Marko Karadžić

15. februar 2013.

marko karadzicKonsultant za socijalnu inkluziju Svetske banke i UNDP konsultant za LGBT politike i ljudska prava

Centrova škola, a ujedno i zaposleni koji su mi sada dragi prijatelji, predstavljala je prekretnicu u mom životu. Mesto na kome sam po prvi put imao mogućnost da na iskren i otvoren način upoznam problematiku ljudskih prava. Devedesetih, ukoliko ste želeli da naučite nesto mogli ste samo kroz alternativne edukativne mreže, a Centar je pored mnogih drugih aktivnosti pružao mladim ljudima i ovu mogućnost.
(više…)

Dušan Stojković

dusan-stojkovicAdvokat iz Beograda

„Škola Beogradskog centra za ljudska prava je u vreme neslobode bila mesto na kome se razvijao slobodan duh. U neslavnim godinama za pravo, krajem devedesetih, ona mi je bila korektiv učenju na Pravnom fakultetu u Beogradu i dodatni podsticaj da se borim za pravo i da u njega verujem.

(više…)

Milan Antonijević

milan antonjevicIzvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava – YUKOM

Mnogo godina je prošlo od kada sam prvi put, razgovarao sa svojim kolegama, polaznicima Škole za ljudska prava za buduće predavače. Danas je velika većina njih u potpunosti posvećena ljudskim pravima, otvoreno govori o zaštiti ljudskih prava i to zasigurno jeste dokaz kvaliteta škole, ali i pravog izbora mladih ljudi, koje je Beogradski centar za ljudska prava tada napravio.
(više…)

Vladan Joksimović

JoksimovicŠef Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) u Sarajevu

Bio sam učesnik prve i druge škole ljudskih prava, organizovanih, sada već davnih, 1996. i početkom 1997. godine.
Prvi kontakt i učešce na pomenutim školicama Beogradskog centra za ljudska prava su ustinski uticali na moje dalje profesionalno usmerenje. Proširio sam postojeća pravnička znanja i otvorilo se more novih oblasti iz međunarodnog prava i ljudskih prava koje je trebalo istražiti.

(više…)

Škole ljudskih prava

Centar je posebno ponosan na Školu ljudskih prava za buduće predavače, o čijem značaju i dometima bi najbolje mogli da govore ili pišu neki od polaznika koji su pohađali 21 do sada održanih Škola.

U stvari, oni to čine svakoga dana – kroz poslove koje danas obavljaju. A nalaze se na mnogim važnim mestima u državnoj upravi, pravosuđu, nevladinom sektoru, medijima, politici. Veliki deo projekata Centra su napisali i realizovali bivši polaznici Škola ljudskih prava za buduće predavače. Da smo skloni takvom načinu izražavanju, mogli bismo da kažemo da su te škole regrutni centar Centra. Da smo neskromni, rekli bismo da su Škole bile i jesu manufakture mladih lidera u većini delova javnog života. Više o tome šta su naši alumnisti rekli o Školi ljudskih prava možete pročitati ovde…

Škola ljudskih prava prestavlja pokušaj da se kroz intenzivan desetodnevni kurs daju znanja o pojmu ljudskih prava, ograničenjima i derogaciji prava, zabrani diskriminacije, pravu na život, pravu na slobodu i bezbednost ličnosti, pravu na pravično suđenje, zabrani mučenja, trgovini ljudima, slobodama duha, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, humanitarnom pravu, pravima manjina, ljudskoj bezbednosti, pravu na život u zdravoj životnoj sredini i ljudskim pravima u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Društveni kontekst ostvarivanja i zaštite ljudskih prava svakako jeste okvir ovog kursa. Zato su vrlo važna predavanja i rasprava o pitanjima medija i ljudskih prava, doživljaja istorije, uporednih pravnih, političkih i kulturnih normi ljudskih prava, društvenih preduslova za njihovo uživanje, suočavanja s prošlošću, kao i analize istraživanja javnog mnenja.

Predavači i demonstratori na Školama su uvek bili najpozvaniji stručnjaci iz relevantnih oblasti. Osim domaćih predavača, veoma smo zahvalni saradnicima i prijateljima Centra iz inostranstva koji su predavali na Školama i učesnicima pružili priliku da saznaju mnogo više o ljudskim pravima van naše zemlje.