Mehanizam je ponovo pokrenut: Mladi i ljudska prava 2.0 – Кorak bliže mehanizmima Ujedinjenih nacija

7. avgust 2020.

KLJMP-vizualOmladinski program Beogradskog centra za ljudska prava pokrenuo je u junu program pod nazivom „Mladi i ljudska prava 2.0 – Кorak bliže mehanizmima Ujedinjenih nacijaˮ.

Proces koji je odlučno započeo prošle godine, nastavlja korak dalje ka osnaživanju organizacija mladih i za mlade za prepoznavanje potencijala koji imaju mehanizmi Ujedinjenih nacija. U planu je nastavak poduhvata osnaživanja organizacija mladih i za mlade za kreiranje prvog alternativnog izveštaja o ljudskim pravima mladih iz Republike Srbije pred Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija.

Mladi u Srbiji danas, izloženi su mnogim problemima koji ih sprečavaju da ostvare svoje elementarne i razvojne potrebe. Kroz činjenice da je duplo više mladih nezaposleno u odnosu na opštu populaciju, kao i to da je stopa odlaska mladih iz zemlje na godišnjem nivou jako visoka ili da je njihova zastupljenost u medijima daleko od dovoljne, jasno je da je ostvarivanje ljudskih prava mladih poseban izazov, pa je sveprisutniji trend diskusije o ljudskim pravima mladih (eng. youth rights) i o tzv. omladinskoj perspektivi ljudskih prava. 

Program „Mladi i ljudska prava 2.0“ trajaće pet meseci tokom kojih će biti realizovan niz aktivnosti u Beogradu i drugim gradovima i opštinama u Srbiji. Kroz treninge, radionice, panel diskusije i zagovaranja za bolji položaj mladih, želimo da mladima približimo ljudska prava, da ih osnažimo da ih ostvare, i na kraju osvoje.

Treninzi za predstavnike/ce organizacija mladih i za mlade, razgovori sa mladima, panel diskusije i zagovaranja za bolji položaj mladih samo su neke od aktivnosti koje vas očekuju u okviru programa „Mladi i ljudska prava 2.0 – Кorak bliže mehanizmima Ujedinjenih nacijaˮ. Posebni fokus ovog programa biće teme vezane za ekonomska, socijalna i kulturna prava mladih.

Partner na programu je Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS). Program se finansira iz budžeta Republike Srbije – Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kao deo programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2020. godinu“.

Revidirani Opšti komentar broj 37 Komiteta za ljudska prava: Sloboda okupljanja

5. avgust 2020.

U sredu, 29. jula 2020. godine, Komitet za ljudska prava je objavio revidiran Opšti komentar br. 37, koji se odnosi na slobodu mirnog okupljanja garantovanu članom 21 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. 

Opšti komentar je interpretativni dokument u vezi sa samim pravom koje se garantuje, ugovornim obavezama država potpisnica, kao i prikaz relevantne prakse Komiteta u vezi sa pregledima periodičnih izveštaja koje šalju države, ali i odluka Komiteta u predmetima po predstavkama pojedinaca.

Revidirani Opšti komentar br. 37 sadrži značajnu višestranu praksu i međunarodne standarde koje su uspostavili npr. Savete Evrope i Evropski sud za ljudska prava, OEBS i Afrička komisija za ljudska prava i prava naroda. Naročito je bitno da Opšti komentar drži korak sa vremenom i na autoritativan način tumači odnos novih tehnologija i slobode mirnog okupljanja. 

Značajan je i trenutak kada se pojavljuje revidirani Opšti komentar br. 37 – vreme koje odlikuje mnoštvo protesta širom sveta, na nezavidnom broju kojih su vlasti upotrebile prekomernu silu, a podudara se i sa novonastalim okolnostima u vezi sa pandemijom.

Opšti komentar nedvosmisleno potvrđuje da je sloboda mirnog okupljanja jedno od osnovnih ljudskih prava, koje omogućava pojedincima da se izraze kolektivno i da učestvuju u oblikovanju svojih društava (tačka 1). Sloboda mirnog okupljanja je zaštićena gde god da se odvija: na otvorenom, u zatvorenom ili na internetu (tačka 6). Nije dozvoljeno zabraniti ili raspustiti okupljanje zbog nekoliko nasilnih pojedinaca, ili čak zbog agenata provokatora (tačka 18), a novinari i predstavnici organizacija civilnog društva koji nadgledaju i prate skup uživaju zaštitu Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (tačka 30). Država ima obavezu da poštuje pravo na privatnost svih na skupu, a ukoliko prikuplja podatke to mora biti strogo u skladu sa zakonom i jasnim ciljem (tačka 61). Dozvoljena je upotreba samo minimuma sile od strane organa reda i to pod obavezom poštovanja standarda međunarodnog prava ljudskih prava (tačke 74-95)

Opšti komentar na engleskom jeziku je dostupan OVDE,

Novi kvartalni izveštaj agencije Evropske unije za osnovna prava – FRA o migracijama

31. jul 2020.

