Trening za pravnike u regionu Jugoistočne Evrope

15. фебруара 2008.

Donator: Norveška narodna pomoć/Norwegian People’s Aid NPA

Trajanje projekta: jun 2008 – mart 2009

U martu 2009. godine završen je višegodišnji projekat koji je Beogradski centar za ljudska prava sprovodio u saradnji sa organizacijama iz Jugoistočne Evrope i to: Legalis iz Hrvatske, Centrom za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine, FORUM iz Makedonije i Akcijom za ljudska prava iz Crne Gore od 2002. godine. (више…)

Obrazovanje iz oblasti ljudskih prava za savetnike i saradnike u Vrhovnom sudu Srbije

Donor: Balkanski fond za demokratiju/The Balkan Trust for Democracy
Trajanje projekta: septembar 2008 – oktobar 2009

Važna aktivnost Beogradskog centra za ljudska prava, od osnivanja 1995. godine do danas, bilo je obrazovanje sudija u oblasti ljudskih prava kao osnovni preduslov za uspostavljanje vladavine prava i punu zaštitu prava pred sudovima. Verujući da kvalitet presuda Vrhovnog suda Srbije ne zavisi isključivo od sudija već u velikoj meri od saradnika i savetnika u ovom sudu koji pomažu sudijama, u radu Centar je organizovao seriju predavanja za saradnike i savetnike u Vrhovnom sudu Srbije. Oni su često i mnogo važniji za donošenje odluka jer su oni ti koji pripremaju slučajeve koji se rešavaju pred Vrhovnim sudom Srbije. (више…)

Zaštita životne sredine u Srbiji

9. јануара 2008.

Donator: Evropski fond za Balkan/European Fund for the Balkans

Trajanje projekta: septembar 2008 – februar 2009

Projekat je imao zadatak da istraži nacionalno zakonodavstvo u oblasti zaštite životne sredine i da ga uporedi sa evropskim standardima (Acquis Communitaire) i da ustanovi usaglašenost ovih domaćih standarad s praksom i primenom propisa koji se tiču zaštite životne sredine. (више…)

Žene i radno pravo u Srbiji

Donator: UNIFEM

Trajanje projekta: avgust 2008 – februar 2009

Položaj žena u Srbiji i radno pravo koje treba da omogući ravnopravnost žena i da ih zaštiti od potencijalnih kršenja radnih prava je tema kojom se po mišljenju Beogradskog centra za ljudska prava nije dovoljno bavilo i to je bio osnovni razlog da Centar da doprinos radu mnogih nevladinih organizacija, reprezentativnih sindikata i državnih institucija koje se bave zaštitom radnih prava žena. Centar je takođe uočio da i pored čestih kršenja radnih prava žena ove pojave nisu praćene adekvatnim reakcijama pred sudovima u Srbiji i u javnosti uopšte. (више…)

EU online

Donator: Ambasada Velike Britanije u Beogradu/British Embassy Belgrade

Trajanje projekta: juli – septembar 2008

Uočavajući da je znanje o Evropskoj uniji, njenoj istoriji, ciljevima, organima, procesima integracije u EU i aktivnostima koje preduzima veoma oskudno, Beogradski centar je na svoju web stranicu postavio novu sekciju Evropska unija u 800 reči.  Verujemo da će na ovaj način ideje Evropske unije postati bliže širokoj javnosti, posebno mlađoj generaciji koja koristi internet. (више…)

Ljudska prava kao način uključivanja mladih u društvena pitanja

Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: januar – decembar 2008

U periodu januar – juli 2008. godine realizovan je prvi deo projekta. Cilj aktivnosti u ovoj fazi bio je da se kroz seminare organizovane u srednjim školama omogući srednjoškolcima da steknu znanja iz oblasti ljudskih prava. Seminari su održani u Valjevu, Somboru i Novom Sadu i na njima je učestvovalo oko 150 srednjoškolaca. Pored ljudskih prava seminari su obuhvatili i predavanja na temu vladavine prava, zabrane mučenja, zabrane diskriminacije, prava na obrazovanje, prava na zdravu životnu sredinu, slobode veroispovesti, slobode izražavanja i govor mržnje. (више…)