Održan treći okrugli sto u okviru projekta ,,Ustavni položaj javnog tužilaštva – analiza i predlozi za izmene“

12. новембра 2016.

U utorak, 8. novembra 2016. godine u Novom Sadu održan je treći okrugli sto u okviru projekta ,,Ustavni položaj javnog tužilaštva – analiza i predlozi za izmene“. Na okruglom stolu predstavljen je nacrt Analize odredaba Ustava kojima se uređuje položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa preporukama koje za cilj imaju unapređenje položaja javnog tužilaštva. (више…)

Sramno oduzimanje doktorata Slobodanu Beljanskom

11. новембра 2016.

KLJPKuća ljudskih prava i demokratije poziva Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu da hitno preispita svoju odluku o oduzimanju doktorata advokatu Slobodanu Beljanskom. 

Novosadski pravni fakultet oduzeo je doktorsku titulu Beljanskom uz obrazloženje da nije podneo zahtev za doktoriranje. Obrazloženje fakulteta je apsurdno i samim tim izaziva sumnju da su u pitanju drugi, neakademski razlozi za ovakav čin.  (више…)

Pravo na azil u Republici Srbiji – periodični izveštaj za jul-septembar 2016

27. октобра 2016.

JUL SEPTEMBARBeogradski centar za ljudska prava, uz podršku UNHCR, u drugoj polovini 2016. godine nastavlja sprovođenje projekta usmerenog ka pružanju besplatne pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji. Pravnici Beogradskog centra za ljudska prava redovno posećuju centre za azil i pravno savetuju izbeglice, tražioce azila i migrante kako bi ih upoznali sa njihovim pravima i obavezama. (више…)