Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete

18. avgust 2014.

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Trajanje:  maj 2014 – maj 2015

Glavni cilj ovog projekta, čiji je nosilac organizacija UrbanIn iz Novog Pazara, bilo je povećanje učešća mladih ljudi u radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i njihovog uticaja na proces donošenja odluka radi povećanja nivoa i kvaliteta ostvarenja manjinskih prava i integracije manjina u srpsko društvo. Projekat je realizovan na teritoriji Sandžaka, jugoistočne Srbije (Preševo, Bujanovac, Medveđa), Vojvodine i Beograda.

U toku projekta, obrazovana je koalicija organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti zaštite nacionalnih manjina. Koalicija je pratila proces izmena i dopuna Zakona, a organizacije koje je čine su zajedno nastupale u javnosti u vezi sa svim pitanjima značajnim za nacionalne manjine. Beogradski centar za ljudska prava je, kao partnerska organizacija na ovom projektu, aktivno učestvovao na periodičnim tematskim sastancima s ciljem formulisanja konkretnih preporuka za unapređivanje položaja nacionalnih manjina koje će biti upućene ministarstvu nadležnom za izradu predloga novog ili izmene postojećeg Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Pored toga, održana je obuka za mlade posmatrače izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, koji su kasnije pratili tok izbora za nacionalne savete.