#YouthRights TALKS: POZIV NA INFO SESIJE

16. новембра 2018.

DSC_0074Da li je deklaracija usvojena 1948, tri godine posle Drugog svetskog rata, zaista univerzalna i zbog čega? Šta znači mladima danas? Da li bi trebalo da bude više od 2% mladih u parlamentima širom sveta? Zašto tek 30% mladih u Srbiji smatra da je demokratija najbolji oblik vladavine? Da li ista prava uživaju mladi u Leskovcu i mladi u Novom Sadu? Koliko su u medijima zastupljeni siromašniji mladi, mladi koji su pripadnici nacionalnih manjina i mladi koji su izbeglice? Kako u Srbiji funkcioniše pravo na rad? Da li ste znali da deklaracija pominje i pravo na razonodu?

(више…)

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio je preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti internet portalima u Srbiji

14. новембра 2018.

Naslovna-2Na osnovu pritužbi koje je podneo Beogradski centar za ljudska prava, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio je preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti internet portalima u Srbiji kako bi preduzeli sve potrebne mere u cilјu sprečavanja objavlјivanja sadržaja i komentara korisnika na portalu i profilima na društvenim mrežama, kao i uklanjanja onih komentara koji su već objavlјeni, a koji po svojoj prirodi mogu da podstiču mržnju ili nasilјe protiv lica ili grupa lica zbog njihovog ličnog svojstva ili izazivaju strah ili neprijatelјsko, ponižavajuće i uvredlјivo okruženje. (више…)

Sukob ljudskih prava i ekonomskih interesa

8. новембра 2018.

1639286_54-01 Andrijana SpasovZakonom o obligacionim odnosima iz 1978. godine predviđena je mogućnost podnošenja specifične vrste tužbe koju može podneti jedno ili više lica u situacijama kada opasnost preti jednom ili većem broju lica. U pravnoj literaturi, ova tužba poznatija je kao „ekološka tužba“. Iako mogućnost podnošenja ekološke tužbe postoji već 40 godina, dosadašnja sudska praksa ne beleži nijedan ovakav slučaj  (више…)