Lisabonski forum "Migracije i ljudska prava: Kako izgraditi efikasnu kolektivnu akciju? Najbolje prakse i iskustva u Evropi i Mediteranu"

30. novembar 2016.

Beogradski centar za ljudska prava imao je priliku da učestvuje na 22 Lisabonskom Forumu održanom 24. i 25. novembra 2016. godine, u organizaciji North- South Centra Saveta Evrope, koji je bio posvećen temi  Migracije I ljudska prava.
Zbornik radova „Analiza aktuelnih pitanja u postupcima za ratne zločine“

25. novembar 2016.

Beogradski centar za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM pripremili su zbornik radova na temu aktuelnih pitanja u posupcima za ratne zločine u Republici Srbiji.
Izveštaj "Zatvorene granice"

25. novembar 2016.

Oxfam je objavio izveštaj Closed Borders - Zatvorene granice koji je izrađen u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava i drugim partnerima u Srbiji i Makedoniji - Atina, MYLA i La Strada. Izveštaj analizira uticaj zatvaranja granica na osetljive grupe - žene i decu u Srbiji i Makedoniji i iznosi niz preporuka vladama dve zemlje kao i preporuka upućenih Evropskoj uniji.
Prava nepraćene i razdvojene dece izbeglica u Srbiji

22. novembar 2016.

U petak, 18. novembra 2016. godine, Beogradski centar za ljudska prava održao je u Beogradu seminar „Prava nepraćene i razdvojene dece izbeglica u Srbiji“.
Održana dva okrugla stola za sudije

21. novembar 2016.

Beogradski centar za ljudska prava je u novembru 2016. godine uz podršku UNHCR i u saradnji sa Pravosudnom akademijom organizovao dva okrugla stola za sudije osnovnih prekršajnih sudova i odeljenja Prekršajnog apelacionog suda u Nišu i Kragujevcu.
Održan četvrti okrugli sto u okviru projekta „Ustavni položaj javnog tužilaštva – analiza i predlozi za izmene“

15. novembar 2016.

U ponedeljak, 14. novembra 2016. godine u Kragujevcu održan je četvrti okrugli sto u okviru projekta „Ustavni položaj javnog tužilaštva – analiza i predlozi za izmene“.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima