Izgubili smo još jednog divnog čoveka

11. децембра 2012.

Branko Milinković, jedan je od osnivača Beogradskog centra za ljudska prava i naš veliki i verni prijatelj. Bio je jedan od najomiljenijih predavača na našim Školama ljudskih prava, elokventan i uvek spreman da odgovori na teška pitanja, spreman da svoja znanja i iskustva podeli s drugima. Mada je poslednju deceniju proveo kao karjerni diplomata, nastavio je da učestvuje u javnom životu i naučnom radu. Autor je nekoliko knjiga i mnogo članka, bio je saradnik na mnogim istraživačkim projektima i predavač na velikom broju konferencija, obrazovnih programa, kurseva i seminara.

(више…)

Postoji li u javnim preduzećima pravo na štrajk? – povodom postupanja sa štrajkačima u JAT-u

15. априла 2012.

Beogradski centar za ljudska prava smatra da način na koji se Vlada Srbije i javno preduzeće «JAT Airways» obračunavaju sa štrajkačima može ozbiljno narušiti ugled države. Pravo na štrajk je ljudsko pravo, priznato Ustavom Srbije. Njega zajemčuje Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (čl. 8, st. 1 d), koji obavezuje SCG, a zaštićeno je i obaveznim konvencijama br. 87, 98, 151 i 154 Međunarodne organizacije rada (MOR).
(више…)