Informisanost mladih u toku pandemije nastale usled COVID-19

14. maj 2020.

Informisanost mladih covid-19 1Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava sproveo je online anketu sa ciljem da sazna nešto više o tome koliko su mladi bili informisani o aktuelnoj situaciji u državi tokom vanrednog stanja proglašenog zbog zarazne bolesti COVID-19. Anketa je sprovedena u okviru kampanje #O_jednoj_izolovanoj_mladosti u periodu od 31. marta do 11. aprila 2020. godine kroz online upitnik sa pitanjima koja su se ticala informisanosti o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi Srbija, kao i gotovo čitav svet, kao i sa pitanjima koja su se odnosila na mentalno zdravlje i podršku i solidarnost među mladima.

Što se tiče informisanosti mladih, anketa je pokazala da je više od polovine mladih, tačnije 57,4 odsto smatralo da su bili dobro informisani o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom COVID-19. Čak 25,6 odsto učesnika ankete smatralo je da su preplavljeni informacijama odnosno previše informisani, 13,8 da su bili srednje informisani, dok je svega 1 odsto anketiranih smatrao da nisu bili dovoljno informisani i isto toliko anketiranih nije ni želelo da uopšte bude informisano na ovu temu.

Mladi su se najviše informisali putem internet portala, 75,4 odsto anketiranih, zatim putem televizije i društvenih mreža. Upadljivo manji broj anketiranih se informisao putem novina ili radija. Što se tiče društevnih mreža gotovo podjednako su se informisali na instagramu, i to najviše kroz Instagram influensere i na fejsbuku, zatim preko jutjuba i redita, a najmanje su koristili tviter. Od televizija, prednjači kablovska televizija N1 putem koje se informisalo 47,6 odsto anketiranih, zatim RTS 33,3 odsto anketiranih, a zatim slede ostale televizije u Srbiji. 

Anketa je pokazala i da je svega 8,7 odsto mladih u potpunosti verovalo izvorima informisanja koje su koristili, a da čak 83 odsto anketiranih nisu bili u poptunosti poverljivi u svoje izvore informisanja o aktulenoj situaciji nastaloj tokom pandemije koronavirusa. Mladi takođe nisu bili preterano poverljivi ni prema mišljenjima i stavovima struke, kao ni prema informacijama koje su bile iznošene na redovnim dnevnim konferencijama za medije u Srbiji. Ipak, mladi su u ovom periodu posećivali portale poznatih i priznatih organizacija i institucija, najviše sajt Svetske zdravstvene organizacije, World meters/Covid 19 i covid-19.rs. Od stranih medija ubedljivo najviše su pratili BBC, a zatim New York Times i Guardina, Al Jazeeru i CNN.

Anketa je sprovedena upotrebom online anketnog upitnika, kombinovanog tipa pitanja (otvorena i zatvorena pitanja). Upitnik su popunjavali mladi uzrasta od 15 do 30 godina. Pitanja su bila podeljena u tri celine: Informisanost, Mentalno zdravlje, Mladi mladima. Ukupno je bilo 19 pitanja. Odgovori ispitanika prikupljeni su elektronskim putem od 31. marta do 11. aprila 2020. godine, nakon čega se pristupilo obradi i analizi dobijenih podataka. U narednom period objavićemo rezultate ankete i za druge dve celine ovog upitnika.

Kampanja #O_jednoj_izolovanoj_mladosti realizuje se uz podršku Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Informisanost mladih covid-19 2Informisanost mladih covid-19 3 Informisanost mladih covid-19 4Informisanost mladih covid-19 5 Informisanost mladih covid-19 6 Informisanost mladih covid-19 7 Informisanost mladih covid-19 8 Informisanost mladih covid-19 9 Informisanost mladih covid-19 10

Inicijativa Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Naredbe o ograničenju kretanja na prilazima otvorenom prostoru i objektima prihvatnih centara za migrante i centara za azil

12. maj 2020.

Grupa organizacija civilnog društva podnela je Ustavnom sudu Republike Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Naredbe o ograničenju kretanja na prilazima otvorenom prostoru i objektima prihvatnih centara za migrante i centara za azil koja je doneta 6. maja 2020. godine. Smatramo da zabrana izbeglicama, tražiocima azila i iregularnim migrantima da izlaze iz prihvatnih centara i centara za azil u Republici Srbiji, propisana ovom naredbom, predstavlja neosnovano i nesrazmerno ograničavanje prava na slobodu i bezbednost ličnosti, odnosno njihovo lišavanje slobode.

