Sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije (2013-2018) i Akcionog plana – Alternativni izveštaj za 2013. i 2014. godinu

12. децембра 2014.

Donator: Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije, sredstvima Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji

Trajanje: septembar 2014 – januar 2015

Cilj projekta je da se oceni ispunjenost Akcionim planom predviđenih aktivnosti u skladu sa svrhom zbog koje su usvojene na osnovu analize prikupljenih podataka o događajima, merama i aktivnostima vezanim za oblasti privatizacije, javno-privatnog partnerstva, prostornog planiranja i izgradnje, zdravstva, obrazovanja i sporta i prevencije korupcije, koje su preduzimane u 2013. i 2014. godini i koje imaju uticaj na ostvarenje propisanog Strategijom i Akcionim planom.    (више…)

OtPakivanje

25. августа 2014.

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Trajanje: decembar 2013 – februar 2015

Cilj projekta je da podstakne saradnju mladih iz mešovitih i jednonacionalnih etničkih sredina. Projekat ima dva segmenta:  pripremu i izradu kulturnih paketa u zajednici i organizaciju regionalnih razmena sa ciljem zajedničkog upoznavanja. U sklopu ovog projekta, Beogradski centar za ljudska prava, u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM), ApsArt Centrom za pozorišna istraživanja i Medijskim centrom Beta (MBC) i uz stručnu podršku Ministarstva omladine i sporta, organizovao je program za dvanaest kancelarija za mlade ili omladinskih klubova iz sledećih gradova i opština – Obrenovac, Savski venac, Trgovište, Bosilegrad, Bački Petrovac, Vranje, Požega, Priboj, Prijepolje, Raška, Temerin i Bujanovac.  (више…)

Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete

18. августа 2014.

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Trajanje:  maj 2014 – maj 2015

Glavni cilj ovog projekta, čiji je nosilac organizacija UrbanIn iz Novog Pazara, bilo je povećanje učešća mladih ljudi u radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i njihovog uticaja na proces donošenja odluka radi povećanja nivoa i kvaliteta ostvarenja manjinskih prava i integracije manjina u srpsko društvo. Projekat je realizovan na teritoriji Sandžaka, jugoistočne Srbije (Preševo, Bujanovac, Medveđa), Vojvodine i Beograda. (више…)

Smanjenje prenaseljenosti u zatvorima u Srbiji kroz monitoring, javno zagovaranje i razmenu najboljih praksi

1. јануара 2014.

Donator: Institut za otvoreno društvo

Trajanje: februar 2013 – januar 2015

Ovaj projekat predstavlja nastavak dugogodišnjih aktivnosti Beogradskog centra za ljudska prava usmerenih ka humanizaciji sistema izvršenja krivičnih sankcija i poboljšanju položaja lica lišenih slobode kroz primenu međunarodnih standarda i primera dobre prakse. Cilj ovog projekta bilo je usvajanje nove strategije za smanjenje prenaseljenosti u kaznenim ustanovama, za period od 2016. do 2020. godine, kojom će se problemu prenaseljenosti kaznenih ustanova u Srbiji pristupiti na najadekvatniji mogući način. (више…)