Saopštenje povodom Svetskog dana izbeglica

20. jun 2019.

64814021_10157010867820743_7202708615508000768_nSvetski dan izbeglica 2019. godine obeležavamo sa najvećim brojem prinudno raseljenih osoba u poslednjih 70 godina. Prema podacima Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR), više od 70,8 miliona ljudi širom sveta trenutno je raseljeno sa nemogućim ili otežanim uslovima da se vrate u svoje države porekla. Ovaj broj uključuje izbeglice, tražioce azila i interno raseljena lica koja Svetski dan izbeglica dočekuju van svojih domova i sa više nego neizvesnom budućnošću. (više…)

Poziv za učešće na treningu o terenskom radu za organizacije iz sledećih regiona: Vojvodina, Beograd, istočna, zapadna i južna Srbija

19. jun 2019.

 

vizual TRENING_poziv_FB-01 FIN

 

 

U okviru projekta „NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST – Veća saradnja i zapošljavanje mladih koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Krovnom organizacijom mladih Srbije – KOMS i organizacijom Empirija, NAPOR otvara poziv za trening o terenskom radu sa mladima iz NEET kategorije, namenjen organizacijama mladih i za mlade.

 

KRATKE INFORMACIJE O PROJEKTU

Opšti cilj je poboljšati dugoročno zapošljavanje NEET mladih i promovisanje održive međusektorske saradnje na lokalnom nivou, prema preduzetničkim mehanizmima zasnovanim na inkluzivnoj zajednici.

Specifični ciljevi su sledeći:

1) Osnažiti lokalne aktere (centre za socijalni rad; lokalne samouprave; lokalne ogranke Nacionalne službe za zapošljavanje; organizacije civilnog društva) kako bi se pružile efikasne i poboljšane usluge za NEET mlade.

2) Povećati kompetencije NEET mladih za aktivno uključivanje na tržište rada.

3) Unaprediti međusektorsku saradnju i politička rešenja u pogledu stvaranja inkluzivnog radnog mehanizma.

Tokom 21-mesečnog perioda, projekat će postići sledeći opšti cilj: Unaprediti dugoročnu zapošljivost NEET omladine, mladih ljudi koji nisu u obrazovanju, radnom odnosu i obuci, i promovisati održivu međusektorsku saradnju na lokalnom nivou, u smeru preduzetničkih mehanizama zasnovanih na inkluzivnoj zajednici. Aktivnosti projekta usmerene su ka stvaranju inkluzivnih preduzetničkih mehanizama i stimulativnog okruženja za mlade. Saradnja između aktera še politika za mlade i sistema socijalne zaštite u lokalnim zajednicama pokrenuće se kako bi se postigli bolji uslovi za zapošljavanje mladih ljudi koji se suočavaju sa različitim preprekama. Više o projektu…

Prilog 1

Prilog 2

 

 

 

Civilno društvo predlaže da Nevena Ružić rukovodi institucijom Poverenika

18. jun 2019.

nevna za poverenicuViše od 80 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika stručne i naučne zajednice poziva narodne poslanike da podrže Nevenu Ružić kao kandidatkinju za novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Čvrsto smo uvereni da Nevena Ružić poseduje stručnost, iskustvo i integritet koji su neophodni za rukovođenje institucijom Poverenika.

(više…)