Poziv za učešće u pilot programu

21. jun 2017.

02_ukljucivanje_uzivo_logo

                 Beogradski centar za ljudska prava ima posebnu čast da u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom praktičara/-ki omladinskog rada, Krovnom organizacijom mladih Srbije i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta organizuje 

 

                        Pilot program                                 

za šest lokalnih zajednica

 “UKLJUČIVANJE UŽIVO”-

     -      integrativni program podrške uključivanju mladih iz društveno osetljivih grupa

 

Osnovni cilj pokrenutog programa je unapređenje kapaciteta aktera omladinske politike u Srbiji za sprovođenje principa nediskriminacije i jednakih šansi u svojim politikama i praksama, u cilju poboljšanja položaja i veće društvene uključenosti mladih, a naročito onih iz osetljivih grupa.         

Ko može da se prijavi?

Razvijanje partnerstva i intersektorske saradnje su principi rada koje želimo da podstaknemo kroz ovaj projekat. U skladu sa tim, da biste se prijavili neophodno je zajedničko interesovanje i prijava konzorcijuma koji dolaze iz iste lokalne zajednice sastavljenog od predstavnika/ca:

  1. Kancelarija za mlade
  2. Udruženja mladih i za mlade koje je članica KOMS-a – omladinski aktivista/kinja
  3. Udruženje mladih i za mlade koje je članice NAPOR-a – omladinski radnik/ca 

Lokalne zajednice koje mogu da učestvuju u programu su: Grad Beograd sa gradskim opštinama, Kragujevac, Leskovac, Bečej, Užice, Požega, Prijepolje, Kruševac, Sombor, Zaječar, Zrenjanin, Jagodina, Pančevo, Niš sa gradskim opštinama, Bačka Palanka, Novi Pazar i Knjaževac.

Kako se prijaviti?

Zajedničku prijavu ispred vaše lokalne zajednice možete poslati na adresu: prijava@bgcentar.org.rs,  najkasnije do ponedeljka, 26. juna 2017. godine.

Više infomacija možete naći ovde:

Pilot program

Prijavni formular

  

 

Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade

20. jun 2017.

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mladeBeogradski centar za ljudska prava održan je trodnevni trening (17-19.6.2017) za mlade iz Novog Pazara. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava i diskutuju o problemima ostvarivanja ljudskih prava u njihovoj lokalnoj zajednici. (više…)

Zatvaranje kao krajnja mera – potpuna zabrana zlostavljanja – dijalog sastanci sa predstavnicima pravosudnih funkcija

15. jun 2017.

U okviru projekta Zatvaranje kao krajnja mera – potpuna zabrana zlostavljanja koji je sprovodio  Beogradski centar za ljudska prava u prethodne dve godine, organizovano je osam sastanaka o efikasnoj i delotvornoj istrazi u pogledu ozbiljnih navoda o zlostavljanju (međunarodni standardi i praksa pravosudnih organa Republike Srbije) na kojima je učešće uzelo više od 220 tužilaca, sudija, poverenika za izvršenje vanzavodskih sankcija i mera, zaposlenih u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, advokata i predstavnika nevladinih organizacija. (više…)

Savetovanje za sudije o izbegličkom pravu

9. jun 2017.

image-0-02-05-bf6c9cba3c67ef5e72ee6434df15175ca821e25c93a334181fce6d66e490e09e-VBeogradski centar za ljudska prava je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i uz podršku UNHCR, organizovao u Beogradu 8. juna 2017. godine savetovanje “Izbegličko pravo – međunarodni i domaći standardi”. Ovaj događaj bio je namenjen sudijama i saradnicima Upravnog i Vrhovnog kasacionog suda kao i polaznicima Pravosudne akademije. (više…)

Održan radni sastanak povodom završetka projekta „Poboljšanje položaja dece izbeglica u Evropi“

23. maj 2017.

U ponedeljak, 22. maja 2017. godine u Envoy Conference centru u Beogradu, Beogradski centar za ljudska prava održao je radni sastanak povodom završetka projekta „Poboljšanje položaja dece izbeglica u Evropi“, koji se od jula 2016. godine sprovodio uz podršku Međunarodnog komiteta spasa, finansijskim sredstvima Odeljenja za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije. Cilj radnog sastanka bio je da se predstave preporuke do kojih je došlo preko 100 predstavnika relevantnih državnih institucija i organizacija civilnog društva, učesnika prethodnih radnih sastanaka (u Beogradu, Subotici, Šapcu i dva puta u Nišu), kao i da se definišu konačne preporuke za unapređenje prakse pružanja zaštite nepraćenoj i razdvojenoj deci migrantima u sledećim oblastima: prvi kontakt sa nepraćenom decom i standardi postupanja, žrtve – identifikacija i postupanje, alternativna briga, međuresorska saradnja.

(više…)

Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade

22. maj 2017.

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade Beogradski centar za ljudska prava održao je trodnevni trening (20-22.5.2017) za mlade iz Zaječara. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava i diskutuju o problemima ostvarivanja ljudskih prava u njihovoj lokalnoj zajednici. Pored predavanja učesnici su kroz interaktivne radionice i primere iz prakse mogli da provežbaju prepoznavanje diksriminacije i izlože svoja iskustva i predloge rešenja sličnih situacija. Ovo je prvi od 5 treninga koji će biti realizovani u okviru projekta koji se sprovodi uz podršku Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji.

             
media-share-0-02-05-7862a9f882b6894de6eaeeb517dcb3e38972ef1a2a7082d0324103182e70a749-Picture     media-share-0-02-05-61a3f39b3a7846bc1120b6c7ceb0995bbed39d223beef77fa3e36b7382d13fae-Picture     media-share-0-02-05-ec6da5a35a8911b389f8081e8bbe5a219a8654171cf0b8c47ff0c6b8959189ce-Picture