Beogradski centar za ljudska prava nekad i sad – 25 godina Centra

16. novembar 2020.

Beogradski centar za ljudska prava osnovan je 1995. godine kao udruženje građana zainteresovanih za unapređenje teorije i prakse ljudskih prava. Osnivači Beogradskog centra su, radeći ranije u drugim nevladinim organizacijama, zaključili da je neophodno osnovati organizaciju koja bi se prvenstveno bavila obrazovanjem u oblasti ljudskih prava i humanitarnog prava.

Sistematsko podučavanje i literatura na srpskom jeziku bili su potrebni pre svega samim aktivistima u nevladinim organizacijama i osobama najodgovornijim za unapređivanje i poštovanje ljudskih prava (pripadnicima organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, novinarima, nastavnicima svih obrazovnih ustanova, itd). Tokom više od dve decenije postojanja oblasti i polja rada Centra su se menjala, proširivala i prilagođavala, dok je delatnost Centra sve vreme usmerena ka unapređenju ljudskih prava u cilju uvažavanja same ideje ljudskih prava, podizanju svesti građana o značaju pitanja koja se tiču ljudskih prava i individulanih sloboda, pokretanju javnog mnenja u prilogu njihovog punog poštovanja i zaštite.

Obeležavanje 25 godina rada bio je povod da sa kolegama, prijateljima, saradnicima, saborcima i partnerima razgovaramo o ulozi Beogradskog centra za ljudska prava nekad i sad.