SOFA- Solidarity First Aid

1. октобра 2020.

Donator: United Nations Population Fund (UNFPA)

Trajanje projekta: 15.9.2020 – 31.12.2020.

SOFA program podstiče međugeneracijsku saradnju i solidarnost, stvara koheziju zasnovanu na istinskom razumevanju. SOFA predstavlja paket onoga što je jednoj mladoj i starijoj osobi potrebno u vremenima krize, posebno se osvrćući na krizu uzrokovanom pandemijom COVID-19 i efektima na društvo. Program podstiče zajedničko delovanje i aktivnu razmenu između mladih i starijih osoba i predstavlja mesto gde će mlade i starije osobe imati priliku da razmenjuju, uče jedni od drugih, otvore dijalog o društvenim problemima i izazovima.

Paket znanja i veština koji nudi SOFA program će mladoj i starijoj osobi pomoći da u izazovnim vremenima steknu kompetencije koje će im značiti, budu podrška jedni drugima, i da kroz ideju solidarnosti zajedno menjaju zajednicu u kojoj žive.

KinoHRonics (series of online show of documentary and fiction movies related to human rights and humanistic values)

9. августа 2020.

Donator: Human Rights Foundation

Trajanje projekta: 1.08.2020 – 31.12.2020.

Partneri: Human Rights House – Voronezh (represented by Center of Solidarity International legal entity); HRH-Minsk, HRH -Yerevan, HRH-Belgrade i EHRH- Chernihiv;

Projekat „KinoHRonics” čini online gledanje i debatovanje o dokumentarnim i igranim filmovima sa temama koje u fokus stavljaju ljudska prava, njihovu vrednost i značaj.

Partneri na projektu su HRH – Minsk, HRH – Yerevan i EHRH – Chernihiv.

Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom

9. јула 2020.

Donator: Evropska unija

Trajanje projekta: jul 2020 – novembar 2020.

Projekat “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” realizuju udruženja Forum mladih sa invaliditetom, Udruženje studenata sa hendikepom, Secons – grupa za razvojnu inicijativu i Beogradski centar za ljudska prava.

Cilj projekta je unapređenje građanske participacije mladih sa invaliditetom/hendikepom putem razvoja digitalne i medijske pismenosti.

Projekat mladima sa invaliditetom/hendikepom omogućava sticanje znanja i veština u oblasti digitalne i medijske pismenosti, nudi obuke za razvoj liderskih veština kako bi bili aktivni građani i građanke i doprineli rešavanju problema u zajednici, pospešuje rast i razvoj udruženja za mlade u oblasti društvenog uključivanja, ali i jača kapacitete medija za kvalitetno i odgovorno novinarstvo kroz širenje svesti podrške mladima sa invaliditetom/hendikepom u kontekstu pozitivnog razvoja, kritičkog pristupa i primera dobrih praksi.

EDUWOHI – Youth Rights Defenders Network for Education, Work and Housing (Mreža mladih branitelja/ki ljudskih prava za obrazovanje, rad i stanovanje)

6. јула 2020.

Donator: Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF)

Trajanje projekta: 01.7.2020- 31.1.2021.

Cilj projekta je formiranje prve mreže branitelja i braniteljki prava mladih, odnosno mreže mladih iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koja će se baviti promocijom, zaštitom i izveštavanjem o ljudskim pravima mladih na obrazovanje, rad i stanovanje.

Kroz ovaj projekat mladi ljudi su u fokusu kao nosioci i zaštitnici/ce svojih ljudskih prava, gde će odgovorno i pripremljeno izveštavati o stanju pomenutih ljudskih prava iz njihove perspektive, donosiocima odluka, široj javnosti i relevantnim UN mehanizmima.

Projekat sprovodi Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava, a u saradnji sa NVO JUVENTAS iz Podgorice i Helsinškim odborom za ljudska prava iz Bijeljine, u okviru zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, sa idejom jačanja kapaciteta mladih iz regiona, kao i unapređenja komunikacije između građana/ki i donosioca odluka kroz konstruktivno učešće u dijalogu i procesu donošenja odluka. Zajednički regionalni program „Dijalog za budućnost“ sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, u partnerstvu sa državnim institucijama u BiH, Crnoj Gori i Republici Srbiji, uz financijsku podršku Fonda UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

#DijalogZaBuducnost

Uključivanje Uživo 4.0 – Do inkluzivnih zajednica za mlade

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Trajanje projekta: 1.7.2020 – 1.12.2020.

Fokus projekta, paralelno sa osnaživanjem nacionalnih i lokalnih aktera za sprovođenje sadržaja standarda inkluzivnosti, biće i na promociji standarda inkluzije i promociji inkluzije. Ovo će se učiniti putem novih popularnih medija kao što je podkast. Na ovaj način dokumentovaće se promene u radu OCD i KZM koje su motivišuće za ostale aktere omladinskog sektora kada je u pitanju rad na inkluzivnosti sopstvenih praksi.

U okviru projekta biće formiran inkluzivni klub, koji takođe doprinosi inovativnosti sadašnjeg projektnog predloga, s obzirom da će on od početka biti vođen u skladu sa standardima inkluzivnosti i služiti kao primer mogućnosti uključivanja svih mladih. Inkluzivni Omladinski klub predstavljaće svojevrsni info-centar za mlade iz osetljivih grupa, ali će se isto tako baviti terenskom podrškom i promocijom inkluzije.

Program sprovodi Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava, a partneri na projektu su: Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade.

Mladi i ljudska prava 2.0 – Кorak bliže mehanizmima Ujedinjenih nacija

6. јуна 2020.

Donator: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

Trajanje projekta: 1.6.2020 – 31.10.2020.

Proces koji je odlučno započeo 2019. godine, nastavlja korak dalje ka osnaživanju organizacija mladih i za mlade za prepoznavanje potencijala koji imaju mehanizmi Ujedinjenih nacija. U planu je nastavak poduhvata osnaživanja organizacija mladih i za mlade za kreiranje prvog alternativnog izveštaja o ljudskim pravima mladih iz Republike Srbije pred Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija.

Mladi u Srbiji danas, izloženi su mnogim problemima koji ih sprečavaju da ostvare svoje elementarne i razvojne potrebe. Kroz činjenice da je duplo više mladih nezaposleno u odnosu na opštu populaciju, kao i to da je stopa odlaska mladih iz zemlje na godišnjem nivou jako visoka ili da je njihova zastupljenost u medijima daleko od dovoljne, jasno je da je ostvarivanje ljudskih prava mladih poseban izazov, pa je sveprisutniji trend diskusije o ljudskim pravima mladih (eng. youth rights) i o tzv. omladinskoj perspektivi ljudskih prava.

Projekat sprovodi Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), kao deo programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2020. godinu“ Kancelarije za ljudska i manjinska prava.