Diskriminacija i Ekonomska i socijalna prava u Srbiji

23. новембра 2012.

Donator: Ambasada kraljevine Holandije

Trajanje projekta: 2012-2013

Medijski centar BETA i Beogradski centar za ljudska prava realizovaće tokom 2012-2013. godine projekat Media – Watchdogs for Human Rights čiji je cilj doprinos ostvarivanju ljudskih prava i odgovornom izveštavanju na teme diskriminacije i širokog spektra ekonomskih i socijalnih prava. (више…)

Kurs za lokalne koordinatore/ke Kancelarija za mlade o radu sa osetljivim grupama mladih i pitanjima nediskriminacije

22. новембра 2012.
oebs logo centra ministarstvo omladine i sporta republike srbije
     

Donator: Misija OEBS u Srbiji

Trajanje projekta: maj – novembar 2012. godine

Misija OEBS u Srbiji i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, uz stručnu podršku Beogradskog centra za ljudska prava organizovaće sertifikovani obrazovni kurs za lokalne koordinatore/ke kancelarija za mlade na temu – Rad sa osetljivim grupama mladih i principi nediskriminacije. Ovaj kurs razvijan je na osnovu strateškog dokumenta koje je pripremilo Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa GIZ-om – Smernice za sprovođenje nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou (kompetencije koordinatora i standardi rada Kancelarija za mlade). (више…)

Jačanje uloge ombudsmana u Republici Srbiji

20. новембра 2012.

Donator: USAID – JRGA (reforme u sudstvu i odgovornost vlade)

Trajanja projekta: mart  – decembar 2012. godine

Implementatori: Komitet pravnika za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava uz podršku USAID – JRGA (reforme u sudstvu i odgovorna vlast) u periodu mart  – decembar 2012. godine

sprovode projekat koji ima za cilj da utvrdi krajnji domet preporuka koje upućuje Zaštitnik građana Republike Srbije i time ispita uticaj njegovog autoriteta u odnosu na postupanje organa javne vlasti i zaštitu osnovnih ljudskih prava. (више…)

Promovisanje odgovornog i profesionalnog izveštavanja na teme diskriminacija, nasilje u društvu, pravo na obrazovanje i transparentnost vlasti pri donošenju odluka.

18. новембра 2012.

Donator: The Balkan Trust – The Project of the German Marshall Fund

Trajanje projekta: jun 2012 – maj 2013

Beogradski centar za ljudska prava je tokom 2012. i 2013. godine uz podršku The Balkan Trust – The Project of the German Marshall Fund uspešno sproveo projekat  Promovisanje odgovornog i profesionalnog izveštavanja na teme: diskriminacija, nasilje u društvu, pravo na obrazovanje i transparentnost vlasti pri donošenju odluka. (више…)

Povećanje efikasnosti i vidljivosti nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji

16. новембра 2012.

Donator: USAID – ISC

Trajanje: novembar 2012 – februar 2013.          

Tokom projekta Beogradski centar za ljudska prava pratio je implementaciju preporuka nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u praksi (Zaštitnika građana, Pokrajinskog ombudsmana i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti) u domenu prava nacionalnih manjina na teritoriji 10 strateški izabranih opština u RS, sa posebnim fokusom na bošnjačku, albansku i mađarsku nacionalnu manjinu. Sa tim u vezi projekat je težio da doprinese i jačanju ovih institucija, povećanju efikasnosti sprovođenja njihovih preporuka i razvijanju konstruktivnog dijaloga izmedju svih relevantnih strana u tom procesu. (више…)