Okrugli sto "Izazovi u radu sa decom izbeglicama"

21. decembar 2016.

Povodom 18. decembra, Međunarodnog dana Migranata, SOS Dečija sela organizovala su 15.12.2016. godine u Beogradu okrugli sto „Izazovi u radu sa decom izbeglicama“, sa ciljem okupljanja stručnjaka koji se bave podrškom deci na terenu, razmene njihovih iskustava i definisanje generalnih preporuka za unapređenje budućeg rada.
Predstavljena Analiza ustavnopravnog položaja javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa predlozima za njegovo unapređenje

19. decembar 2016.

U petak, 16. decembra 2016. godine u Medija centru Beogradski centar za ljudska prava i Misija OEBS-a u Srbiji održali su konferenciju za novinare na kojoj je predstavljena Analiza ustavnopravnog položaja javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa predlozima za njegovo unapređenje.
Lisabonski forum "Migracije i ljudska prava: Kako izgraditi efikasnu kolektivnu akciju? Najbolje prakse i iskustva u Evropi i Mediteranu"

30. novembar 2016.

Beogradski centar za ljudska prava imao je priliku da učestvuje na 22 Lisabonskom Forumu održanom 24. i 25. novembra 2016. godine, u organizaciji North- South Centra Saveta Evrope, koji je bio posvećen temi  Migracije I ljudska prava.
Zbornik radova „Analiza aktuelnih pitanja u postupcima za ratne zločine“

25. novembar 2016.

Beogradski centar za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM pripremili su zbornik radova na temu aktuelnih pitanja u posupcima za ratne zločine u Republici Srbiji.
Izveštaj "Zatvorene granice"

25. novembar 2016.

Oxfam je objavio izveštaj Closed Borders - Zatvorene granice koji je izrađen u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava i drugim partnerima u Srbiji i Makedoniji - Atina, MYLA i La Strada. Izveštaj analizira uticaj zatvaranja granica na osetljive grupe - žene i decu u Srbiji i Makedoniji i iznosi niz preporuka vladama dve zemlje kao i preporuka upućenih Evropskoj uniji.
Prava nepraćene i razdvojene dece izbeglica u Srbiji

22. novembar 2016.

U petak, 18. novembra 2016. godine, Beogradski centar za ljudska prava održao je u Beogradu seminar „Prava nepraćene i razdvojene dece izbeglica u Srbiji“.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima