Regionalni izveštaj o ljudskim pravima 2007 (BHRN)

9. januar 2008.

Donator: Neighborhood Programme of the Danish Ministry of Foreign Affairs

Trajanje projekta: januar – maj 2008

Regionalni izveštaj o ljudskim pravima za 2007. godinu je treći ovakav izveštaj izrađen u saranji sa organizacijama iz regiona članicama Balkanske mreže za ljudska prava. Autori svih tekstova u ovom izveštaju su aktivni saradnici nevladinih organizacija koji dugi niz godina prate stanje ljudskih prava u svojim zemljama. Izveštaj sadrži poglavlja o stanju ljudskih prava u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. (više…)

Ljudska prava u Srbiji 2008

Donor: Ambasada Švajcarske u Beogradu  

Trajanje projekta: januar – decembar 2008

Izdavanjem godišnjeg Izveštaja o stanju ljudskih prava za 2008. godinu Beogradski centar je ušao u drugu dekadu  aktivnosti koje redovno obavlja – praćenje rada državnih organa, zakonodavstva i prakse u pogledu primene standarda ljudskih prava. Cilj ovog projekta koji Centar godinama realizuje je da prezentuje domaćoj i stranoj javnosti istraživanje o stanju ljudskih prava. (više…)

Monitoring rada sudova i drugih državnih organa – inicijative za unapređenje zakonodavstva i prakse

Donator: Institut za održive zajednice/Institute for Sustainable Communities (ISC)  

Trajanje projekta: mart 2008 – mart 2009

Projekat je implementiran u četiri stadijuma u periodu od marta 2008. do marta 2009. Prva dva stadijuma bila su posvećena praćenju rada sudova i drugih državnih organa u oblastima zabrane diskriminacije, nasilja u porodici, borbi protiv organizovanog kriminala i suđenjima za ratne zločine, koje je Beogradski centar započeo još 2006. godine . U sledeće dve faze projekta radna grupa dugogodišnjih eksperata, je na osnovu rezultata monitoringa koji su vršili saradnici Centra u oblastima zabrane diskriminacije, nasilja u porodici, borbi protiv organizovanog kriminala i suđenjima za ratne zločine izradila četiri izveštaja. (više…)