbog svoje važnosti nastavio da se sprovodi i u 2006. godini. Osnovni cilj projekta bio je doprinos razumevanju i prihvatanju Evropske Unije i procesa EU integracija od strane učenika srednjih škola i uvećanje njihovog znanja o Evropskoj Uniji, njenoj istoriji, institucijama, vrednostima, pravu, kulturi, saradnji u oblasti ekonomije, politike, obrazovanja itd. Projekat je trajao dvanaest meseci i sastojao se od pisanja relevantnog obrazovnog materijala i organizovanja seminara i radionica. (више…)

Monitoring i izveštavanje o aktivnostima pravnih institucija u Srbiji u oblastima organizovanog kriminala, ratnih zločina, diskriminacije i nasilja u porodici

15. фебруара 2006.

Donator: Kanadska Agencija za međunarodni razvoj (Canadian International Development Agency – CIDA)

Trajanje projekta: novembar 2006 – mart 2008

Beogradski centar za ljudska prava je tokom 2007. godine vršio kontinuirani monitoring rada pravosudnih i drugih državnih organa u četiri veoma važne oblasti: zabrana diskriminacije, organizovani kriminal, ratni zločini i nasilje u porodici. (више…)

Prevod i objavljivanje knjige Philip Leach: Taking a case to the European Court of Human Rights, 2. izdanje

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost I saradnju/Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
Trajanje projekta: oktobar 2006 – avgust 2007

Beogradski centar je smatrao da je knjiga Filipa Liča u kojoj se on bavi praksom Evropskog suda za ljudska prava veoma važan vodič prvenstveno za advokate ali i za sudije, tužioce i celu pravnički struku jer se on u svojoj knizi bavi konkretnim slučajevima i ukazuje na standarde koje Evropski sud u svojim presudama primenjuje. Prevod ove knjige omogućio je da veći broj pravnika koji ne mogu da čitaju literaturu na stranim jezicima bude upoznat sa evropskim standardima i da se tako obogati literatura na srpskom jeziku koja se bavi ovom temom.

Prevencija kroz dokumentaciju – Istanbulski protokol

Donator: Evropska komisija/European Commission

Trajanje projekta: januar 2006 – decembar 2009

Istanbulski protokol (Priručnik o efikasnom istraživanju i dokumentovanju mučenja i drugog svirepog, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja) je prvi međunarodni priručnik koji sadrži smernice za stručnjake iz oblasti prava i medicine čiji je osnovni cilj utvrđivanje mučenja, adekvatno istraživanje, kažnjavanje počinalaca i izveštavanje nadležnih tela. (више…)

Ljudska prava za budućnost

9. јануара 2006.

Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: januar – decembar 2007

Grupa polaznika Škole ljudskih prava predložila je da se u 2007. godini iskoristi znanje koje su stekli  na Školi i da im se pruži prilika da ga prenesu na druge. To je bio razlog da se projekat osmisli tako da uključi srednjoškolce u obrazovne aktivnosti Centra u nameri da se kroz organizovanje seminara o ljudskim pravima u nekoliko škola u Srbiji mladi obaveste o ideji ljudskih prava i da im se pruži podsticaj da aktivnije učestvuju u životu lokalnih zajednica. (више…)