„Tražioci azila u Republici Srbiji“

24. april 2015.

Tokom 2014. godine, 16.490 stranaca tražilo je azil u Srbiji – tri puta više nego u prethodnoj godini. U januaru i februaru ove godine, blizu 5.000 osoba izrazilo je nameru da traži azil. Ukoliko se ova tendencija nastavi, do kraja godine može se očekivati oko 30.000 tražilaca azila. Od 2008. godine (kada je Zakon o azilu počeo da se primenjuje), 28.
Trening Beogradskog centar za ljudska prava i Holandskog saveta za izbeglice iz Amsterdama, u saradnji sa Holandskom ambasadom u Beogradu

23. april 2015.

  Beogradski centar za ljudska prava i Holandski savet za izbeglice iz Amsterdama, u saradnji sa Holandskom ambasadom u Beogradu organizuju jednodnevni trening o međunarodnim i domaćim standardima u oblasti javnog zastupanja  i zaštiti izbeglica, koji će se održati u utorak 28. aprila 2015. godine.
Pravo na azil u Republici Srbiji 2014.

9. april 2015.

Pred Vama je treći godišnji izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava o situaciji u oblasti azila u Republici Srbiji koji sadrži podatke do kojih smo došli neposredno kroz rad, kao i one pribavljene od nadležnih institucija, međunarodnih organizacija, drugih nevladinih organizacija i medija.
Izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji za 2014. godinu.

29. mart 2015.

Beogradski centar za ljudska prava sačinio je Izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji za 2014. godinu.             Analiza potvrđuje da je stanje pojedinih ljudskih prava u Srbiji u 2014. godini pogoršano u odnosu na prethodnu godinu, naročito kada su u pitanju socijalna i ekonomska prava, sloboda izražavanja, položaj nezavisnih tela i reforma pravosuđa.
Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u oblasti obaveštavanja

25. februar 2015.

U organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava I Urban Ina, u utorak 24. februara održan je u Kući ljudskih prava okrugli sto Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u oblasti obaveštavanja.
Sudovi kreatori politika?: Razmatranje uloge ustavnih sudova kao nosilaca promena na Zapadnom Balkanu

24. februar 2015.

Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava, Group for Legal and Political Studies sa Kosova i CRPM - Center for Research and Policy Making iz Makedonije, implementira projekat „Sudovi kreatori politika?: Razmatranje uloge ustavnih sudova kao nosilaca promena na Zapadnom Balkanu“.


Portal ljudska prava i biznis- Srbija Implementacija opštih preporuja Ustavnog suda RS   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima