#YouthRights TALKS: POZIV NA INFO SESIJE

16. novembar 2018.

DSC_0074Da li je deklaracija usvojena 1948, tri godine posle Drugog svetskog rata, zaista univerzalna i zbog čega? Šta znači mladima danas? Da li bi trebalo da bude više od 2% mladih u parlamentima širom sveta? Zašto tek 30% mladih u Srbiji smatra da je demokratija najbolji oblik vladavine? Da li ista prava uživaju mladi u Leskovcu i mladi u Novom Sadu? Koliko su u medijima zastupljeni siromašniji mladi, mladi koji su pripadnici nacionalnih manjina i mladi koji su izbeglice? Kako u Srbiji funkcioniše pravo na rad? Da li ste znali da deklaracija pominje i pravo na razonodu?

(više…)

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio je preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti internet portalima u Srbiji

14. novembar 2018.

Naslovna-2Na osnovu pritužbi koje je podneo Beogradski centar za ljudska prava, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio je preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti internet portalima u Srbiji kako bi preduzeli sve potrebne mere u cilјu sprečavanja objavlјivanja sadržaja i komentara korisnika na portalu i profilima na društvenim mrežama, kao i uklanjanja onih komentara koji su već objavlјeni, a koji po svojoj prirodi mogu da podstiču mržnju ili nasilјe protiv lica ili grupa lica zbog njihovog ličnog svojstva ili izazivaju strah ili neprijatelјsko, ponižavajuće i uvredlјivo okruženje. (više…)

Sukob ljudskih prava i ekonomskih interesa

8. novembar 2018.

1639286_54-01 Andrijana SpasovZakonom o obligacionim odnosima iz 1978. godine predviđena je mogućnost podnošenja specifične vrste tužbe koju može podneti jedno ili više lica u situacijama kada opasnost preti jednom ili većem broju lica. U pravnoj literaturi, ova tužba poznatija je kao „ekološka tužba“. Iako mogućnost podnošenja ekološke tužbe postoji već 40 godina, dosadašnja sudska praksa ne beleži nijedan ovakav slučaj  (više…)

ART OF INTEGRATION

Program ART OF INTEGRATION okupio je grupu mladih ljudi koja prolazi kroz edukativni proces na temu inkluzije izbeglica u srpsko društvo. Grupu čine mladi različtih profila, koji dolaze iz Srbije i Irana. Sam proces je takođe inkluzivan pa su aktivno uključeni i mladi iz različitih osetljivih grupa.  (više…)

Škola ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“

7. novembar 2018.

Donatori: Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke preko ambasade SR Nemačke u Beogradu i kancelarija Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR) u Beogradu

Trajanje Škole: 2. novembar – 3. decembar 2018.

Beogradski centar za ljudska prava je i ove godine organizovao Školu ljudskih prava koja predstavlja intenzivan šezdesetočasovni kurs o pojmu ljudskih prava, ograničenjima i derogaciji prava, zabrani diskriminacije, pravu na život, pravu na slobodu i bezbednost ličnosti, pravu na pravično suđenje, zabrani mučenja, trgovini ljudima, slobodi izražavanja, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, pravima manjina, i drugim ljudskim pravima. (više…)