#YouthRights TALKS: POZIV NA INFO SESIJE

16. novembar 2018.

DSC_0074

Da li je deklaracija usvojena 1948, tri godine posle Drugog svetskog rata, zaista univerzalna i zbog čega? Šta znači mladima danas? Da li bi trebalo da bude više od 2% mladih u parlamentima širom sveta? Zašto tek 30% mladih u Srbiji smatra da je demokratija najbolji oblik vladavine? Da li ista prava uživaju mladi u Leskovcu i mladi u Novom Sadu? Koliko su u medijima zastupljeni siromašniji mladi, mladi koji su pripadnici nacionalnih manjina i mladi koji su izbeglice? Kako u Srbiji funkcioniše pravo na rad? Da li ste znali da deklaracija pominje i pravo na razonodu? (više…)

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio je preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti internet portalima u Srbiji

14. novembar 2018.

Na osnovu pritužbi koje je podneo Beogradski centar za ljudska prava, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio je preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti internet portalima u Srbiji kako bi preduzeli sve potrebne mere u cilјu sprečavanja objavlјivanja sadržaja i komentara korisnika na portalu i profilima na društvenim mrežama, kao i uklanjanja onih komentara koji su već objavlјeni, a koji po svojoj prirodi mogu da podstiču mržnju ili nasilјe protiv lica ili grupa lica zbog njihovog ličnog svojstva ili izazivaju strah ili neprijatelјsko, ponižavajuće i uvredlјivo okruženje. (više…)

ART OF INTEGRATION

Program ART OF INTEGRATION okupio je grupu mladih ljudi koja prolazi kroz edukativni proces na temu inkluzije izbeglica u srpsko društvo. Grupu čine mladi različtih profila, koji dolaze iz Srbije i Irana. Sam proces je takođe inkluzivan pa su aktivno uključeni i mladi iz različitih osetljivih grupa.  (više…)

Seminar o položaju dece izbeglica bez pratnje u postupku azila

3. novembar 2018.

U Subotici smo učestvovali na dvodnevnom seminaru o položaju dece izbeglica bez pratnje u postupku azila, koji je organizovao Visoki komesarijat organizacije Ujedinjenih nacija za izbeglice. O novim zakonskim rešenjima i postojećim izazovima u toj oblasti razgovarali smo sa predstavnicima Kancelarije za azil, organa starateljstva, Komesarijata za izbeglice i migracije, kao i kolegama iz drugih nevladinih organizacija. (više…)