Osporenu naredbu doneo je ministar zdravlja u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji Republike Srbije na osnovu člana 52. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji ovlašćuje ministra da propiše mere ograničenja kretanja na području zahvaćenom vanrednom situacijom. Međutim, nakon ukidanja vanrednog stanja koje je u Srbiji trajalo 53 dana, od 15. marta do 6. maja 2020. godine, vanredna situacija nije proglašena ni na jednom od područja teritorije Republike Srbije na kojima se nalaze prihvatni centri i centri za azil.

Ova mera ne ispunjava ni uslov srazmernosti, a takođe zabrinjava što zabrana napuštanja prihvatnih centara i centara za azil nije striktno vremenski ograničena, odnosno što traje do prestanka opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji Republike Srbije, tj. do neutvrđenog roka.  

(više…)

Priče sa izolovanih ostrva u novom newsletteru našeg Omladinskog programa

11. maj 2020.

Capture newsletter 3Novi newsletter donosi „Priče sa izolovanih ostrva“ koje su stigle u okviru kampanje #O_jednoj_izolovanoj_mladosti našeg Omladinskog programa.

Tim Omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava pozvao je svoje prijatelje i prijateljice, mlade ljude, da u okviru rubrike „Priče sa izolovanih ostrva“ podele svoje priče o vremenu koje su provodili izolovani, kao i o tome kako se osećaju i kako su se osećali u tim izolovanim uslovima. Hvala svima na hrabrosti, iskrenosti i želji da svoju priču podele sa drugima. Zato preuzmite i pročitajte priče i iskustva Milice J, Gorana, Milice C, Vlade, Sofije, Vasila, Tamare, Bojane i Dina! 

Prvi i drugi newsletter bili su fokusirana na informisanje i promociju ljudskih prava mladih u doba krize. 

Newsletter je deo kampanje tima Omladinskog programa pokrenute u vreme pandemije virusa COVID-19. Ukoliko do sada niste imali prilike da pratite ovu kampanju, to možete učiniti prateći profile na društvenim mrežama, na Fejsbuku i Instagramu, kao i objave na sajtu Beogradskog centra za ljudska prava.  

Ukoliko biste želeli da nam pišete, podelite sa nama svoju priču sa izolovanog ostrva ili prijavite kršenja ljudskih prava mladih, možete nam pisati na mejl youth@bgcentar.org.rs i u DM na Instagramu @mladibgcentar.

Novi newsletter možete preuzeti OVDE.

Ograničenje slobode kretanja građana Srbije za vreme pandemije virusa COVID-19 jedno od najdrastičnijih u Evropi

7. maj 2020.

Ograničenje prava na slobodu kretanja građana Srbije koje su odredili predstavnici vlasti u Republici Srbiji u cilju sprečavanja širenja zaraze virusa korona (SARS-COV-2), jedno je od najdrastičnijih u Evropi, zaključak je Beogradskog centra za ljudska prava nakon razmatranja mera ograničenja i zabrane slobode kretanja u evropskim zemljama. Vanredno stanje koje je u Srbiji uvedeno 15. marta ukinuto je posle 53 dana odlukom Narodne skupštine usvojenom 6. maja. Tokom vanrednog stanja, došlo je do odstupanja i ograničavanja brojnih ljudskih prava građana Srbije, garantovanih Ustavom i ratifikovanim međunarodnim ugovorima.

Pravo građana Srbije koje je u najvećoj meri bilo ograničeno svakako jeste sloboda kretanja. Beogradski centar za ljudska prava podneo je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja kao i Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srbije. Dok čekamo odgovor Ustavnog suda na pitanje da li je naredba ministarstva valjan pravni osnov za odstupanje od Ustavom garantovanih prava, neophodno je skrenuti pažnju na još jedno važno pitanje, a to je obim ograničenja slobode kretanja.

Ustav Republike Srbije u stavu 1 člana 202 propisuje da se po proglašenju vanrednog stanja od određenih ljudskih prava može odstupiti, ali samo u obimu u kojem je to neophodno. Slično predviđa i član 4 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima prema kome se od prava garantovanih paktom u slučaju izuzetne opasnosti može odstupiti u strogom obimu koje takva opasnost zahteva, dok u Opštem komentaru 29 na član 4 Pakta, Komitet za ljudska prava ističe da je, između ostalog, striktna neophodnost i srazmernost svake preduzete mere koja predstavlja odstupanje obaveza koje su države preuzele ratifikacijom ovog međunarodnog ugovora.

