Ka održivom modelu zaštite ranjivih kategorija migranata u Srbiji

9. april 2019.

Donator: Međunarodna organizacija za migracije

Trajanje projekta: 1. april – 30. septembar 2019. godine

Projekat se sprovodi u okviru programa švajcarko-srpskog migracionog partnerstva koji je nastao je na osnovu izraženih potreba nadležnih institucija Republike Srbije. Cilj programa je da doprinese jačanju i unapređenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u lokalnim zajednicama. U okviru ovog programa Beogradski centar za ljudska prava sprovodi projekat usmeren ka jačanju kapaciteta centara za socijalni rad i omladinskih radnika kao i unapređenju međusektorske saradnje uz aktivno uključivanje samih migranata. (više…)

25 slika: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima u ilustracijama Nebojše Petrovića

8. april 2019.

1

Tim Ujedinjenih nacija za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava pozivaju Vas na svečano otvaranje izložbe 25 slika: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima u ilustracijama Nebojše Petrovića u ponedeljak 15. april 2019. godine, Dom omladine Beograda, u 16 časova.

Kroz 25 radova poznatog ilustratora Nebojše Petrovića, građanima i građankama približava se sadržina ljudskih prava iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Ova izložba predstavlja vizualizaciju Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima viđenu očima autora i inspirisane pop art i stripskom estetikom. Nebojša Petrović je vizuelni umetnik koji se godinama uspešno bavi animacijom, ilustrovanjem, crtanjem, grafikom, oslikavanjem murala, grafičkim dizajnom i fotografijom.

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite najkasnije do petka, 12. aprila na e-mail: prijava@bgcentar.org.rs

CoolTour tube

25. mart 2019.

55875019_2415574958455026_5344651251533479936_o

Pozdravite nove radionice iz kreativne mašine mladih Beogradskog centra za ljudska prava!

Nakon predstave Ka suncu – Predstava o Dečaku i Ljudima Koji Se Plaše, i predstave i filma The Game, idemo dalje i osvajamo nove prostore…
Pozivamo te da se prijaviš na CoolTour Tube – program/kanal za integraciju, interkulturalno učenje i solidarnost mladih! (više…)

Saopštenje Platforme povodom Godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana

21. mart 2019.

Logo platformeUmesto unapređivanja položaja osoba sa mentalnim invaliditetom, preporukama u Redovnom godišnjem izveštaju za 2018. godinu podstiče se segregacija i kršenje prava osoba sa invaliditetom. Platforma organizacija civilnog društva izražava duboku zabrinutost zbog činjenice da Zaštitnik građama, nezavisni državni organ za zaštitu ljudskih prava daje preporuke suprotne međunarodnim standardima ljudskih prava, kao i zbog činjenice da još uvek nije izabran zamenik/ca Zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom.

 Preuzmite Saopštenje

Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i jačanje primene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou

20. mart 2019.

Donator: Savet Evrope
Trajanje projekta: 1. februar – 25. april 2019. godine

Beogradski centar za ljudska prava učestvuje u realizaciji projektnih aktivnosti u okviru zajedničkog projekta Saveta Evrope i Evropske unije „Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i jačanje primene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, koji je započet u Crnoj Gori. U okviru svojih aktivnosti, Beogradski centar za ljudska prava će izvršiti pregled nacionalnog zakonodavstva relevantnog za sankcionisanje slučajeva koji potpadaju pod član 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izraditi analizu kaznene politike u oblasti zlostavljanja u Crnoj Gori, sa komparativnom analizom kaznene politike u istoj oblasti u Srbiji, izvršiti identifikaciju glavnih prepreka i problema u sudskoj praksi u vezi sa kaznenom politikom u oblasti zlostavljanja i izraditi preporuke o merama potrebnim za usklađivanje kaznene politike u oblasti zlostavljanja sa standardima Evropskog suda za ljudska prava. Analiza kaznene politike će obuhvatiti sudske odluke koje su postale pravnosnažne tokom 2018. godine.