Vređanje ljudskog dostojanstva

27. mart 2014.

Po pritužbi Organizacije za lezbejska prava „Labris“, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak i ustanovila da je predsednik Vlade Republike Srbije, Ivica Dačić, počinio akt diskriminacije. U mišljenju Poverenice navodi se  da uznemirujući i ponižavajući stavovi, koje je premijer izneo uoči održavanja Parade ponosa septembra 2013.
Podrška članstvu u EU u porastu

25. mart 2014.

Građani Srbije nisu dovoljno informisani o pregovorima Srbije za članstvo u EU i većina njih nema pozitivno mišljenje o Uniji. Ipak, smatraju da bi članstvo u EU Srbiji donelo koristi i njima samima i društvu u celini, pa bi zbog toga podržali pristupanje Srbije EU ukoliko bi se sada održao referendum, pokazalo je istraživanje predstavljeno 25.
Zabrinutost oko privatnosti u sektoru telekomunikacija u Srbiji

18. mart 2014.

Konačno pitanje koje želimo da istaknemo u našem Vodiču o ljudskim pravima i biznisu u Srbiji je rastuća zabrinutost oko pitanja privatnosti u sektoru telekomunikacija. Izveštaji našeg lokalnog partnera Beogradskog centra za ljudska prava ukazuju da su prema Zakonu o elektronskim komunikacijama operateri obavezni da zadrže podatke o svim elektronskim komunikacijama svojih klijenata.
Objavljena publikacija „Pritvor-ultima ratio“

13. mart 2014.

Publikacija „Pritvor-ultima ratio“ je proizvod istraživanja i nastala je u okviru projekta „Transparentan rad pravosudnih organa – polazna tačka za rešenje problema prenaseljenosti kazneninh ustanova” .
SRBIJA: Žene na radnom mestu

7. mart 2014.

Saopštenje povodom 8. marta Objavili smo Vodič za Srbiju o biznisu i ljudskim pravima, koji je rezultat zajedničkog rada Beogradskog centra za ljudska prava i Danskog instituta za ljudska prava, uz podršku Ambasade Norveške u Beogradu. U nedeljama koje dolaze ukazaćemo na najupečatljivije primere uticaja kompanija na ljudska prava koji su istaknuti u Vodiču.  Uoči 8.
Nedovršena privatizacija u Srbiji

7. mart 2014.

Objavili smo Vodič za Srbiju o biznisu i ljudskim pravima, koji je rezultat zajedničkog rada Beogradskog centra za ljudska prava i Danskog instituta za ljudska prava. U nedeljama koje dolaze ukazaćemo na najupečatljivije primere uticaja kompanija na ljudska prava koji su istaknuti u Vodiču.


Analiza štampanih medija u predizbornoj kampanji 3-8. mart 2014. godine

12. mart 2014.

Centar za monitoring Kuće ljudskih prava i demokratije (u daljem tekstu Centar) treću nedelju za redom analizira pisanje dnevnih listova o političkim strankama u predizbornoj kampanji. Analizirano je istih 8 dnevnih listova (Danas, Politika, Blic, Alo, Kurir, Informer, Večernje novosti i Naše novine) kao i u prošloj nedelji.
Analiza novinskih tekstova

5. mart 2014.

Centar za monitoring Kuće ljudskih prava i demokratije (u daljem tekstu Centar) nastavlja sa nedeljnom analizom pisanja dnevne štampe o političkim strankama. Za period od 24. februara do 1. marta 2014. godine analizirano je pisanje 8 dnevnih listova (Danas, Politika, Blic, Alo, Kurir, Informer, Večernje novosti i Naše novine). Ovoga puta Centar je analizirao štampana izdanja ovih medija.
Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

10. decembar 2013.

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (ZNSNM) stupio je na snagu septembra 2009. godine. Namera zakonodavca da, preko nadležnosti koje su poverene nacionalnim savetima, obezbedi nacionalnim manjinama u Srbiji široku autonomiju u odlučivanju radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, mora se oceniti kao pozitivna.
Saopštenje povodom smeštaja za tražioce azila

28. novembar 2013.

Beogradski centar za ljudska prava izražava veliku zabrinutost zbog situacije u kojoj se tražioci azila nalaze u Republici Srbiji. Problem oko nedovoljnih smeštajnih kapaciteta za tražioce azila postoji već duže od godinu dana i neprihvatljivo je da Komeserijat za izbeglice još uvek nije našao trajno rešenje za ovaj problem.

Portal ljudska prava i biznis- Srbija Implementacija opštih preporuja Ustavnog suda RS   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima