Europe Calling

27. maj 2016.

Beogradski centar za ljudska prava učestvovao je u Zagrebu na ekspertskom panelu u okviru programa Europe Calling u organizaciji Friedrich-Ebert-Stiftung.
Uloga mladih u sprovodjenju obaveza iz ljudske dimenzije OEBS-a

26. maj 2016.

Nevena Nikolić, istraživačica Beogradskog centra za ljudska prava učestovala je na info sesija povodom nagradnog konkursa za pisanje eseja koji je Misija OEBS-a u Srbiji objavila na temu "Uloga mladih u sprovodjenju obaveza iz ljudske dimenzije OEBS-a" na kom je predstavila položaj osetljivih grupa iz godišnjeg izveštaja o stanju ljudskih prava za 2015.
Beogradski centar na obeležavanju 25. godina Evropske banke za obnovu i razvoj

23. maj 2016.

Beogradski centar za ljudska prava učestvovao je na panelu posvećenom civilnom društvu u organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj u Londonu. To je bila prilika za dijalog između civilnog društva i uprave EBRD uključujući predsednika i bord direktore.
Beogradski centar za ljudska prava na konferenciji "Women on the Move" u Istanbulu

19. maj 2016.

Na konferenciji "Women on the Move" u organizaciji UN Women i Oxfam in South East Europe učestvovao je i Beogradski centar za ljudska prava. Konferencija je održana od 16. do 18.
Ljudska prava i biznis

18. maj 2016.

U saradnji Beogradskog centra za ljudska prava, Telenora i Foruma poslovnih lidera 18. maja 2016. godine organizovan je radni doručak na kome se razgovaralo u uticaju kompanija na ljudska prava u kontekstu evropskih integracija, UN Rukovodećim načelima o ljudskim pravima i biznisu i kompanijskim politikama i praksama u oblasti ljudskih prava.
Ostanak

9. maj 2016.

Beogradski centar za ljudska prava je u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije u Beogradu i Holandskim savetom za izbeglice u Amsterdamu, u okviru projekta Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije, snimio dokumentarni film “Ostanak”  koji govori o položaju tražilaca azila i njihovoj  integraciju u Srbiji.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima