Trening: Ka inkuzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi mladih iz migrantske populacije

23. avgust 2019.

iom

Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku Vlade Švajcarske i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), poziva Vas da učestvujete na treningu „Ka inkluzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi uključivanja mladih iz migrantske populacije“ koji će se održati 06. i 07. septembra u Kući ljudskih prava i demokratije, u Beogradu, Kneza Miloša 4.

Cilj treninga je unapređenje znanja pojedinaca i pojedinki koji rade sa mladima i za mlade u okviru organizacija mladih i za mlade, te drugih relevantnih organizacija i institucija za uključivanje mladih iz migrantske populacije u programe namenjene mladima.

Trening je namenjen omladinskim radnicima i radnicama, trenerima i trenericama, omladinskim liderima i liderkama, edukatorima i edukatorkama, i svima onima koji direktno rade sa mladima.

Ishodi edukativnog procesa su:

  • Učesnici i učesnice su upoznati sa kontekstom migrantskih kretanja i položajem mladih migranata i migrantkinja
  • Učesnici i učesnice prepoznaju značaj uključivanja migranata/migrantkinja u programe za mlade
  • Učesnici i učesnice su upoznati sa mogućim mehanizmima i koracima uključivanja mladih migranata/migrantkinja u programe za mlade
  • Učesnici i učesnice su podstaknuti i motivisani da koriste korisne tehnike/metode neformalnog učenja u direktnom radu sa mladim migrantima/migrantkinjama i kulturološki raznovrsnim grupama mladih
  • Učesnici i učesnice su upoznati sa glavnim principima, vrednostima i izazovima u direktnom radu sa mladim migrantima/migrantkinjama
  • Učesnici i učesnice su podstaknuti na razvoj veština potrebnih za rad sa  mladim migrantima/migrantkinjama i kulturološki raznovrsnim grupama
  • Učesnici i učesnice su ossnaženi za kreiranje programa koji uključuju mlade migrante/migrantkinje

Trening vodi Demir Mekić, sociolog, edukator, iskusni trener u polju rada sa mladima, koji od 2007. godine razvija programe za mlade. Razvio je više programa za rad sa mladima na polju interkulturalnosti i rodno zasnovanog nasilja. Od 2016. godine aktivno radi na polju socijalne inkluzije sa izbegličkom i migrantskom populacijom, kako u okviru prihvatnih centara u Srbiji, tako i van njih – i to kroz programe Beogradskog centra za ljudska prava kao što  su „The Game“, „Art of Integration, „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji” i drugih programa. Trener je i praktičar Teatra potlačenih. Predavači/ce na treningu takođe su pravnici/ce Beogradskog centra za ljudska prava – poznavaoci izbegličkog prava, konteksta i potreba, kao i socijalni radnici sa iskustvom u radu sa marginalizovanim mladima.

Za učesnike i učesnice tokom treninga su obezbeđeni hrana i osveženje. Za učesnike i učesnice koji žive van Beograda, obezbeđen je smeštaj. Broj mesta je ograničen.

Agenda treninga nalazi se u prilogu. U slučaju bilo kakvih promena agende učesnici će biti obavešteni pre događaja.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem prijave na linku: bit.ly/prijavazatrening do 04. septembra 2019. u 11:00 časova. Primljeni kandidati i kandidatkinje biće obavešteni o učešću na treningu 04. septembra 2019, do 17:00 časova.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na e-mail: youth@bgcentar.org.rs

Radujemo se zajedničkom radu i učenju!

Agenda 06 i 07 sept

Pozivno pismo za trening za omladinske radnike septembar

Održana tematska otvorena vrata „Zašto suđenja dugo traju“ u Osnovnom sudu u Zrenjaninu

22. avgust 2019.

Tematska otvorena vrata “Zašto suđenja dugo traju“ održana su u Zrenjaninu 21.08.2019. godine sa ciljem da se sudije kroz direktnu komunikaciju približe građanima i da se otvoreno razgovara i razmenjuju iskustva o funkcionisanju pravosuđa.

Zlatoje Ankić, predsednik Osnovnog suda u Zrenjaninu, izrazio je zahvalnost što je Zrenjanin među gradovima koji učestvuju u ovom projektu i istakao da je Osnovni sud u Zrenjaninu najbolji u Republici Srbiji po broju i kvalitetu rešenih predmeta za 2018. godinu.

Snežana Vidrić, zamenica predsednika suda, je građanima objasnila postupak obraćanja sudu i sistem slučajnog sudije putem kojeg se osigurava da će sve sudije biti podjednako opterećene i po težini i po broju predmeta. Sudija Vidrić je ukazala da na dužinu trajanja suđenja utiču subjektivni i objektivni razlozi, a da se kao najčešći javljaju vrsta spora, broj stranaka, izvođenje dokaza, nepoštovanje procesne discipline. Takođe, istakla je da zbog mogućnosti žalbi i odlučivanja suda u drugostepenom postupku, građani imaju utisak da suđenje previše dugo traje.

Dušanka Tatić, zamenica predsednika krivičnog odeljenja Osnovnog suda u Zrenjaninu, navela je mere koje sudije u Zrenjaninu preduzimaju za rešavanje starih predmeta, poput redovnih sastanaka u okviru samog odeljenja, podnošenja izveštaja predsedniku suda, formiranja tima za praćenje rešavanja starih predmeta i fizičkog izdvajanja starih predmeta. Sudija Tatić je zaključila da su stari predmeti u krivičnoj materiji na kraju 2018. godine činili 6,23% ukupno nerešenih predmeta, a da je kvalitet odluka iznosio 92,43%.

Dušan Pokuševski iz Beogradskog centra za ljudska prava je građanima približio ulogu organizacija civilnog društva u zaštiti njihovih prava. Izdvojio je dva oblika pomoći građanima koje organizacije civilnog društva preduzimaju: besplatnu pravnu pomoć i istraživački rad. Zaključio je da je besplatna pravna pomoć od velikog značaja za građane koji ne poznaju ili nedovoljno poznaju svoja prava i treba im profesionalna pomoć. Kroz istraživanja, nevladine organizacije analiziraju rad pravosuđa i upućuju preporuke za efikasniju zaštitu prava građana. 

 Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja iz oblasti pravosuđa.

 

IMG-b3a78d36711cf44ced8b40cca59555b0-V  IMG-224dcbadd8937cc117c7a20590d3ea8d-V  IMG-c6ba1ad5fbdf9522225d253b0f898dd4-V 

Master studije: Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava

MHP i PLJP

Na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka u toku je upis na master modul Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava.

Saradnici ovih master studija su stručnjaci iz zemlje i inostranstva, među kojima su Beogradski centar za ljudska prava i Međunarodni komitet Crvenog krsta.Ključnu osnovu ovog modula čine četiri predmeta: dva iz domena ljudskih prava – „Osnovi ljudskih prava“ i „Pravo i politika ljudskih prava“, a druga dva iz domena međunarodnog humanitarnog prava – „MHP – zaštita žrtava oružanih sukoba“ i „MHP – pravila ratovanja“.

Silabusi centralnih disciplina se konstantno inoviraju u odnosu na savremena dešavanja, a u skladu sa jednim od glavnih ciljeva mastera da stečeno znanje bude primenjivo u praksi, a tokom učenja koristi se mnoštvo studija slučaja, seminarskih radova, pisanja predstavki, pravljenja kampanja, snimanja kratkih filmova i slično.

Više informacija možete pronaći na posebnoj stranici mastera – https://mhppljp.wixsite.com/mhppljp.

Poziv na trening „Jačanje kapaciteta predstavnika/ca organizacija mladih i za mlade za interakciju sa UN mehanizmima“

20. avgust 2019.

Trening_UN mehanizmi_cover  02-01

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije i uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije pozivaju vas da učestvujete na treningu „Jačanje kapaciteta organizacija mladih i za mlade za interakciju sa UN mehanizmima”, koji će se održati 29. i 30. avgusta u Novom Sadu.

Cilj treninga jeste da učesnike/ce upozna sa konceptom ljudskih prava mladih u kontekstu konvencija za zaštitu ljudskih prava usvojenih pod okriljem Ujedinjenih nacija, kao i sa mehanizmima zaštite ljudskih prava pred ugovornim telima Ujedinjenih nacija, te ih informišu o mehanizmima zaštite pred ugovornim telima UN.

Trening je namenjen predstavnicima/ama organizacija mladih i za mlade, omladinskim radnicima i radnicama, omladinskim liderima i liderkama sa teritorije Grada Novog Sada. Na trening se mogu prijaviti predstavnici/ce organizacija mladih i za mlade sa teritorije Vojvodine.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem prijave na linku do 26. avgusta 2019. u ponoć. Primljeni kandidati i kandidatkinje biće obavešteni o učešću na treningu 28. avgusta 2019.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na e-mail: youth@bgcentar.org.rs

Radujemo se zajedničkom radu i učenju!

U nastavku možete preuzeti pozivno pismo i agendu treninga:

AGENDA
POZIVNO PISMO

 

GAME UP YOUR POLITICS

8. avgust 2019.

68736144_2473758006044840_5401620101474549760_n

 

Da li misliš da bi Game of Thrones ili House of Cards bolje izgledali da si ti u ulozi protagoniste/kinje?
Da li misliš da se igre mogu iskoristiti u svrhu edukacije o ljudskim pravima?
Da li su igre danas neizostavni deo pop kulture mladih?

Dođi na splav Gabbiano 12. avgusta u 17 časova, i oprobaj se u premijernom turniru igre koju pravimo – MANDAT!

Rešili smo da transformišemo obrazovanje za ljudska prava i da edukaciju premestimo iz knjiga u društvene igre koje simuliraju našu stvarnost!
Zašto organizujemo ovaj događaj i zašto baš 12. avgust?

Dvanaestog avgusta obeležavamo MEĐUNARODNI DAN MLADIH, pa ćeš pored turnira u Mandatu imati priliku da prisustvuješ i edukativnom panelu Ljudska prava mladih – Let’s Be Game Changers, koji će otvoriti pitanje uloge mladih u svim bitnim „igrama” u društvu. Osim toga, uživaćeš i u dobroj muzici. Centralni deo događaja zamišljen je kao playtest – takmičenje između nasumično odabranih timova. Pobednikom se proglašava najuspešniji tim, ali i po jedan najuspešniji pojedinac/ka („počasni građanin/ka”) iz svakog tima.

O čemu se radi u MANDATU?

U Mandatu si predstavnik/ca zajednice, odgovaraš na društvene probleme i rešavaš sukobe interesa sa drugim igračima. Moraćeš da se suočiš sa izbegličkim krizama, poplavama, rastom tenzija i još mnogo prepreka, pokušavajući da uspostaviš vladavinu prava.

Zapitaj se: koje prepreke su na putu nama kao društvu? Kako se one mogu prevazići? Koju ulogu u tome imaš ti kao mlada osoba? Koju ulogu imaš ti kao član/ca zajednice?

S obzirom na to da je igra još u fazi razvoja, za njen dalji razvoj od velikog značaja biće tvoji komentari i utisci.

Igricu razvija grupa mladih Beogradskog centra za ljudska prava i Pokreta gorana Vojvodine. Podršku u procesu razvoja igre pruža Tim UN za ljudska prava.

Dođite da se igramo, i da nam svojim komentarima pomognete da igru usavršimo.

Sjajnu muziku tokom događaja puštaće DJ Role.

Za učešće na događaju potrebno je da pošaljete mejl na: prijava@bgcentar.org.rs, i potom će te kontaktirati neko iz našeg radnog tima. Broj mesta je ograničen.

Satnicu događaja možete pratiti na eventu. Prijave se primaju do petka, 9. avgusta do 17 časova.