Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji

10. novembar 2012.
The_Royal_Norwegian_Embassy_in_Belgrade grupa 484 logo centra beogradski centar za bezbednosnu politiku

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške

Trajanje projekta: 1 februar 2012 – 31 januar 2013

Beogradski centar za ljudska prava, kao partnerska organizacija, zajedno sa Grupom 484 i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku, pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Norveške, u 2012. godini realizuje projekat Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji(više…)

Naše sutra

8. novembar 2012.

 “Novembar: Trideset dana mladih i za mlade”

Donator: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

Trajanje projekta: 1. novembar – 30. novembar 2012. godine 

Koja su prava koja pripadaju mladima? Kako oni vide svoja prava u budućnosti? Zašto je važna interakcija omladine sa mladima u vaspitno popravnim domovima?

Na ova pitanja odgovor dao je jednomesečni projekat pod nazivom “Naše sutra”, čije sprovođenje je počelo u novembru 2012. godine. Sprovele su ga u partnerstvu 4 nevladine organizacije – Beogradski centar za ljudska prava, Edukativni centar (Kruševac), BalkanIdea (Novi Sad) i Centar lokalne demokratije (Niš), u saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija i Vaspitno-popravnim domom iz Kruševca, a uz finansijsku podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. (više…)

Pružanje pravne i psihološke pomoći tražiocima azila

1. novembar 2012.

Donator: UNHCR – Visoki komesarijat UN za izbeglice

Trajanja projekta: januar 2012 – decembar 2012

Beogradski centar za ljudska prava uz podršku UNHCR sprovodi projekat usmeren na obezbeđivanje adekvatne pravne i psihološke pomoći tražiocima azila. Redovnim posetama centrima za prihvat azilanata, tim Beogradskog centra biće u stalnom kontaktu s tražiocima azila, ali i s državnim organima koji su nadležni za ovo pitanje. Monitoring procesa donošenja odluka, kao i uvid u sve pojedinačne odluke daće jasnu sliku o stepenu poštovanja standarda ljudskih prava na čije poštovanje se Republika Srbija obavezala. Pravni tim Beogradskog centra će razgovarati s potencijalnim tražiocima azila kako bi im u potpunosti razjasnili njihova prava i obaveze, a svako ko podnese zahtev za azil u Republici Srbiji, moći će da dobije našu punu podršku i pomoć. (više…)

Vox populi – Oceni svoja prava

30. oktobar 2012.

Trajanje: maj 2012 – septembar 2012

Donator: UNDP

Akcija UNDP-a, Beogradskog centra za ljudska prava i medijske kuće B92 „Oceni svoja prava“, imala je za cilj da uključi građane u proces ocenjivanja sprovođenja preporuka koje su Republici Srbiji upućene pred Savetom za ljudska prava 2008. godine u sklopu prvog kruga Univerzalnog periodičnog pregleda. (više…)

Škola ljudskih prava 2012

10. januar 2012.

Donatori:  The Balkan Trust – The Project of the German Marshall Fund i Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju gradske uprave grada Beograda

Trajanje škole: 5 – 14. novembar 2012.

Škola ljudskih prava nastavak je dugogodišnje tradicije Beogradskog centra za ljudska prava i obrazovnih delatnosti kojima se Centar bavi od svog osnivanja 1995. godine. Od 2012. godine, Škola ljudskih prava ponela je ime istaknutog borca za ljudskih prava, profesora međunarodnog prava, osnivača i direktora Beogradskog centra za ljudska prava, Vojina Dimitrijevića. (više…)