Bez reakcije na govor mržnje iz skupštinskih klupa

9. jul 2019.

Narodni poslanik vladajuće stranke, Marko Atlagić je, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, mestu u kome sede poslanici koje su izabrali građani Srbije da ih na dostojanstven i pristojan način zastupaju u najviše predstavničkom telu u nastupu koji je, u najmanju ruku, neprimeren za funkciju koju obavlja, napao pojedine profesore Filozofskog fakulteta  Beogradu iznoseći niz uvreda na njihov račun. (više…)

Preminula prof. dr Lidija Basta Flajner (Fleiner)

1. jul 2019.

Izgubili smo našu dragu Lidiju, članicu Saveta Beogradskog centra za ljudska prava, vernog i odanog prijatelja. Dugo je predavala na Univerzitetu u Friburu (Fribourg) u Švajcarskoj i bila je direktor Instituta za federalizam. Sa Beogradskim centrom je sarađivala na nekoliko zajedničkih projekata, bila je vođa ekspertske grupe za pripremu novog Ustava Republike Srbije i preuređenje državne zajednice Srbije i Crne Gore (2000-2001). (više…)

Država mora neodložno da obezbedi sistem zaštite za nepraćenu i razdvojenu decu migrante i izbeglice

11. jun 2019.

 

Beogradski centar za ljudska prava želi da skrene pažnju javnosti da postojeći sistem zaštite nepraćene i razdvojene dece izbeglica i migranata prate brojni sistemski problemi koje je neophodno otkloniti bez odlaganja. Komitet za prava deteta je još 2017. godine ukazao Republici Srbiji na neodložnost osiguravanja potpunog uključivanja nepraćene i razdvojene dece izbeglica i migranata u postojeći sistem zaštite, kao i obezbeđivanja smeštaja u hraniteljskim porodicama ili drugim smeštajnim kapacitetima koji su adekvatni za njihov uzrast, pol i potrebe, a u skladu sa procenom najboljeg interesa svakog deteta. (više…)

Saopštenje Platforme povodom Godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana

21. mart 2019.

Logo platformeUmesto unapređivanja položaja osoba sa mentalnim invaliditetom, preporukama u Redovnom godišnjem izveštaju za 2018. godinu podstiče se segregacija i kršenje prava osoba sa invaliditetom. Platforma organizacija civilnog društva izražava duboku zabrinutost zbog činjenice da Zaštitnik građama, nezavisni državni organ za zaštitu ljudskih prava daje preporuke suprotne međunarodnim standardima ljudskih prava, kao i zbog činjenice da još uvek nije izabran zamenik/ca Zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom.

 Preuzmite Saopštenje