Trening: Ka inkuzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi mladih iz migrantske populacije

23. avgust 2019.

iom

Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku Vlade Švajcarske i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), poziva Vas da učestvujete na treningu „Ka inkluzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi uključivanja mladih iz migrantske populacije“ koji će se održati 06. i 07. septembra u Kući ljudskih prava i demokratije, u Beogradu, Kneza Miloša 4.

Cilj treninga je unapređenje znanja pojedinaca i pojedinki koji rade sa mladima i za mlade u okviru organizacija mladih i za mlade, te drugih relevantnih organizacija i institucija za uključivanje mladih iz migrantske populacije u programe namenjene mladima.

Trening je namenjen omladinskim radnicima i radnicama, trenerima i trenericama, omladinskim liderima i liderkama, edukatorima i edukatorkama, i svima onima koji direktno rade sa mladima.

Ishodi edukativnog procesa su:

  • Učesnici i učesnice su upoznati sa kontekstom migrantskih kretanja i položajem mladih migranata i migrantkinja
  • Učesnici i učesnice prepoznaju značaj uključivanja migranata/migrantkinja u programe za mlade
  • Učesnici i učesnice su upoznati sa mogućim mehanizmima i koracima uključivanja mladih migranata/migrantkinja u programe za mlade
  • Učesnici i učesnice su podstaknuti i motivisani da koriste korisne tehnike/metode neformalnog učenja u direktnom radu sa mladim migrantima/migrantkinjama i kulturološki raznovrsnim grupama mladih
  • Učesnici i učesnice su upoznati sa glavnim principima, vrednostima i izazovima u direktnom radu sa mladim migrantima/migrantkinjama
  • Učesnici i učesnice su podstaknuti na razvoj veština potrebnih za rad sa  mladim migrantima/migrantkinjama i kulturološki raznovrsnim grupama
  • Učesnici i učesnice su ossnaženi za kreiranje programa koji uključuju mlade migrante/migrantkinje

Trening vodi Demir Mekić, sociolog, edukator, iskusni trener u polju rada sa mladima, koji od 2007. godine razvija programe za mlade. Razvio je više programa za rad sa mladima na polju interkulturalnosti i rodno zasnovanog nasilja. Od 2016. godine aktivno radi na polju socijalne inkluzije sa izbegličkom i migrantskom populacijom, kako u okviru prihvatnih centara u Srbiji, tako i van njih – i to kroz programe Beogradskog centra za ljudska prava kao što  su „The Game“, „Art of Integration, „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji” i drugih programa. Trener je i praktičar Teatra potlačenih. Predavači/ce na treningu takođe su pravnici/ce Beogradskog centra za ljudska prava – poznavaoci izbegličkog prava, konteksta i potreba, kao i socijalni radnici sa iskustvom u radu sa marginalizovanim mladima.

Za učesnike i učesnice tokom treninga su obezbeđeni hrana i osveženje. Za učesnike i učesnice koji žive van Beograda, obezbeđen je smeštaj. Broj mesta je ograničen.

Agenda treninga nalazi se u prilogu. U slučaju bilo kakvih promena agende učesnici će biti obavešteni pre događaja.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem prijave na linku: bit.ly/prijavazatrening do 04. septembra 2019. u 11:00 časova. Primljeni kandidati i kandidatkinje biće obavešteni o učešću na treningu 04. septembra 2019, do 17:00 časova.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na e-mail: youth@bgcentar.org.rs

Radujemo se zajedničkom radu i učenju!

Agenda 06 i 07 sept

Pozivno pismo za trening za omladinske radnike septembar

Održana tematska otvorena vrata „Zašto suđenja dugo traju“ u Osnovnom sudu u Zrenjaninu

22. avgust 2019.

Tematska otvorena vrata “Zašto suđenja dugo traju“ održana su u Zrenjaninu 21.08.2019. godine sa ciljem da se sudije kroz direktnu komunikaciju približe građanima i da se otvoreno razgovara i razmenjuju iskustva o funkcionisanju pravosuđa.

Zlatoje Ankić, predsednik Osnovnog suda u Zrenjaninu, izrazio je zahvalnost što je Zrenjanin među gradovima koji učestvuju u ovom projektu i istakao da je Osnovni sud u Zrenjaninu najbolji u Republici Srbiji po broju i kvalitetu rešenih predmeta za 2018. godinu.

Snežana Vidrić, zamenica predsednika suda, je građanima objasnila postupak obraćanja sudu i sistem slučajnog sudije putem kojeg se osigurava da će sve sudije biti podjednako opterećene i po težini i po broju predmeta. Sudija Vidrić je ukazala da na dužinu trajanja suđenja utiču subjektivni i objektivni razlozi, a da se kao najčešći javljaju vrsta spora, broj stranaka, izvođenje dokaza, nepoštovanje procesne discipline. Takođe, istakla je da zbog mogućnosti žalbi i odlučivanja suda u drugostepenom postupku, građani imaju utisak da suđenje previše dugo traje.

Dušanka Tatić, zamenica predsednika krivičnog odeljenja Osnovnog suda u Zrenjaninu, navela je mere koje sudije u Zrenjaninu preduzimaju za rešavanje starih predmeta, poput redovnih sastanaka u okviru samog odeljenja, podnošenja izveštaja predsedniku suda, formiranja tima za praćenje rešavanja starih predmeta i fizičkog izdvajanja starih predmeta. Sudija Tatić je zaključila da su stari predmeti u krivičnoj materiji na kraju 2018. godine činili 6,23% ukupno nerešenih predmeta, a da je kvalitet odluka iznosio 92,43%.

