Izbor politički podobnih tužilaca urušava vladavinu prava

23. decembar 2015.

Povodom izjave Ministra pravde Nikole Selakovića da se prilikom izbora novih tužilaca, biraju oni koji, između ostalog, politički odgovaraju Vladi Republike Srbije, organizacije za ljudska prava ističu da je primenom političkih kriterijuma očigledno narušena i ustavnost i zakonitost procesa izbora tužilaca i zahteva smenu Ministra pravde, kao i ponavljanje izbora tužilaca. (više…)

U kakvim uslovima borave izbeglice u Srbiji?

8450826505602c45f5f62c476913365_v4_bigIzbeglice i dalje prolaze kroz Srbiju iako je zbog zime i delimičnog ograničenja kretanje usporeno. 

 Kroz Balkanske zemlje na putu ka evropskoj uniji mogu da prođu samo ljudi iz Iraka, Sirije i Avganistana.

Oni se kratko zadržavaju na putu ka razvijenim zemljama EU, ali uslovi u kojima borave u Srbiji u pojedinim aspektima su ispod nivoa humanosti, zaključio je i zaštitnik građana koji je do sada preporukama već pokušao da interveniše.  (više…)

Saopštenje povodom Dana ljudskih prava

10. decembar 2015.

UntitledNa današnji dan, 10. decembra 1948. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Ova Deklaracija, za koju je jedna od najzaslužnijih za njeno donošenje, Elenor Ruzvelt, rekla da je ,,međunarodna Magna Carta svih ljudi svugde’’, po prvi put je nedvosmisleno na međunarodnom nivou reafirmisala veru u osnovna ljudska prava, ali  i  dostojanstvo i vrednost ljudskog bića bez obzira na rasu, boju kože, rod, nacionalno ili etničko poreklo. (više…)

„Zaustavljanje neekonomskih migranata kršenje ljudskih prava“

23. novembar 2015.

Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za RTS da zaustavljanje izbeglica koje nisu iz Sirije, Iraka ili Avganistana na granicama je nedopustivo, jer se time krše neka od osnovnih ljudskih prava i zbog toga i Srbija može odgovarati pred najvišim sudskim instancama. Sve češća kršenja ljudskih prava u korist bezbednosti, navodi Kovačević. (više…)