Osnovana Platforma organizacija za saradnju sa Mehanizmima Ujedinjenih Nacija za ljudska prava

7. jul 2018.

Beogradski centar za ljudska prava koordinirao je osnivanje Platforme organizacija za praćenje preporuka tela UN za ljudska prava (u daljem tekstu: Platforma). Ovu Platformu osnovale su organizacije civilnog društva koje imaju značajno iskustvo zasnovano na izveštavanju pred mehanizmima UN za ljudska prava i praćenju preporuka, koje prepoznaju potrebu i značaj kontinuiranog i na dokazima zasnovanog procesa izveštavanja, praćenje implementacije preporuka koje mehanizmi upućuju Republici Srbiji, te interakcije sa telima Vlade za praćenje implementacije preporuka UN za ljudska prava. Aktivnosti Platforme vođene su prepoznavanjem zajedničkog interesa organizacija za sistematičnim angažovanjem u interakciji sa mehanizmima UN za ljudska prava. 

Platformu su osnovale i čine organizacije: Astra; Atina; A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava; Beogradski centar za ljudska prava; Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije; Centar za prava deteta; FemPlatz; Grupa 484; Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S; Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM; Međunarodna mreža pomoći I.A.N.; Mreža organizacija za decu MODS; Nacionalna organizacija Osoba sa Invaliditetom; Mreža SOS Vojvodina i Stalna konferencija romskih udruženja građana. 

 

IMG_20180704_153242_1 IMG_20180704_153233

IMG_20180704_153117

 

 

 

 

Obeležen Svetski dan izbeglica

6. jul 2018.

 

Beogradski centar za ljudska prava obeležio je sa svojim partnerima i prijateljima Svetski dan izbeglica na Letnjoj sceni Doma kulture Studentski grad. Centralni događaj bila je predstava The Game, koja se bavi aktuelnom izbegličkom krizom iz jednog atipičnog ugla, i koja je nastala kao rezultat procesa koji se sastojao od predavanja, diskusija o izbegličkoj krizi, dramskog istraživanja ove teme, kao i razgovora i zajedničkih aktivnosti sa izbeglicama koje borave u nekim od Prihvatnih centara u Srbiji. 

Nakon izvođenja predstave održana je tribina i diskusija sa publikom na temu predrasuda i stereotipa o izbeglicama koji vladaju među mladim ljudima i koji se prezentuju u medijima. Kroz otvoreni razgovor i razmenu različitih perspektiva i iskustava pokušali smo da dekonstruišemo stereotipne slike i stvorimo nove. Na tribini su govorili: Yasin Khan, glumac iz Avganistana, Aleksandra Mrkela (UNHCR Serbia), Tanja Azanjac (IOM Serbia), Milica Škiljević (RYCO), Tijana Sovilj (Tehnička škola Novi Beograd) i pravnici Beogradskog centra za ljudska prava, dok je moderator bio Uroš Ranković, student menadžmenta i produkcije pozorišta, radija i kulture. 

Posetioci su imali prilike da kupe magazin Liceulice od prodavačice Svetlane, čuju nastup vokalne grupe „Srpski glasovi“, kao i da vide izložbu radova mladih izbeglica i učestvuju u radionici crtanja. 

Zahvaljujemo se UNHCR Srbija i fondaciji Konrad Adenauer na podršci. Više fotografija sa događaja možete pogledati na našoj Facebook strani.

 

 

36799584_2028359067176619_4741393115938553856_o 36760839_2028370570508802_3826446356109590528_o DKSG 6.6. vece-14 DSC_0142

 

Održane radionice u prihvatno-tranzitnim centrima u Adaševcima i Principovcu

5. jul 2018.
Naše pravnice Ana i Senka posetile su Prihvatno-tranzitne centre u Adaševcima i Principovcu, gde su održale radionicu na temu procedure azila u Srbiji, poštovanja rodne ravnopravnosti i zaštite od rodno zasnovanog nasilja. Radionice, koje organizuje Crveni Krst Beograd, prilagođene su ženama u okviru migrantske populacije, pre svega zbog podizanja svesti o problematici porodičnog nasilja.
 
Zahvaljujemo se Crvenom Krstu na ukazanom poverenju i izuzetnoj saradnji. 
 
IMG-20180704-WA0000 IMG-20180704-WA0004 

Utrecht Network Staff Training – Podrška izbegličkoj populaciji u sistemu visokog obrazovanja

27. jun 2018.

Beogradski centar za ljudska prava bio je gost na sastanku Utrecht Network Staff Training na temu podrške izbegličkoj populaciji u sistemu visokog obrazovanja koji je održan na Univerzitetu u Utrehtu (12-15.6). Savetnik za integraciju Beogradskog centru za ljudska prava Anja Stefanović predstavila je učesnicima razvoj migracione politike u Republici Srbiji i trenutne izazove u uspostavljanju sistema integracija. Zajedno sa Beogradskim centrom za ljudska prava na treningu je učestvovala i Janja Simetnić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

viber imageviber ima3ge 

 

 

Konferencija za novinare povodom Mišljenja Venecijanske komisije na nacrt amandmana za promenu Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe

26. jun 2018.

Pozivamo vas na konferenciju za novinare povodom Mišljenja Venecijanske komisije na nacrt amandmana za promenu Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Konferencija će se održati u četvrtak, 28. juna 2018. godine, u 11 časova, u Kući ljudskih prava i demokratije (ul. Kneza Miloša 4).

Konferenciju organizuju Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca I zamenika javnih tužilaca, Komitet pravnika za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava, Centar za pravosudna istraživanja, Asocijacija pravosudnih savetnika Srbije, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, Evropski pokret u Srbiji, Transparentnost Srbija i Fondacija Centar za demokratiju.

Za sva dodatna pitanja možete da kontaktirate Dušana Pokuševskog na dusan@bgcentar.org.rs ili na broj telefona 011 30 85 328.

Poziv možete preuzeti sa ovog linka.

 

SAOPŠTENJE povodom Izveštaja CPT Saveta Evrope od 21. juna 2018. godine

23. jun 2018.

Saopštenje možete preuzeti OVDE.

Beogradski centar za ljudska prava izražava ozbiljnu zabrinutost povodom Izveštaja Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Saveta Evrope (CPT) o ad hoc poseti Srbiji obavljenoj u periodu od 31. maja do 7. juna 2017. godine.

U Izveštaju je navedeno da je delegacija CPT tokom posete primila značajan broj navoda o neadekvatnom postupanju policijskih službenika prema zadržanim licima prilikom hapšenja ili saslušanja, u vidu šamaranja, udaranja rukama, nogama, službenom palicom i različitim nestandardnim predmetima, čak i izlaganja šokovima ručnim električnim aparatima. Delegacija je u određenom broju slučajeva prikupila medicinske dokaze i dokumentaciju koja je ukazivala na doslednost sa navodima o neadekvatnom postupanju policijskih službenika prema zadržanim licima. Kao i prilikom ranijih poseta, delegacija CPT je u kancelarijama kriminalističkih inspektora pronašla nestandardne predmete kao što su palica za bejzbol, električni produžni kablovi, službene palice, bokseri itd.

CPT je pozvao Srbiju da prihvati činjenicu da je neadekvatno postupanje policijskih službenika prisutno i da predstavlja prihvaćenu praksu u sadašnjoj policijkoj kulturi, posebno među kriminalističkim inspektorima. CPT u svom Izveštaju preporučuje da se kandidati za policijske službenike moraju birati na osnovu strogih kriterijuma, kao i da kandidati i već zaposleni policijski službenici moraju da prođu adekvatnu obuku o naprednim metodama kriminalističke istrage koje se zasnivaju na prikupljanju obaveštajnih informacija umesto na dobijanju priznanja osumnjičenog. Komitet takođe zahteva od države da uspostavi praksu prema kojoj se protiv policijskih službenika koji primenjuju nasilje, kao i protiv onih koji takvo ponašanje ne sprečavaju, posebno kada je reč o rukovodiocima sprovode adekvatne krivičnopravne i disciplinske mere. Istovremeno se u Izveštaju napominje da procedure za ispitivanje pritužbi i drugih informacija o neadekvatnom postupanju policijskih službenika moraju biti delotvorne i nezavisne. Komitet takođe preporučuje jačanje kapaciteta Sektora unutrašnje kontrole i iskorenjivanje prakse da rukovodioci organizacionih jedinica ispituju navode o zlostavljanju potčinjenih policijskih službenika.

Među  brojnim preporukama upućenim Srbiji, CPT je istakao da je potrebno usvojiti detaljna uputstva za policijske službenike o pravilnom obavljanju saslušanja osumnjičenih za krivična dela i organizovati njihovu obuku, a da namenske prostorije za saslušanje u policijskim stanicama treba da budu opremljene audio i video opremom za snimanje policijskih saslušanja. U izveštaju su kritikovane pojedine odredbe Uputstva o postupanju policijskih službenika prema dovedenim i zadržanim licima i naglašena je potreba njegovog menjanja.

