Izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji za period od aprila do juna 2016.

19. jul 2016.

Beogradski centar za ljudska prava uz podršku UNHCR u toku 2016. godine nastavlja sprovođenje projekta usmerenog ka obezbeđivanju besplatne pravne pomoći tražiocima azila. Izveštaj koji je pred vama odnosi se na period od aprila do juna 2016.
Stručne analize pravnih akata u oblasti ljudskih prava

23. jun 2016.

Zaštitnik građana će u toku 2015. i 2016. godine sprovoditi projekat čija je svrha da doprinese unapređenom zakonodavnom okviru za zaštitu ljudskih prava u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i pravnim tekovinama Evropske unije.
"Saradnja i dobro upravljanje migracijama na Zapadnom Balkanu i zemaljama Centralne Evrope"

22. jun 2016.

U organizaciji Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju (ALDA), uz podršku Centralno-evropske inicijative (CEI), u Skoplju je 20. i 21. juna 2016. godine održan međunarodni seminar pod nazivom „Saradnja i dobro upravljanje migracijama na Zapadnom Balkanu i državama Centralne Evrope”, na kome je učestvovao i Beogradski centar za ljudska prava.
Svetski dan izbeglica

20. jun 2016.

Rezolucijom 55/76 Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija od 4. decembra 2000. godine, 20. jun proglašen je za Svetski dan izbeglica. Svetski dan izbeglica obeležava se od 2001. godine kako bi se svetskoj javnosti približilo teško stanje u kojem se nalaze izbeglice. Eskalacija svetske izbegličke krize u Evropi bez presedana obeležila je 2015. godinu.
Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije - Izazovi i praksa odabranih država u procesu integracije izbeglica

19. jun 2016.

Beogradski centar za ljudska prava je u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije u Beogradu i Holandskim savetom za izbeglice u Amsterdamu  pripremio i objavio publikaciju Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije – Izazovi i praksa odabranih drzava u procesu integracije izbeglica, koja se bavi integracijom izbeglica u Srbiji i regionu sa preporukama za dalji razvoj i usklađivanje sa ...
Vodič o ljudskim pravima i biznisu u Srbiji

10. jun 2016.

Vodič o ljudskim pravima i biznisu u Srbiji sadrži informacije o potencijalnim i aktuelnim uticajima kompanija na ljudska prava u Srbiji. Cilj je da Vodič kompanijama pomogne da poštuju ljudska prava i da svojim poslovanjem i poslovanjem njihovih dobavljača i poslovnih partnera doprinesu razvoju. Više na: http://hrbcountryguide.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima