Ljudska prava i biznis

12. децембра 2013.
Belgrade Centre for Human Rights participated in UN Forum Human Rights and BusinessBeogradski centar za ljudska prava je prisustvovao forumu UN ljudska prava i biznis, najvećem globalnom dijalogu u uticaju biznisa na ljudska prava, koji je održan u Ženevi 2-4. decembra 2013.