Spornom naredbom, tokom vanrednog stanja u Srbiji je uveden „policijski čas“ i građanima Srbije je bilo zabranjeno kretanje radnim danima od 17 (nekoliko dana i od 15) do 5 časova, a vikendom, od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 časova. Potpuna zabrana kretanja osobama starijim od 65 godina trajala je čak 34 dana, uz mogućnost odlaska u kupovinu jednom nedeljno, tačno određenog dana, u periodu od 4 do 7 časova.

Beogradski centar za ljudska prava analizirao je na koji način i u kojoj meri su evropske zemlje ograničile pravo na slobodu kretanja u cilju sprečavanja širenja zaraze, a rezultati pokazuju da mere ograničenja i zabrane slobode kretanja građana Srbije predstavljaju svakako jedne od najdrastičnijih u Evropi. Česte izmene obima i vremenskog ograničenja zabrane kretanja kao i nelogičnosti sleda uvođenja i otklanjanja mera stvorili su konfuziju među građanima koji su često imali problem da svoje ponašanje/postupanje usklade sa važećim merama ograničenja o čemu govore i brojni slučajevi u kojima su građani kažnjavani zbog kršenja mera zabrane kretanja. Ostaje otvoreno pitanje da li su ovako stroge mere ograničenja i zabrane kretanja bile neophodno potrebne kako bi se postigao cilj – suzbijanje širenja virusa korona, odnosno da li bi isti rezultat bio postignut merama kojima se u manjoj meri zadire u prava građana, kao i da li je država u ovom slučaju postupila suprotno Ustavu i odredbama međunarodnog prava.

Detaljnije pogledajte u infografici. 

Infografik

Podneta inicijativa Zaštitniku građana za pokretanje postupka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada MUP-a tokom zabrane kretanja

4. maj 2020.

Dvanaest udruženja građana podnelo je inicijativu Zaštitniku građana za pokretanje postupka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova, u vezi sa postupanjem policije po prijavama građana koje se odnose na okupljanja grupa građana koje u večernjim satima sa stambenih zgrada pale baklje i pirotehnička sredstva, kao i u vezi sa dodeljivanjem dozvola za kretanje u vreme zabrane kretanja.

Prethodnih nekoliko dana u sredstvima javnog informisanja i na društvenim mrežama objavljivani su snimci koji pokazuju da se tokom večernjih sati, za vreme zabrane kretanja uvedene Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja, širom Beograda i u drugim gradovima po Srbiji okupljaju grupe građana koji sa stambenih zgrada pale baklje i aktiviraju eksplozivne materije (pirotehnička sredstva) velike snage. U jednom takvom slučaju u Nišu, intervenisala je vatrogasna služba zbog opasnosti od izbijanja požara, a bilo je i slučajeva u kojima su se ovi građani verbalno sukobljavali sa stanarima stambenih zgrada sa kojih su bez njihovog odobrenja aktivirana pirotehnička sredstva, paljene baklje i aktivirana sredstva za video snimanje iz vazduha (tzv. dronovi).

(više…)

Predstavljamo Periodični izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji za period januar – mart 2020.

2. maj 2020.

 

Periodicni izvestaj korica jan mart s

Beogradski centar za ljudska prava sastavio je periodični izveštaj koji se odnosi na prva tri meseca 2020. godine, analizirajući pravo na azil i pitanje smeštaja tražilaca azila u vreme vanrednog stanja, kao i trenutni javni diskurs o migrantima. Izveštaj takođe analizira pravo na pristup postupku azila sa posebnim osvrtom na pristup postupku na beogradskom aerodromu kao i praksu organa nadležnih za odlučivanje u postupku azila kroz analizu pojedinih odluka

 

Autori su nastojali da, kroz perspektivu standarda zaštite ljudskih prava i kroz lične priče tražilaca azila, ukažu na primere dobre prakse ali i na određene nedostatke u propisima i u radu nadležnih organa. Cilj takvog pristupa jeste da Republika Srbija razvije funkcionalniji sistem azila. U tom smislu, tim BCLJP-а je ponudio preporuke za unapređenje postojećih rešenja.

 

Izveštaj možete pogledati ovde.