Poziv za dodelu finansijskih sredstava u okviru projekta

27. maj 2015.

„KA VEĆOJ TRANSPARENTNOSTI I JASNIM KRITERIJUMIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM SEKTORU –ZAUSTAVIMO POLITIČKO ZAPOŠLJAVANJE“ Projekat „Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru –Zaustavimo političko zapošljavanje“, ima za cilj  da doprinese borbi protiv korupcije kroz zagovaranje za vladavinu prava i za transparentnost u oblasti zapošlja...
Kažiprst: Vesna Petrović

25. maj 2015.

Kakva je uloga nezavisnih regulatornih tela i kakve pouke bismo kao društvo morali da izvučemo slučajeva koji prate rad nezavisnih institucija, jedna je od tema u Kažiprstu za gošću je profesorku Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Sa njom razgovara Suzana Trninić.
"Beogradski" imigranti: jedan poziv menja sve

19. maj 2015.

Već nekoliko nedelja, desetine, pa i stotine imigranata sa Bliskog istoka i Afrike stižu Beograd, kao jednu od stanica na rizičnom i ilegalnom putu ka boljem životu u Evropskoj uniji. Njihove priče su tragične, tužne, često i neverovatne, ali nada ne nestaje čak i u najtežim uslovima.
Radnici u Srbiji u lošem položaju

1. maj 2015.

U Srbiji se i 2015. situacija na polju rada ukratko može okarakterisati kao nepovoljna. Nezaposlenost je i dalje visoka, čime se smanjuje prostor za radnike da napuštaju loše poslove u potrazi za boljim, a svaki četvrti zaposleni radi na crno.
U Srbiji sve više migranata: Stotine osoba dane provode po parkovima i stanicama u krajnje nehumanim uslovima

1. maj 2015.

U Beogradu, ali i ostalim mjestima u Srbiji, u parkovima i na ulicama, sve se češće mogu vidjeti stotine migranata koji su došli iz ratom zahvaćenih područja Azije i Afrike. Među njima, od putovanja izmorenih, uglavnom izbjeglica iz Sirije, Eritreje, Somalije, Iraka i Afganistana, veliki broj je žena i djece.
Zabrinjavajući nedostatak efikasne i delotvorne istrage povodom ozbiljnih navoda o zlostavljanju

28. april 2015.

Beogradski centar za ljudska prava želi da obavesti javnost da su navodi iz Izveštaja Zaštitnika građana koji se odnose na sprovođenje efikasne i delotvorne istrage o navodima o zlostavljanju, nažalost, istiniti i da se slučajevi zlostavljanja ne istražuju na odgovarajući način o čemu svedoči i nekoliko slučajeva u kojima je Srbija proglašena odgovornom pred Ustavnim sudom Republike ...


Portal ljudska prava i biznis- Srbija Implementacija opštih preporuja Ustavnog suda RS   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima