U društvu u kojem postoji vladavina prava nijedan građanin ne sme biti lišen ljudskog dostojanstva

2. decembar 2019.

Beogradski centar za ljudska prava je pripremio i organizovao podnošenje zajedničke inicijative predstavnika stručne javnosti da Ustavni sud ispita ustavnost i saglasnost sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba Krivičnog zakonika i Zakona o posebnim merama za sprečavanje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima kojima se zabranjuje uslovni otpust osuđenih za krivična dela kažnjiva kaznom doživotnog zatvora. (više…)

Okrugli sto na temu primene odluka Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture

28. novembar 2019.

Okrugli sto na temu primene odluka Komiteta Ujediljenih nacija protiv torture

U saradnji sa Pravosudnom akademijom, Ministarstvom pravde i Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji, Beogradski centar za ljudska prava organizovao je okrugli sto o primeni odluka Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture. Cilj skupa bio je iznalaženje zajedničkog odgovora države i civilnog društva na pitanje kako da se sprovođenje postupka ekstradicije odvija u skladu sa pravnoobavezujućim međunarodnim standardima koji se odnose na apsolutnu zabranu mučenja i drugog surovog, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, poštujući princip zabrane proterivanja (non-refoulement). Poseban fokus stavljen je na slučaj turskog državljanina kurdskog porekla Dževdeta Ajaza, kojeg je Srbija izručila Turskoj, uprkos tome što je na snazi bila privremena mera Komiteta protiv torture. (više…)

Centar na konferenciji Saveta Evrope – Regionalna saradnja u oblasti migracija i azila: glavni izazovi i primeri dobre prakse

18. novembar 2019.

Beogradski centar za ljudska prava učestvovao je na konferenciji Saveta Evrope u Sarajevu, 14.11.2019. godine o regionalnoj saradnji u oblasti migracija i azila. Predstavnik Centra je učestvovao na panelu o ulozi međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva, te podelio iskustvo Centra, koji se kao partner UNHCR azilom bavi od 2012. godine, u vezi sa trenutnom situacijom u Srbiji i regionu, vezom između ljudskih prava i migracija, kao i o primeni međunarodnih standarda u polju azila. (više…)