Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije

17. mart 2015.

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji i Holandski savet za izbeglice u Amsterdamu

Trajanja projekta : novembar 2014 – april 2016

Cilj projekta bilo je unapređenje sistema azila kroz podizanje svesti svih značajnih činilaca koji se bave ovom temom, kao i razvijanje migracione politike i politike azila u Srbiji u kontekstu evropskih integracija i postavljanje ove teme među političke prioritete. (više…)

Sudovi kreatori politika – Razmatranje uloge ustavnih sudova kao nosilaca promena na Zapadnom Balkanu

24. februar 2015.

Donator: Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP)

Trajanje projekta: avgust 2014 – oktobar 2015

Ovaj istraživački projekat izučava doprinos ustavnih sudova demokratskoj tranziciji i konsolidaciji u zemljama bivše Jugoslavije, fokusirajući se na ispitivanje kapaciteta, pozicioniranja, legitimiteta i ukupne učinkovitosti ustavnih sudova u rešavanju krupnih političkih i društvenih pitanja u četiri tranzicione zemlje Zapadnog Balkana. Beogradski centar za ljudska prava sprovodio je ovaj regionalni projekat zajedno sa Centrom za društvena istraživanja „Analitika“ iz Bosne i Hercegovine, Grupom za pravne i političke studije sa Kosova i Centrom za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) iz Makedonije. (više…)