Konferencija „Ka bržem i jačem pravosuđu za građane, kroz bolji Ustav“

14. maj 2018.

Izvestioci Venecijanske komisije sastali su se sa predsednikom Republike Srbije, predstavnicima Ministarstva pravde, i predstavnicima strukovnih udruženja i organizacija civilnog društva kako bi razgovarali o predloženim ustavnim amandmanima.

Budući da javnost nije na adekvatan način informisana o dosadašnjim aktivnostima na promeni Ustava, o samom toku javne rasprave i sadržini predloženih amandmana, kao i o posledicama koje bi njihovo usvajanje imalo po građane Srbije, javnost je na konferenciji upoznata sa sadržinom razgovora predstavnika strukovnih udruženja i organizacija civilnog društva sa predstavnicima Venecijanske komisije.

 Pogledajte kompletan snimak konferencije:

Prijava za trening „Moj grad, moja prava“ u Somboru

11. maj 2018.

Beogradski centar za ljudska prava uz podršku misije OEBS u Srbiji organizuje trening „Moj grad, moja prava“. Trening će se održati 21, 22 i 23 maja u Domu za učenike srednjih škola Sombor. Neke od tema koje će biti obrađene tokom prva dva dana treninga su ljudska prava, diskriminacija, vladavina prava i kreiranje predloga javnih politika, dok će trećeg dana svi polaznici treninga iči u posetu sudu i tužilaštvu, kako bi se bliže upoznali sa radom ovih institucija. Polaznici treninga dobijaju sertifikate, kao i opravdanje za izostanak sa nastave. 

Prijava se vrši putem sledećeg linka: https://goo.gl/forms/YXT7zxZSKHXEKQb53

Draft agendu možete videti OVDE

Za više informacija, kontaktirajte koleginicu Milanu Todorović na mail milana@bgcentar.org.rs

 

 

Okrugli sto „Rodna ravnopravnost na tržištu rada“

8. maj 2018.

Predstavnici Beogradski centra za ljudska prava govorili su na okruglom stolu Rodna neravnopravnost na tržištu rada u Srbiji, koji je organizovan od strane UNWOMEN Serbia. Ovom prilikom smo, u cilju boljeg razumevanja uloge nevladinog sektora u ekonomskom osnaživanju žena, ukazali na oblasti koje su od ključne važnosti za ekonomsko osnaživanje zena, a koje zahtevaju zajednički rad države i civilnog sektora. Neke od preporuka odnosile su se na aktuelizovanje fleksibilnog radnog vremena i mera za usklađivanje profesionalnog i porodičnog života, kampanju usmerenu ka ženama u poljoprivredi o njihovim pravima u pogledu nasleđivanja i uknjiženja imovine na njihovo ime, potrebi evaluacije programa aktivnih politika zapošljavanja i favorizovanja programa koji su efikasni iz ugla položaja žena koje se uključuju na tržište rada, korišćenje strategija ciljane komunikacije u cilju rušenja rodnih stereotipa i predsrasuda kao i aktivnom učešću civilnog sektora u akcijama ukazivanja na diskriminatorne prakse po osnovu pola.

Odluka Saveta za štampu u slučaju govora mržnje na internetu

7. maj 2018.

U okviru projekta „Anonimna mržnja“, Beogradski centar za ljudska prava podneo je žalbu Savetu za štampu zbog komentara ispod teksta na Facebook strani lista „Blic“ u kojima su izneti uvredljivi stavovi prema LGBT populaciji i u kojima se poziva na mržnju i nasilje prema LGBT osobama. Savet za štampu doneo je odluku kojom je utvrđena povreda Kodeska novinara Srbije, odnosno tačke 5 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učini sve da izbegne idskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Kompletnu odluku možete pročitati na sajtu Saveta za štampu. 

 

Konferencija „Procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini“, Sarajevo

20. april 2018.

Pravnik Beogradskog centra za ljudska prava Bojan Stojanović učestvovao je na III međunarodnoj konferenciji „Procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini“, koja je održana 18-19. aprila 2018. godine, u Sarajevu. Konferencija je održana pod sloganom „Usudi se znati“, a u cilju promocije primene međunarodnog prava i pospešivanja suprotstavljanju revizije činjenica utvrđenih prilikom suđenja pred ICTY, a u vezi sa ratnim zločinima i genocidom učinjenim u BiH za vreme rata 1992-95. godine. Takođe, svrha skupa u Sarajevu bilo je i povezivanje mladih pravnika sa prostora bivše Jugoslavije. Govornici su bili sudija Teodor Meron, Mark Harmon, bivši glavni tužilac ICTY i drugi.

U drugom delu konferencije održana je dvodnevna simulacija suđenja za zločin genocida. Njom je predsedavao sudija Teodor Meron, koji je bio predsedavajući Žalbenog veća ICTY. Presuda ICTY, u slučaju Krstić, prva je kojom je Tribunal oglasio krivim neko lice za zločin genocida. Timovi su bili u sastavu studenata sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Justinijan I“ iz Skoplja, zajedno sa mladim pravnicima praktičarima. Bojan Stojanović je, u okviru tima tužilaštva učestvovao na simulaciji suđenja. Mladi pravnici su bili gosti prijema koji je organizovao ambasador Kraljevine Svedske u BiH.

