Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

9. februar 2017.

Donator: UNHCR

Trajanje: januar 2017 – decembar 2017.

I u toku 2017. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila. Uprkos tome što Zakon o azilu predviđa pravo na besplatnu pravnu pomoć u postupku azila, sama država tu pomoć ne obezbeđuje, pa je na organizacijama civilnog društva da pomognu da se izbeglicama pruži pravna pomoć i informacije kao preduslov ostvarivanju prava koja su im garantovana u Srbiji. (više…)

Pravo na azil u Republici Srbiji – periodični izveštaj za oktobar-decembar 2016

Beogradski centar za ljudska prava u okviru projekta „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji“ pruža besplatnu pravnu pomoć i prati stanje u oblasti izbegličkog prava u Republici Srbiji. Beogradski centar ulaže napore u cilju podizanja svesti građana i institucija o položaju tražilaca azila i izbeglica, i promoviše rešenja za probleme uočene u praksi.

Izveštaj koji je pred vama odnosi se na period od oktobra do decembra 2016. godine i u njemu su izneti samo oni podaci koji su relevantni za taj period, dok će sveobuhvatnija analiza propisa i prakse za 2016. godinu biti  objavljena u izveštaju Pravo na azil u Republici Srbiji u 2016. godini, početkom 2017. godine. 

Izveštaj možete preuzeti ovde.

Trening za mlade novinare o profesionalnom izveštavanju o pravima izbeglica i migranata

6. februar 2017.

  

poster

 

 

Trening za mlade novinare o profesionalnom izveštavanju o pravima izbeglica i migranata biće organizovan tokom marta 2017. 

Polaznici će učestvovati u izradi novinskih članaka, radio i TV priloga, koji će biti objavljeni i emitovani u saradnji sa medijskim partnerima.

Rok za prijavu 24. februar.

Popunjenu prijavu pošaljite na: bgcentar@bgcentar.org.rs.

Formular za prijavu preuzmite ovde.

Okrugli sto „Izazovi u radu sa decom izbeglicama“

21. decembar 2016.

Sonja- okrugli sto SOS decija selaPovodom 18. decembra, Međunarodnog dana Migranata, SOS Dečija sela organizovala su 15.12.2016. godine u Beogradu okrugli sto „Izazovi u radu sa decom izbeglicama“, sa ciljem okupljanja stručnjaka koji se bave podrškom deci na terenu, razmene njihovih iskustava i definisanje generalnih preporuka za unapređenje budućeg rada. Predstavnica Beogradsklog centra za ljudska prava, Sonja Tošković moderirala je Panel posvećen unapređenju  Pravnog okvira. Učesnici okruglog stola, predstavnici nevladinih organizacija i državnih institucija, su kroz rad u dve tematske grupe došli do zaključaka koji bi trebalo da doprinesu boljem odgovoru na izbegličku krizu u budućnosti. Medjusektorska saradnja vladinog i nevladinog sektora je neophodna kako bi se obezbedila efikasnija zaštita dece. Mnogo toga je urađeno u odnosu na prošlu godinu, kada je u pitanju zaštita dece izbeglica, ali postoje izazovi na kojima je potrebno raditi u budućnosti.

Predstavljena Analiza ustavnopravnog položaja javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa predlozima za njegovo unapređenje

19. decembar 2016.

15591274_1894682600764455_982651818156829877_oU petak, 16. decembra 2016. godine u Medija centru Beogradski centar za ljudska prava i Misija OEBS-a u Srbiji održali su konferenciju za novinare na kojoj je predstavljena Analiza ustavnopravnog položaja javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa predlozima za njegovo unapređenje. Tekst Analize sačinili su eksperti dr Bosa Nenadić, sudija Ustavnog suda Srbije, dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu i dr Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca, uz pomoć pravnog tima Beogradskog centra za ljudska prava. Nakon izrade nacrta teksta Analize, u cilju uključenja stručne javnosti u proces izrade konačnog teksta održana su četiri okrugla stola u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, na kojima je nacrt predstavljen. Svi komentari i predlozi analizirani su s dužnom pažnjom, nakon čega je tekst izmenjen i dopunjen.

Tekst Analize nastao je kao rezultat aktivnosti na projektu Beogradskog centra za ljudska prava „Analiza ustavnog položaja javnog tužilaštva – analiza i predlozi za izmene“, koji je podržala Misija OEBS-a u Srbiji.

Tekst Analize možete preuzeti ovde.