Regionalni izveštaj o ljudskim pravima 2006 (BHRN)

9. januar 2007.

Donator: Neighbourhood Programme, Ministarstvo spoljnih poslova Danske/ Neighbourhood Programme of the Danish Ministry of Foreign Affairs

Trajanje projekta: januar – maj 2007

Autori izveštaja o stanju ljudskih prava u svakoj zemlji na području Balkana u drugom izdanju Regionalnog izveštaja analizirali su najvažnije zakonodavstvo i praksu za koje su smatrali da je posebno važna za stanje u zemlji. Posebno se obratila pažnja na one zakone koji nisu usklađeni sa međunarodnim standardima i tako stvaraju nepovoljne uslove za uživanje garantovanih ljudskih prava. (više…)

Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

Donator: Norveška narodna pomoć / Norwegian People’s Aid (NPA)   

Trajanje projekta: September 2007 – August 2008

Ovaj projekat je počeo da se realizuje 2002. i nastavio se do 2008. godine. Cilj projekta je bio da se omogući dopunska obuka sudija, tužilaca i pravnika zaposlenih u državnim organima u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Uočeno je da pravni sistemi ovih država imaju zajedničko nasleđe i da su opterećeni sličnim slabostima i problemima pa je organizacija seminara na kojima učestvuju pripadnici pravosudne struke iz ovih država takođe bila prilika da se razmene iskustva u prevazilaženju problema prouzrokovanih dugogodišnjim izbegavanjem da se zakonodavsvo i praksa usaglase sa međunarodnim standardima. (više…)