Dušan Pokuševski iz Beogradskog centra za ljudska prava je građanima približio ulogu organizacija civilnog društva u zaštiti njihovih prava. Izdvojio je dva oblika pomoći građanima koje organizacije civilnog društva preduzimaju: besplatnu pravnu pomoć i istraživački rad. Zaključio je da je besplatna pravna pomoć od velikog značaja za građane koji ne poznaju ili nedovoljno poznaju svoja prava i treba im profesionalna pomoć. Kroz istraživanja, nevladine organizacije analiziraju rad pravosuđa i upućuju preporuke za efikasniju zaštitu prava građana. 

 Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja iz oblasti pravosuđa.

 

IMG-b3a78d36711cf44ced8b40cca59555b0-V  IMG-224dcbadd8937cc117c7a20590d3ea8d-V  IMG-c6ba1ad5fbdf9522225d253b0f898dd4-V 

Master studije: Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava

MHP i PLJP

Na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka u toku je upis na master modul Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava.

Saradnici ovih master studija su stručnjaci iz zemlje i inostranstva, među kojima su Beogradski centar za ljudska prava i Međunarodni komitet Crvenog krsta.Ključnu osnovu ovog modula čine četiri predmeta: dva iz domena ljudskih prava – „Osnovi ljudskih prava“ i „Pravo i politika ljudskih prava“, a druga dva iz domena međunarodnog humanitarnog prava – „MHP – zaštita žrtava oružanih sukoba“ i „MHP – pravila ratovanja“.

Silabusi centralnih disciplina se konstantno inoviraju u odnosu na savremena dešavanja, a u skladu sa jednim od glavnih ciljeva mastera da stečeno znanje bude primenjivo u praksi, a tokom učenja koristi se mnoštvo studija slučaja, seminarskih radova, pisanja predstavki, pravljenja kampanja, snimanja kratkih filmova i slično.

Više informacija možete pronaći na posebnoj stranici mastera – https://mhppljp.wixsite.com/mhppljp.

Poziv na trening „Jačanje kapaciteta predstavnika/ca organizacija mladih i za mlade za interakciju sa UN mehanizmima“

20. avgust 2019.

Trening_UN mehanizmi_cover  02-01

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije i uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije pozivaju vas da učestvujete na treningu „Jačanje kapaciteta organizacija mladih i za mlade za interakciju sa UN mehanizmima”, koji će se održati 29. i 30. avgusta u Novom Sadu.

Cilj treninga jeste da učesnike/ce upozna sa konceptom ljudskih prava mladih u kontekstu konvencija za zaštitu ljudskih prava usvojenih pod okriljem Ujedinjenih nacija, kao i sa mehanizmima zaštite ljudskih prava pred ugovornim telima Ujedinjenih nacija, te ih informišu o mehanizmima zaštite pred ugovornim telima UN.

Trening je namenjen predstavnicima/ama organizacija mladih i za mlade, omladinskim radnicima i radnicama, omladinskim liderima i liderkama sa teritorije Grada Novog Sada. Na trening se mogu prijaviti predstavnici/ce organizacija mladih i za mlade sa teritorije Vojvodine.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem prijave na linku do 26. avgusta 2019. u ponoć. Primljeni kandidati i kandidatkinje biće obavešteni o učešću na treningu 28. avgusta 2019.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na e-mail: youth@bgcentar.org.rs

Radujemo se zajedničkom radu i učenju!

U nastavku možete preuzeti pozivno pismo i agendu treninga:

AGENDA
POZIVNO PISMO

 

Imam li pravo na odmor?

7. avgust 2019.

 

 

cover O3ONE_razgovor_9 avg-05

 

 

 

Kada tokom cele godine marljivo radite, šta je ono čemu se najviše radujete, a uglavnom koristite leti? Koji su to trenuci do kojih obožavamo da brojimo sekunde, koliko god voleli svoj posao?

Nije to ni odlazak na ručak, ni rad od kuće.

Uvek posebno mesto u našim srcima i glavama zauzima – ODMOR.

Ali, da li vam se ponekad, kada ste pretrpani poslom, čini da za odmor imate sve manje prostora? Da se prostor oko odmora uvek nekako sužava, a on, kada počne, brzo nestane?

Sigurni smo da je odgovor da.

U savremenom svetu sve nam se češće nameće stav da je odmor luksuz, privilegija, a ne ono što stvarno jeste – odmor je PRAVO.

Upravo zbog toga što ponekad smetnemo s uma koliko je odmor važan i da je on naše pravo, pozivamo vas da sa nama u petak, 9. avgusta u 18 sati učestvujete u razgovoru Imamo li pravo na odmor, koji će u pravo vreme pokrenuti priču o odmoru i pristupiti temi iz dve naizgled nespojive perspektive: pravne i psihološke.

Pravo na odmor i dokolicu spada u ljudska prava i zagarantovano je Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. godine.

Razgovor će voditi Marina Zec, novinarka i urednica magazina Oblakoder.

U razgovoru će učestvovati Slavica Milojević, terapeutkinja i Nataša Nikolić, sekretarka pravne klinike za radno pravo.

Ovaj letnji razgovor se organizuje u okviru izložbe Pravo je vreme za odmor, čiji je autor Nebojša Petrović.

Čekamo vas 9. avgusta od 18 časova u galeriji O3ON, Gavrila Principa br 16.

A onda…

Pravac na odmor!

Ili, ako ste na svom ovogodišnjem odmoru već bili, bar da osetite kao da nema baš toliko mnogo vremena do sledećeg!