Spasimo ustavnu garanciju zaštite privatnosti građana

23. oktobar 2018.

 

Pozivamo poslanike da amandmanom vrate ustavnu garanciju u zakon 

Više od 30 organizacija civilnog društva podržalo je tekst amandmana na član 40 Predloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti i poziva narodne poslanike da podrže amandman koji utvrđuje da se prava građana na zaštitu podataka o ličnosti mogu ograničiti isključivo na osnovu zakona. Ako se sporni član zakona u sadašnjem obliku usvoji u Skupštini, postoji opasnost da organi vlasti ili privatne kompanije koje rukuju podacima o ličnosti mogu da ograniče prava građana bez izričitog zakonskog ovlašćenja i po sopstvenom nahođenju.  (više…)

Upoznavanje lica koja su dobila utočište na teritoriji Republike Srbije sa srpskom kulturom, istorijom i ustavnim uređenjem

22. oktobar 2018.

DonatorKomesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Trajanje: jul 2018 – decembar 2018

Beogradski centar za ljudska prava sprovodi Program upoznavanja srpske kulture, istorije i ustavnog uređenja licima kojima je priznato pravo na azil sredstvima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije u skladu sa Uredbom o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na azil. Program obuke traje 30 časova i obuhvata oblasti geografije, istorije, kulture, ljudskih prava i ustavnog uređenja. Za polaznike koji ne znaju srpski jezik obezbeđen je prevod na arapski jezik. Osim obuke u učionici predviđene su i tematske posete muzejima poput Narodnog muzeja, Etnografskog muzeja kao i institucijama poput Narodne skupštine, Zaštitnika građana i RTS-a. Osnovni deo obuke sprovodi se u Kući ljudskih prava i demokratije.

UKLJUČIVANJE UŽIVO 2.0: POZIV ZA MENTORE I MENTORKE, OCD I KZM

19. oktobar 2018.

LOGO_Ukljucivanje-03Raspisan je konkurs za mentore i mentorke, kao i organizacije mladih/za mlade i kancelarije za mlade u okviru programa „Uključivanje uživo 2.0“!

Osnovni cilj programa je unapređenje kapaciteta aktera omladinske politike u Srbiji za sprovođenje principa nediskriminacije i jednakih šansi u svojim politikama i praksama. Želja je da se poboljša položaj mladih, a naročito onih iz osetljivih grupa.

Program sprovode Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Krovnom organizacijom mladih Srbije i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta  Program je nastavak pilot programa „Uključivanje uživo 1.0“ koji je realizovan 2017. godine. 

Ukoliko želite da se uključite, preuzmite Poziv za mentore i mentorke, kao i Poziv za OCD i KZM