U Izveštaju je ocenjeno da povodom značajnog broja navoda o zlostavljanju nisu sprovedene tužilačke istrage u skladu sa zahtevima temeljitosti i delotvornosti. CPT je preporučio da tužioci treba sami da sprovode istražne radnje povodom navoda o zlostavljanju, naročito kada se radi o saslušanju ili ispitivanju policijskih službenika, svedoka i oštećenih, kao i da donose naredbe o neophodnim sudskomedicinskim veštačenjima. S druge strane, a na osnovu uvida u sudsku praksu, CPT je pozvao sudije da pri donošenju presuda za krivična dela iznuđivanje iskaza i zlostavljanje i mučenja budu svesne težine tih dela.

U Izveštaju su konstatovani i brojni nedostaci u vezi sa zadržavanjem lica koji se odnose na mere zaštite od zlostavljanja (safeguards) i nezadoljavajuće uslove smeštaja u prostorijama za zadržavanje (nedovoljna provetrenost, nedostatak prirodnog i/ili veštačkog osvetljenja, nedostatak jastuka i ćebadi, loši higijenski uslovi, nedostatak tekuće vode u ćelijama, itd). Delegacija CPT utvrdila je i da su u svim posećenim ustanovama pritvorske ćelije bile prenaseljene i da nisu zadovoljavale minimalne uslove u pogledu njihove prostranosti, a da su pritvorena lica primorana da najmanje 22 časa dnevno provode u svojim ćelijama. Ocenivši da je režim koji je ponuđen pritvorenim licima relikt prošlosti, CPT je pozvao organe Srbije da osmisle i sprovedu sveobuhvatan režim vanćelijskih aktivnosti za pritvorena lica, posebno se osvrćući na položaj maloletnika i žena u pritvoru.

Delegacija CPT je bila zadovoljna materijalnim uslovi smeštaja pritvorenih lica u renoviranim delovima okružnih zatvora u Beogradu i Prokuplju, ali je nadležne organe Srbije pozovala da ulože napore da pobošljaju uslove pritvora i u svim drugim pritvorskim jedinicama.

Budući da je tokom posete uočeno da se povrede na novoprimljenim licima lišenim slobode i dalje opisuju na površan način i da lekari u ne izvode zaključke o kompatibilnosti povreda sa navodima lica o neadekvatnom postupanju policije, CPT je ponovio već upućenu preporuku Srbiji da lekari u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija moraju u potpunosti da izvršavaju svoju ulogu u sprečavanju zlostavljanja tako što će temeljno dokumentovati povrede na telima lica lišenih slobode i ukazivati na svaku uzročnu povezanost između izjava lica o načinu nastanka povreda i jednog ili više objektivnih lekarskih nalaza. CPT je posebno preporučio da se izveštaji o povredama za koje se sumnja da su nastale zlostavljanjem automatski prosleđuju nadležnom javnom tužilaštvu, bez obzira na želje povređenog lica.

Imajući u vidu težinu i ozbiljnost nalaza i preporuka CPT, a posebno činjenicu da je veći broj nedostataka konstatovan i u ranijim izveštajima ovog tela koji su upućeni Srbiji, Beogradski centar za ljudska prava poziva nadležne državne organe, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo pravde i Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, da neodložno, zajednički i sistematski pristupe rešavanju problema opisanih u Izveštaju CPT od 21. juna 2018. godine.

Beogradski centar za ljudska prava smatra da sistematski pristup iskorenjivanju zlostavljanja u Srbiji mora obuhvatiti izmene većeg broja propisa (Krivičnog zakonika, Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o policiji, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i većeg broja podzakonskih akata), aktivno promovisanje profesionalizma i nultu toleranciju na neprofesionalizam i nasilje prema licima lišenim slobode, kao i delotvorno i temeljno istraživanje navoda o zlostavljanju i adekvatno sankcionisanje učinilaca takvih dela.

Zlostavljanje, osim što predstavlja izuzetno teško kršenje prava građana, šteti ugledu državnih organa i svih zaposlenih koji u njima savesno i profesionalno obavljaju svoje dužnosti.

Kao organizacija koja se godinama bavi promovisanjem i zaštitom ljudskih prava i sloboda građana u Srbiji, i koja je od strane CPT i drugih međunarodnih tela prepoznata u oblasti zabrane zlostavljanja, Beogradski centar za ljudska prava nudi svoju pomoć nadležnim organima u osmišljavanju i realizaciji aktivnosti koje će doprineti punoj zaštiti ljudskog dostojanstva i efikasnoj borbi protiv zlostavljanja u Srbiji.