Balkanski savet za izbeglice i migracije: Bezbednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na zapadnom Balkanu

1. jul 2020.

Donator: Evropska unija

Trajanje projekta: mart 2020 – mart 2023.

Balkanski savet za izbeglice i migracije i njegove organizacije članice kroz ovaj projekat svoju pažnju usmeriće na jedan od gorućih problema u vezi sa migrantima u regionu -krijumčarenje migranata. Cilj projekta je da dovede do razvoja sveobuhvatnog regionalnog programa upravljanja migracijama zasnovanog na potrebama zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata, kroz partnerstvo organizacija civilnog društva i državnih institucija u regionu.

U skladu sa tim 90 organizacija civilnog društva proći će kroz proces razvoja prakse, pravnog okvira i javnih politika protiv krijumčarenja ljudi, a koji su orijentisani na zaštitu ljudskih prava. Na taj način će organizacije civilnog društva, uz razvoj saradnje sa državnim institucijama, medijima i obrazovnim ustanovama, moći da pružaju podršku krijumčarenim migrantima. Kroz zagovaračke aktivnosti projekat teži i bližem usklađivanju prakse i pravnih okvira zapadnobalkanskih država.

Dve glavne rute na putu ka Evropskoj uniji su preko Srbije i od grčko-albanske granice preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske do Slovenije. Nosilac projekta je Grupa 484, a partneri na sprovođenju su Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP) Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA), Vaša prava Bosna i Hercegovina (VP BiH), Građanska alijanska iz Crne Gore (GAMN), Helsinški komitet iz Albanije (AHC) i Program građanskih prava Kosova (CRP/K).