Beli Manastir

Optužnicom Tužilaštva za ratne zločine KTRZ 5/09 od 23.06.2010. godine, Zoran Vukšić, Slobodan Strigić, Branko Hrnjak i Velimir Bertić terete se da su u svojstvu pripadnika SUP-a Beli Manastir, u periodu od avgusta 1991. do kraja 1991. godine, na teritroriji opštine Beli Manastir (Hrvatska) vršili protivzakonita zatvaranja, povređivanje telesnog integriteta, zastrašivali, mučili i nečovečno postupali prema civilima; da je optuženi Vukšić hicima iz revolvera lišio života Adama Barića i pokušao ubistvo njegove supruge A.B; optuženi Vukšić, Strigić i Hrnjak lišili života Matu Čička, Ivana Čička, Vinka Čička i Antu Čička.

Prvostepenom presudom od 19.06.2012. godine, Viši sud u Beogradu osudio je Zorana Vukšića na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, Slobodana Strigića na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, Branka Hrnjaka na zatvorsku kaznu od 5 godina i Velimira Bertića na zatvorsku kaznu u trajanju od 1 godine i 6 meseci.

Apelacioni sud u Beogradu svojom presudom od 29.03.2013. godine ukinuo je prvostepenu odluku u odnosu na optužene Vukšića, Strigića i Hrnjaka i predmet vratio na prvostepeno suđenje, dok je u odnosu na optuženog Bertića potvrdio presudu.

Nakon ponovljenog suđenja, Viši sud je 29.05.2015. godine doneo osuđujuću presudu godine i Zorana Vukšića osudilo na kaznu zatvora od 20 godina, Slobodana Strigića na kaznu zatvora od 15 i Branka Hrnjaka na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Presuda nije pravnosnažna.