Evropski sud za ljudska prava ponovo utvrdio kršenje ljudskih prava u Srbiji – slučaj Stojanović

27. маја 2009.

Evropski sud za ljudska prava u Starzburu doneo je 19. maja 2009. godine presudu u slučaju Stojanović protiv Srbije (predstavka broj 34425/04). Podnosioc predstavke, Ljubiša Stojanović, koga je zastupao Beogradski centar za ljudska prava, nalazi se na odsluženju zatvorske kazne u zatvoru u Nišu, gde se tokom godina njegovo zdravstveno stanje dramatično pogoršavalo jer, iako je izgubio sve zube, država nije bila spremna da mu obezbedi besplatne zubne proteze. G. Stojanović se žalio da je zbog ovog propusta pretrpeo povrede prava garantovanih u članu 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima (zabrana nečovečnog i ponižavajućeg postupanja), u članu 8 Konvencije (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) i člana 1 Protokla 12 (opšta zabrana diskriminacije). (више…)

Miniranje zakona o zabrani diskriminacije

5. марта 2009.

Beogradski centar za ljudska prava osuđuje odluku Vlade da povuče predlog Zakona o zabrani diskriminacije pred sam početak sednice Skupštine Srbije. Ne postoji nikakav razuman razlog da se ponovo dovodi u pitanje spremnost države da konačno prihvati opšti antidiskriminacioni zakon. Ovaj zakon je prošao uobičajenu proceduru u vladi i pred nadležnim odborima parlamenta. Bilo je dovoljno vremena da se sve eventualne nejasnoće ili mane predloga na vreme otklone. Takva mogućnost je postojala i pre početka sednice putem amandmana. (више…)

Peščanik

27. јануара 2009.

Beogradski centar za ljudska prava poziva sve državne organe i demokratsku javnost da reaguju na kriminalne napade na slobodu medija i izražavanja kao i na ličnu slobodu i bezbednost Svetlane Lukić i drugih članova ekipe Peščanika. (више…)