Nakon konferencije, studenti i mladi pravnici, obišli su stratišta u istočnoj Bosni, kao i Memorijalni centar u Potočarima, upoznajući se tako sa utvrđenim činjenicama utvrđenih u slučaju Krstić i razgovarajući sa timom tužilaštva ICTY i žrtvama zločina.

Konferencija je organizovana od strane „Udruženja žrtava i svjedoka genocida’“ i pokreta „Majke enklava Srebrenica i Žepa“. Konferenciju su podržali predstavnici Međunarodnog rezidulanog mehanizma za krivične tribunale, kao pravni naslednik Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (ICTY). 
 
 
IMG-df7b57439b13661591482d3560c29fbf-V    IMG-be9e5020e85ec314481c8c9abee2ad02-V  IMG-ded31472357abee42827c92036d43aee-V

Poziv za ucešće na forum teatar radionicama „Art of integration“

12. april 2018.

30072710_1914358498576677_1276580380801865440_o

Beogradski centar za ljudska prava poziva sve zainteresovane mlade da uzmu učešće u programu “ART OF INTEGRATION – 45 minuta razgovora o integraciji” , čiji će rezult biti forum teatar predstava koja će biti izvođena u osnovnim i srednjim školama širom Srbije. „ART OF INTEGRATION – 45 minuta razgovora o integraciji“ se sastoji iz radionica forum teatra, ali i kreativnih radionica koje koriste crtež i animaciju kao način ekspresije. 

Kome je poziv namenjen?

Formiramo grupu od najviše 15 mladih (od 15 do 25 godina), koji će u svojim školama i fakultetima, zajednicama i radnom okruženju postati zagovarači promena i koji će pronositi izazove i poruke mladih izbeglica na putu njihove integracije. Radionice će biti otvorene za mlade izbeglice i migrante koji su smešteni u prihvatnim centima u Obrenovcu i Krnjači.  Dramsko iskustvo, kao i drugi talenti kao što je pevanje, sviranje, slikanje, su poželjni ali nisu neophodni. 

Način prijave

Za prijavu češća u programu potrebno poslati kratku biografiju i pismo motivacije. 
Kroz pismo motivacije (koje ne treba da bude duže od jedne strane formata A4) bi trebalo odgovoriti na tri ključna pitanja:
1) zašto želite da učestvujete u programu 
2) da li vam je poznato sa kojim izazovima se mlade izbeglice suočavaju na putu integracije u srpsko društvo i kako biste vi mogli doprineti prevazilaženju tih izazova
3) kako ćete ideje i vrednosti za koje se program zalaže, prenositi u svojoj zajednici/školi/fakultetu/radnom okruženju 

Svoju kratku biografiju i motivaciono pismo potrebno je poslati najkasnije do 25. aprila 2018. godine na email adresu: prijava@bgcentar.org.rs.

Svi koji se prijave dobiće obaveštenje da je prijava primljena. 
Nakon što su primljeni u uži krug u odnosu na motivaciono pismo i kratku biografiju, kandidati će biti pozvani na drugi krug selekcije koji se sastoji od kratkog intervjua sa voditeljima procesa (Demir Mekić i Nevena Nikolić i Nebojša Petrović) i zajedničke radionice svih primljenih u uži krug. 

Takođe, pozivamo nastavnike i nastavnice, profesore i profesorke, učenike i učenice da pišu na: prijava@bgcentar.org.rs ukoliko su zainteresovani/e da u njihovoj školu u periodu od 15. do 25. aprila organizujemo prezentaciju programa “ART OF INTEGRATION – 45 minuta razgovora o integraciji”.

Dinamika rada

Radionice će se održavati dva puta nedeljno u Kući ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4. Proces radionica i pripreme forum predstave će trajati tri meseca. Preciznija planirana dinamika i način rada biće predstavljeni učesnicima i učesnicama tokom intervjua. Dinamika rada je sklona manjim promenama i biće dogovarana sa učesnicima i učesnicama koji budu pozvani da uzmu učešće u programu. 

Šta je Forum teatar? 

Forum teatar je jedna od tehnika metodologije Teatar potlačenih, koju je razvio brazilski reditelj Augusto Boal. Ova metodologija se zasniva na ideji da svako može stvarati pozorište, i namenjena je radu sa glumcima i neglumcima. Putem forum teatra grupe definišu društvene probleme zajednice, i izražavaju ih kroz dramski jezik. Tokom procesa, kroz dramske vežbe i igre, otvaraju se društvena pitanja i problemi, i nude se moguća rešenja tih problema. Učesnici i učesnice će imati priliku da prođu i kroz drugačije kreativne radionice, gde će koristiti crtež i animaciju za izražavanje svojih razmišljanja na temu integracije. Sredstva za rad će biti različita od igara i kreativnih istraživanja do korišćenja boja, lakova, fotoaprata, kamera itd. 

Animacija i crtež koji će se koristiti na kreativnim radionicama, pružiće priliku mladima da svoja razmišljanja i stavove prenesu na specifičan način, da razviju maštu, kao i da dublje istraže teme bitne za proces. Animacija u prevodu znači davanje duše, oživljavanje stvari, i pruža veliki prostor za igru i stvaranje. 

Forum teatar radionice i radionice crtanja i animacije su usmerene ka stvaranju forum teatar predstave koja će se izvoditi u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Ovo će biti interaktivna predstava u trajanju od 45 minuta, koja će uploviti u obrazovanje, tako što će ući u školske klupe i postati deo školskog časa, a nadamo se, i tema o kojoj se priča na velikom odmoru.

Program podržala: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji