Azil i migracija


Od samog početka izgradnje sistema zaštite tražioca azila u, tada, Državnoj zajednici Srbiji i Crnoj Gori, kao partneri Hrvatskog pravnog centra sproveli smo projekat ”Zaštita tražitelja azila u Republici Hrvatskoj i regiji”. Od decembra 2005. do decembra 2008, pored redovnog i sistematičnog praćenja politika, zakonodavstva i prakse u području migracija, Beogradski centar je izradio analizu Nacrta zakona o azilu Republike Srbije

i analizu Zakona o azilu Srbije i Crne Gore.

Sa Grupom 484 i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku, od februara 2012. godine, Beogradski centar sprovodi projekat “Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku”. Postigli smo mnogo bolji dijalog o migracionoj politici između civilnog sektora u Srbiji i nadležnih državnih institucija u oblasti azila, a cilj nam je da, do kraja 2015. godine, otklonimo brojne nedostatke u sistemu zaštite azilanata.  

Iste 2012. godine, kao partneri Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija, počeli smo da pružamo pravnu pomoć tražiocima azila u Srbiji. Pored toga, pravnici Beogradskog centra redovno izveštavaju o stanju u oblasti azila u Republici Srbiji i trude se da građani i nadležni državni organi budu bolje obavešteni o problemima sa kojima se suočavaju azilanti i mogućnostima za adekvatnija rešenja tih problema. Za više o aktivnostima Centra u oblasti azila i migracija posetite www.azil.rs.

Prioritetne oblasti:

- Pružanje pravne i psihološke pomoći tražiocima azila

- Strateško zastupanje

- Analiza stanja i izrada izveštaja

- Javno zastupanje i podizanje svesti državnih organa i građana