Capture FRAAgencija Evropske unije za osnovna prava – FRA objavila je 3. periodični izveštaj u 2020. godini - Migracije: glavni izazovi u oblasti osnovnih prava, za period od 1. aprila do 30. juna 2020. godine. Izveštaj objedinjuje podatke o poštovanju osnovnih prava osoba koje dolaze u Evropsku uniju (EU) ukazujući na najvažnije tendencije u oblasti azila i migracija. Pored situacije u zemljama EU, izveštaj obuhvata i analize trendova u Republici Srbiji i Severnoj Makedoniji.

Ovaj periodični izveštaj posebno naglašava izazove u oblasti migracija u kontekstu pandemije COVID-19 uključujući izmene zakonodavnog okvira, ograničenje kretanja, otežan pristup postupku azila, prenaseljenost smeštajnih kapaciteta, zaštitu dece kao i govor mržnje i nasilje. Izveštaj ukazuje na smanjen broj tražilaca azila s obzirom na preventivne zdravstvene mere i ograničene mogućnosti za putovanje bez obzira što je u ovom kvartalu došlo do izvesnog popuštanja mera.

Za potrebe izveštaja, analizu stanja u Republici Srbiji izradio je Beogradski centar za ljudska prava. Izveštaj ističe da je Kancelarija za azil ponovo započela procesne radnje kao i ukidanje Odluke Vlade Srbije o zatvaranju graničnih prelaza u maju i otvaranju graničnih prelaza i komercijalnih letova. Izveštaj se osvrće i na incident u Centru za azil Bogovađa kada su pripadnici privatnog obezbeđenja fizički zlostavljali decu bez pratnje kao i Odluku Ministarstva zdravlja o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji, od 7. maja.

 

 

Civilno društvo i mediji neće odustati od borbe za demokratsku i slobodnu Srbiju

28. jul 2020.

Mediji i organizacije civilnog društva zahtevaju od Ministarstva finansija i Uprave za sprečavanje pranja novca da bez odlaganja predoče osnove sumnje zbog kojih su naložili vanredno prikupljanje informacija o organizacijama, medijima i pojedincima od strane poslovnih banaka. Član zakona na koji se pozvao direktor Uprave za sprečavanje pranja novca nalaže da se ovakva provera vrši isključivo za organizacije za koje postoje osnovi sumnje da su umešane u finansiranje terorizma. Pošto su na spisku brojne organizacije i pojedinci koji se bave istraživačkim novinarstvom, zaštitom ljudskih prava, transparentnošću, filmskom produkcijom, razvojem demokratije, vladavine prava i dobročinstva nameće se zaključak da je u pitanju politička zloupotreba institucija i opasan pokušaj daljeg urušavanja vladavine prava u Srbiji.

Zloupotreba zakonskih mehanizama i institucija radi nezakonitog pritiska na medije i organizacije civilnog društva predstavlja drastičan napad na slobodu udruživanja i slobodu informisanja. Vlast u Srbiji već godinama je suočena sa ozbiljnim kritikama i međunarodnih i domaćih organizacija u vezi sa ugrožavanjem ove dve važne slobode. Ovakav napad na organizacije koje se zalažu za izgradnju Srbije kao pravne države, poštovanje zakona i istinsku borbu protiv korupcije dodatni je argument da su ove vrednosti ozbiljno ugrožene u Srbiji. Organizacije, mediji i građani neće odustati od borbe za slobodnu i demokratsku državu, bez obzira na pretnje i pritiske. Ovakvi i slični potezi vlasti samo nas dodatno motivišu da kao građani istrajemo u odbrani sopstvene države.

Mediji i organizacije preduzeće sve odgovarajuće pravne radnje protiv umešanih u ovu zloupotrebu, uključujući i krivični progon odgovornih, ali pre svega će insistirati na potpunim i jasnim odgovorima kako je do ovoga moglo da dođe. Podsećamo javnost da su organizacije i mediji sa spiska izložene različitim vrstama redovne državne kontrole, uključujući i inspekcijski nadzor i rigorozne provere finansijskog poslovanja kako od poreske uprave i Narodne banke Srbije, tako i od sopstvenih donatora. Svaka zakonita provera rada organizacija je dobrodošla i uvek ćemo je podržati. Sa druge strane, žestoko ćemo se suprotstaviti zloupotrebi institucija i procedura, jer to jeste naša misija – borba za demokratsku i pravno uređenju državu.

Potpisnici saopštenja:

(lista se redovno ažurira novim potpisima)

 1. A1 Novi Pazar
 2. Aida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava
 3. Akademija ženskog liderstva
 4. Alternativni centar za devojke
 5. Anđa Jočić
 6. Anja Anđušić, FM
 7. AS – Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om
 8. Asocijacija Duga
 9. Asocijacija medija
 10. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija – ANEM
 11. Asocijacija online medija
 12. ASTRA-Akcija protiv trgovine ljudima
 13. Autonomni ženski centar
 14. BalkanIDEA Novi Sad
 15. Bečejsko Udruženje Mladih
 16. BeFem
 17. Beograd Prajd
 18. Beogradska otvorena škola
 19. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 20. Beogradski centar za ljudska prava
 21. Beogradski fond za političku izuzetnost
 22. Biber tim
 23. Biljana Stepanović
 24. BIRN
 25. BIRODI
 26. Boom93
 27. Borivoj Stajić
 28. Branko Vučković, novinar iz Kragujevca
 29. Business Info Group
 30. CANVAS
 31. Centar “Srce”, Novi Sad
 32. Centar “Zvezda”, Beograd
 33. Centar modernih veština
 34. Centar savremene politike
 35. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
 36. Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative- CDDRI
 37. Centar za evropske politike
 38. Centar za integritet, Niš
 39. CENTAR za istraživanje javnih politika
 40. Centar za istraživanje u politici Argument
 41. Centar za mame, Beograd
 42. Centar za monitoring i aktivizam – CEMA
 43. Centar za nenasilnu akciju
 44. Centar za nove medije kuda.org, Novi Sad
 45. Centar za praktičnu politiku
 46. Centar za prava deteta
 47. Centar za primenjenu psihologiju
 48. Centar za razvoj lokalnih medija
 49. Centar za razvoj Srbije
 50. Centar za regionalizam Novi Sad
 51. Centar za samostalni život OSI Srbije
 52. Centar za socijalnu politiku, Beograd
 53. Centar za unapređenje društva
 54. Centar za vladavinu prava
 55. Centar za zaštitu, edukaciju i osnaživanje izbeglica Info park
 56. Centar za ženske studije
 57. Centar Živeti uspravno
 58. CeSID
 59. CINS
 60. City radio
 61. Civil Rights Defenders
 62. CK13
 63. CRTA
 64. Da se zna!
 65. Daca Jović, aktivistkinja
 66. Dajana Đedović, Forum za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji (FzK)
 67. Danas
 68. Dijalog.net Valjevo
 69. Đorđe Popović, FMO
 70. Dr Aleksandra Bosnić Đurić, kulturološkinja
 71. Dr Ljubomir Jacić
 72. Dr Milorad Đurić, politikolog
 73. Dr Sonja Avlijaš, FzK
 74. Dr Srećko Djukić, Forum za medjunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji (FMO)
 75. Dragan Srećković
 76. Društvo za obrazovanje odraslih
 77. Džedajski pokret, Niš
 78. Edukativni centar Kruševac
 79. EPuS Leskovac
 80. Evrokontakt, Kruševac
 81. Evropski pokret u Srbiji
 82. Evropski pokret Valjevo (Slavica i Vladimir Pantić)
 83. FemPlatz
 84. Fond B92
 85. Fond za humanitarno pravo
 86. Fondacija “Mesečina”, Subotica
 87. Fondacija Ana i Vlade Divac
 88. Fondacija Catalyst Balkans
 89. Fondacija Centar za demokratiju
 90. Fondacija Jelena Šantić
 91. Fondacija Pons Niš
 92. Fondacija Propulsion fond
 93. Fondacija Tijana Jurić
 94. Fondacija za mlade Obrenovca
 95. Fondacija za otvoreno društvo
 96. Fondacija za slobodu štampe- Senta
 97. Forca Požega
 98. Goran Cetinic, član FMO
 99. Građanska akcija Pančevo
 100. Građanske inicijative
 101. Građanski Savet Grada Kraljeva
 102. Građanski stav
 103. Grupa Izađi
 104. Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada
 105. Hartefakt Fond
 106. Helsinški odbor za ljudska prava
 107. Humani centar Mitrovica
 108. Igor Mihaljević, novinar
 109. Impuls – Tutin
 110. InfoVranjske
 111. Inicijativa A11
 112. Inicijativa mladih za ljudska prava
 113. Inicijativa za Požegu
 114. Institut za evropske poslove
 115. InTER
 116. Internet portal “Medijska kutija”, Niš
 117. Inženjeri zaštite životne sredine
 118. ISAC Fond
 119. Ivan Medenica, FzK
 120. Ivan Ninić
