Od kršenja do stvaranja zakona

30. децембра 2013.

Donator: Institut za otvoreno društvo

Trajanje: April 2013 –  April 2014

Organizacije ApsArt Centar za pozorišna istraživanja, Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Beogradski centar za ljudska prava pokrenule su projekat OD KRŠENJA DO STVARANJA ZAKONA  koji je kreiran tako da u aktuelnu javnu raspravu o novom Nacrtu zakona o izvršenju krivičnih sankcija uključi upravo one na koje se zakon odnosi – osuđena lica.  (више…)

Umrežavanje civilnog društva u zaštiti ugroženih ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu

24. децембра 2013.

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Trajanje projekta: Oktobar 2012. – Oktobar 2014.

KORAK-HAPI-STEP je koalicija formirana sa ciljem da  sprovede regionlanu akciju na unapređenju stanja ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu u oblastima: prava LGBT populacije, jačanja uloge žena u političkom i javnom životu i praćenja suđenja za diskriminaciju  i uključi i umreži veliki broj nevladinih organizacija i aktivista koji dele vrednosti Koalicije. (више…)

Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji – ka daljem napretku

13. децембра 2013.

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Trajanje: April 2013 – Septembar 2014

U cilju unapređenja i daljeg razvoja rezultata prethodnog projektnog ciklusa, u okviru ovog projekta će se raditi na izradi konkretnih-praktičnih segmenata politike za najurgentnije probleme u oblasti azila i readmisije u Srbiji. Projekat sprovode tri partnerske organizacije: Grupa 484, Beogradski centar za ljudska prava i Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Od 2010. godine u Srbiji je primećen veliki porast tražilaca azila. Smeštajni kapaciteti i sposobnost institucija da obezbede efikasan postupak azila nisu zadovoljavajući a akteri u postupku azila jasno ukazuju na mnoge nedostatke Zakona o azilu, te s toga postoji hitna potreba za izmenama i dopunama Zakona. (више…)

Pružanje pravne i psihološke pomoći tražiocima azila

12. децембра 2013.

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje projekta: januar 2012 – decembar 2014

Beogradski centar za ljudska prava uz podršku UNHCR u toku 2013. godine nastavlja sprovodjenje projekta usmereog na obezbeđivanje adekvatne pravne i psihološke pomoći tražiocima azila. Redovnim posetama centrima za prihvat azilanata, tim Beogradskog centra biće u stalnom kontaktu s tražiocima azila, ali i s državnim organima koji su nadležni za ovo pitanje. Monitoring procesa donošenja odluka, kao i uvid u sve pojedinačne odluke daće jasnu sliku o stepenu poštovanja standarda ljudskih prava na čije poštovanje se Republika Srbija obavezala. (више…)

Sprovođenje antidiskriminatorne politike

10. децембра 2013.

Donator: Evropska unija

Trajanje: 2012 – 2014

Tim stručnjaka će podržavati Vladu RS u daljem jačanju antidiskrimnatornog okvira, čime će doprineti zaštiti ljudskih prava i standarda vezanih za prava manjina i unaprediti demokratizaciju društva u Srbiji. Organizaciji EPTISA, lideru konzorcijuma koji takođe čine Danski izbeglički savet, GDSI i Beogradski centar za ljudska prava, nedavno je povereno sprovođenje novog projekta u Srbiji pod nazivom Sprovođenje antidiskriminatorne politike koji se finansira iz sredstava Evropske unije.  Cilj ovog dvogodišnjeg projekta obuhvata pružanje podrške naporima Vlade RS u borbi protiv diskriminacije i promovisanju tolerancije, ravnopravnosti i različitosti.     (више…)