Balkanski savet za izbeglice i migracije: stvaranje puta ka zajedničkoj migracijskoj politici Zapadnog Balkana

27. februar 2019.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji
Trajanje projekta: novembar 2018 – novembar 2021
 

Aktivnosti Balkanskog saveta za izbeglice i migracije usmerene su ka stvaranju zajedničke zapadno-balkanske migracione politike, sa ciljem da se omogući koordinisan odgovor na zajedničke izazove, a u skladu sa pravom EU i međunarodnim standardima ljudskih prava. Cilj projekta je da se kroz sprovođenje godišnjih istraživanja i analiza o javnim politikama u oblasti migracija, monitoring primene zakona i politika i jačanje kapaciteta i ekspertize članova Balkanskog saveta za izbeglice i migracije omogući promocija kreiranja politike na regionalnom nivou. Osnov za formiranje zajedničke politike na zapadno-balkanskom nivou je postojanje pouzdanih i sveobuhvatnih podataka, temeljne analize politika, stalne razmene informacija i dobro informisanih diskusija o politikama. Kao ciljne grupe izdvajaju se donosioci odluka među državnim službenicima, regionalne organizacije, službenici u institucijama EU kao i organizacije civilnog društva. Nosilac projekta je Grupa 484 a partneri na sprovođenju su Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA), Vaša prava Bosna i Hercegovina i Program građanskih prava Kosova (CRP/K).