ART OF INTEGRATION

8. novembar 2018.

Program ART OF INTEGRATION okupio je grupu mladih ljudi koja prolazi kroz edukativni proces na temu inkluzije izbeglica u srpsko društvo. Grupu čine mladi različtih profila, koji dolaze iz Srbije i Irana. Sam proces je takođe inkluzivan pa su aktivno uključeni i mladi iz različitih osetljivih grupa. Program “ART OF INTEGRATION” se sastoji od predavanja, edukativnih radionica, poseta prihvatnim centrima za izbeglice i migrante, dramskih radionica i radionica animacije.

Do sada je sprovedeno više od 30 radionica i predavanja. Trenutno je u toku pripremanje predstave i animiranog filma na temu inkluzije izbeglica i migranata, na čijoj izradi grupa mladih aktivno učestvuje sa svim stečenim znanjima tokom procesa. Sam tekst za predstavu je proizašao iz rada sa ovom grupom, na osnovu njihovih razmišljanja o inkluziji, prihvatanju i interkulturalnosti.

Program se ostvaruje u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije u Beogradu i Holandskog saveta za izbeglice. 

                   
    43612892_747848462249693_7179251857779326976_n   45026482_261485508045874_2676742305993457664_n   44179914_177272716553089_2344631090792103936_n