 121. Ivana Jovanović, Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji (FM)
 122. Iz kruga – Vojvodina
 123. Jasmina Borojević
 124. Jelena Erdeljan FzK
 125. Južne vesti
 126. KC Grad, Beograd
 127. Klub za osnaživanje mladih 018
 128. Koalicija PreUgovor
 129. Koalicija za razvoj solidarne ekonomije
 130. Kolubarske.rs
 131. Komitet pravnika za ljudska prava- YUCOM
 132. Konsultacije za lezbejke
 133. Kragujevačke novine
 134. KRIK
 135. Krovna organizacija mladih Srbije
 136. Libek
 137. Link plus
 138. Media i reform centar Nis
 139. Milan Antonijević
 140. Milena Dragićević Šešić (FzK)
 141. Milena Stefanovic Evropski fond za Balkan
 142. Milivoj Bešlin, FMO
 143. MillenniuM
 144. Mladi istraživači Srbije
 145. Mreža Evropskog pokreta u Srbiji
 146. Mreža Nove solidarnosti
 147. Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS
 148. Mreža za politike prema drogama u jugoističnoj Evropi
 149. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 150. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji
 151. Narodni parlament Leskovac
 152. Ne davimo Beograd
 153. Nedim Sejdinović, novinar
 154. Neformalno udruženje “Za naš kej”, Beograd
 155. Nenad Šebek, Konsultant za medije i OCD
 156. New Social Initiative – NSI
 157. Nezavisna kulturna scena Srbije – NKSS
 158. Nezavisno društvo novinara Vojvodine
 159. NON-ALIGNED FILMS
 160. Nova Ekonomija
 161. Novi optimizam
 162. Novine ”Grad” , Kruševac
 163. Novinska agencija Beta
 164. Novosadska novinarska škola
 165. Novosadski humanitarni centar
 166. NUNS
 167. NVO Aktiv
 168. NVO Centar za razvoj liberalizma
 169. Odbor za ljudska prava Negotin
 170. Odbor za ljudska prava Niš
 171. Odbor za ljudska prava Valjevo
 172. Optimist, Bosilegrad
 173. Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA
 174. Otvoreni klub Novi Sad
 175. Pakt Loznica
 176. Partneri Srbija
 177. PATOS, Smederevo
 178. Peščanik
 179. Podrinjski Antikorupcijski Tim Pakt
 180. ‘Podrinske” Šabac
 181. Pokret gorana Novog Sada
 182. Portal Kruševacgrad
 183. Portal za kulturu SEEcult.org
 184. Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija ”Lokal pres”
 185. Proaktiv
 186. Prof. dr. Vojin Rakić
 187. Protecta
 188. Radio Sto Plus Novi Pazar
 189. Radio Zlatousti
 190. Regionalna informativna agencija JUGpress
 191. Rekonstrukcija Ženski fond
 192. Re-Kraft
 193. Remark DPCM
 194. RERI
 195. Res Publica Kragujevac
 196. Resurs centar Majdanpek
 197. Roma Centar Kragujevac
 198. Roma World, Niš
 199. Romani Cikna
 200. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 201. Sanja Ivačić, FMO
 202. Slavica Milojević
 203. Slavica Ranisavljev Kovačev, Novi Sad
 204. Slavica Stojanović
 205. Slavko Ćuruvija Fondacija
 206. Slobodan Georgiev
 207. Smart kolektiv
 208. SOinfo.org
 209. SOS Ženski centar Novi Sad
 210. Strahinja Brajušković, Senior konsultant i član RG NKEU za Poglavlje 23
 211. Students for Liberty – Srbija
 212. Tamara Spasojević
 213. Tim za razvoj i integracije Vranje
 214. Timočki omladinski centar – TOC, Zaječar
 215. Trag fondacija
 216. Transparentnost Srbija
 217. Udruženi sindikati Srbije Sloga
 218. Udruženja Film klub Prokuplje
 219. Udruženje “Kutija”, Niš
 220. Udruženje Ekogeneza
 221. Udruženje Fenomena
 222. Udruženje Glas građana Šumadije, Kragujevac
 223. Udruženje građana AIM Centar
 224. Udruženje građana Institut za istraživanje korupcije Pančevo
 225. Udruženje građana za borbu protiv trgovina i svih oblika nasilja nad ženama “Atina”
 226. Udruženje građana”NE-BO” , Negotin
 227. Udruženje Naš svet, naša pravila
 228. Udruženje Nepušački EDukativni Centar _ RP
 229. Udruženje roditelja i dece Brodić Parkić
 230. Udruženje Stara planina Pirot
 231. Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama “Biser” opštine Srbobran
 232. Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” – Novi Sad
 233. Udruženje žena Peščanik Kruševac
 234. UG Centar gradjanskih vrednosti iz Subotice
 235. UG Kreni-Promeni
 236. UG Ravangrad
 237. Ulice za bicikliste, Beograd
 238. Urban In – Novi Pazar
 239. USOP – Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS-om
 240. Užički centar za demokratiju i ljudska prava
 241. Užički centar za prava deteta
 242. Vega omladinski centar
 243. Vesna Perić
 244. Viktimološko društvo Srbije
 245. Vladan Jovanović – nezavisni regionalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, prava deteta, ljudskih i manjinskih prava
 246. Vojvođanski građanski centar
 247. Vojvodina recommended
 248. Vukašin Obradović
 249. Zaječarska inicijativa
 250. Zelena mreža Vojvodine
 251. Žene u crnom
 252. Žene za mir Leskovac
 253. Žensko udruženje kolubarskog okruga

