Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i jačanje primene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou

20. марта 2019.

Donator: Savet Evrope
Trajanje projekta: februar 2019 – april 2019

Beogradski centar za ljudska prava je učestvovao u realizaciji projektnih aktivnosti u okviru zajedničkog projekta Saveta Evrope i Evropske unije „Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i jačanje primene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, koji je započet u Crnoj Gori. (више…)

Zaštita žrtava mučenja, borba protiv nekažnjivosti državnih službenika za dela mučenja i jačanje sistema zaštite izbeglica od proterivanja

7. марта 2019.

Donator: Dobrovoljni fond za žrtve torture Ujedinjenih nacija (United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture)
Trajanje projekta: 1. januar 2019 – 31. decembar 2022.

Zahvaljujući ovom projektu, Beogradski centar za ljudska prava dobio je mogućnost da pruža prvenstveno pravnu, ali i drugu neophodnu (npr. medicinsku), pomoć žrtvama mučenja i članovima njihovih porodica. Pored direktne pomoći, naša zalaganja usmerena su i na: obeštećenje žrtava, borbu protiv nekažnjavanja službenih lica za dela mučenja, krivično gonjenja učinilaca i, uopšte, suzbijanje pojave mučenja i drugih oblika zlostavljanja.
(више…)

Balkanski savet za izbeglice i migracije: stvaranje puta ka zajedničkoj migracijskoj politici Zapadnog Balkana

27. фебруара 2019.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji
Trajanje projekta: novembar 2018 – novembar 2021
 

Aktivnosti Balkanskog saveta za izbeglice i migracije usmerene su ka stvaranju zajedničke zapadno-balkanske migracione politike, sa ciljem da se omogući koordinisan odgovor na zajedničke izazove, a u skladu sa pravom EU i međunarodnim standardima ljudskih prava. (више…)

Otvorena vrata pravosuđa

19. фебруара 2019.

Donator: USAID
Trajanje projekta: januar 2019 – januar 2022
Nosilac projekta: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Opšti cilj projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. (више…)

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

5. фебруара 2019.

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji
Trajanje projekta: januar 2019 – decembar 2019

U 2019. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji.Uočivši potrebu za dodatnom zaštitom dece bez pratnje i unapređenje postupka azila prema potrebama ranjivih grupa, pravni tim Beogradskog centar za ljudska prava proširen je sa pravnim savetnikom specijalizovanim za prava dece. Pravni savetnik za prava dece će pružati informisanje, pravno savetovanje i podršku tokom postupka azila na način koji je prilagođen deci, a u skladu sa međunarodnim standardima. (више…)