Podrška civilnog društva inicijativi „Ujedinjeni protiv Kovida“

24. jul 2020.

Beogradski centar za ljudska prava pridružuje se pozivu organizacija RERI i Yucom i daje punu podršku inicijativi „Ujedinjeni protiv Kovida“ i pravu zdravstvenih radnika da slobodno iznose svoje mišljenje.

Zahtevamo od organa javnih vlasti i direktora zdravstvenih ustanova da se uzdrže od bilo kakvih mera i postupaka koje ugrožavaju slobodu govora, pravo na rad i dostojanstvo lekara i zdravstvenih radnika. Lekari, potpisnici inicijative „Ujedinjeni protiv Kovida“ postupili su kao branitelji i braniteljke ljudskih prava i zbog iznetog mišljenja ne smeju da trpe nikakve posledice.

Najoštrije osuđujemo nastupe nosilaca javnih funkcija kojima se ugrožava sloboda mišljenja, kao i pritiske na lekare da povuku svoj potpis.

Vlada Srbije, Ministarstvo zdravlja i Krizni štab, kao i sve druge javne institucije koje su uključene u borbu protiv virusa COVID-19, dužne su da uzmu u obzir i razmotre svaku inicijativu i kritiku, a posebno one koje dolaze od strane lekara, kako se zdravstveni sistem ne bi urušio, što bi imalo nesagledive posledice.

Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava takođe je istakla ulogu branitelja i braniteljki ljudskih prava u umanjenju posledica epidemije: „Branitelji i braniteljke ljudskih prava rade ključni posao u podržavanju napora na sprečavanju širenja virusa, zaštiti ranjivih ljudi i identifikovanju uticaja pandemije na život i sredstva neophodna za život ljudi. Države treba da javno priznaju doprinose civilnog društva, uključujući i doprinose braniteljki i branitelja ljudskih prava, medijskih radnika i radnica, nezavisnih državnih institucija u deljenju dobrih praksi, rasvetljavanju nedostataka u odgovorima institucija i obrazovanju stanovništva u pogledu javnog zdravlja“.

Pozivamo sve kolege iz civilnog sektora da pruže podršku zaštiti elementarnih ljudskih prava lekara potpisnika inicijative “Ujedinjeni protiv Kovida“.

Podneta inicijativa MUP-u Srbije za izradu nacrta zakona o dopunama Zakona o policiji

22. jul 2020.

Beogradski centar za ljudska prava podneo je danas inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova da u što skorijem roku pristupi izradi nacrta zakona o dopunama Zakona o policiji.

Prvu polovinu jula 2020. godine obeležili su mnogobrojni slučajevi policijskog zlostavljanja građana na protestima održanim u Beogradu, Novom Sadu, Кragujevcu i drugim gradovima u Srbiji. Više desetina policijskih službenika je bez ikakvog povoda primenjivalo silu prema građanima – udarali su ih službenim palicama u glavu, leđa i druge delove tela, šutirali ih, gazili, gađali suzavcima u telo, obarali sa bicikala itd., čime je pred domaćom i svetskom javnosti teško narušen ugled srpske policije.

Stanje ljudskih prava u oblasti zabrane zlostavljanja je u prethodnih nekoliko godina ocenjivano kao nezadovoljavajuće od strane međunarodnih nadzornih tela, naročito u oblasti rada policije. Raširenu praksu policijskog zlostavljanja u Srbiji prati i visoka stopa nekažnjivosti državnih službenika za ta dela. Uvidom u spise javnotužilačkih i sudskih predmeta koji su u poslednjih 10 godina vođeni protiv službenika zbog sumnje da su učinili krivično delo zlostavljanja i mučenja i krivično delo iznuđivanja iskaza može se pronaći nemali broj onih – među kojima prevladavaju policijski službenici, koji su plaćanjem određenog novčanog iznosa u humanitarne svrhe ili nastupanjem apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja izbegli utvrđivanje krivične odgovornosti. U gotovo svim slučajevima u kojima je doneta osuđujuća presuda protiv javnih službenika za učinjeno krivično delo zlostavljanja i mučenja ili krivično delo iznuđivanja iskaza izricane su uslovne osude, kojima se obično utvrđivala kazna zatvora do šest meseci.

Jedna od posledica opisane prakse ogleda se u tome što je najveći broj službenika za koje su postojali osnovi sumnje da su učinili dela zlostavljanja ostajao na radu u službi za vreme trajanja postupaka, čak i nakon pravnosnažnog utvrđivanja njihove krivične odgovornosti. Evropski sud za ljudska prava je u svojoj praksi više puta istakao da državni službenik protiv kojeg se vodi postupak zbog sumnje da je izvršio akt zlostavljanja mora biti privremeno udaljen iz službe za vreme trajanja istrage i suđenja, ali i otpušten ako dođe do osude, što je od velike važnosti za održavanje poverenja građana u rad državnih organa.

Stoga je dopunama Zakona o policiji neophodno propisati obavezno udaljenje iz službe (suspenziju) zaposlenog u Ministarstvu unutrašnjih poslova protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak zbog sumnje da je namerno upotrebio neosnovanu fizičku ili psihičku prinudu prema građaninu ili/i krivični postupak zbog sumnje da je učinio krivično delo zlostavljanja i mučenja ili krivično delo iznuđivanja iskaza. Predloženo je i propisivanje mogućnosti privremenog udaljenja iz službe zaposlenog u Ministarstvu na zahtev javnog tužioca, ako i pre pokretanja krivičnog postupka za navedena krivična dela u redovnom ili skraćenom postupku postoje potkrepljive ili uverljive tvrdnje ili drugi dokazi o tome da je učinio krivično delo zlostavljanja i mučenja ili krivično delo iznuđivanja iskaza.

Mere privremenog udaljenja sa rada službenika Ministarstva trebalo bi da traju do pravnosnažnog okončanja postupaka za utvrđivanje krivične ili/i disciplinske odgovornosti, a u slučaju pravnosnažne osude za navedena krivična dela ili pravnosnažne odluke o utvrđivanju disciplinske odgovornosti za namernu upotrebu neosnovane fizičke ili psihičke prinude prema građanima, zaposlenom u Ministarstvu unutrašnjih poslova bi po sili zakona trebalo da prestane radni odnos u Ministarstvu. Na ovaj način bi se ispoštovali gore navedeni zahtevi koji proizlaze iz prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Pravnici Beogradskog centra za ljudska prava stoje na raspolaganju Ministarstvu unutrašnjih poslova za svaku vrstu pomoći u pripremi navedenog nacrta zakona o dopunama Zakona o policiji.

Tekst inicijative možete pročitati ovde.