Beogradski centar za ljudska prava obavestio nadležno telo Saveta Evrope o policijskoj brutalnosti na protestima u Srbiji

12. jul 2020.

Beogradski centar za ljudska prava obavestio je Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja o policijskoj brutalnosti na protestima u Srbiji. Ovo telo Saveta Evrope informisano je o ozbiljnim kršenjima ljudskih prava i prekomernoj upotrebi policijske sile prema demonstrantima u Beogradu i Novom Sadu. 

Evropskom komitetu za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja upućen je i poziv da od vlasti u Beogradu traži da osigura poštovanje svojih obaveza iz Evropske konvencije o ljudskim pravima, posebno njene obaveze iz člana 3 Konvencije, i Evropske konvencije za sprečavanje mučenja i neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja.

Uz dokumentovane primere policijske brutalnosti prema demonstrantima, prekomernog nasilja, neosnovanog prebijanja i hapšenja, Komitet je informisan o nemilim scenama koje su zabeležene na snimcima više televizijskih ekipa, kao i o foto i video materijalima koji su preplavili društvene mreže u Srbiji. Takođe je ukazano da je tokom protesta održanih prošle nedelje, policija uz silu upotrebila i velike količine suzavca starog i 30 godina, a da su demonstranti u Beogradu rasterivani uz intervenciju policijske konjice i pasa, borniha kola, pa čak i antiterorističke jedinice MUP-a Srbije.

Beograski centar za ljudska prava pažljivo prati dalji razvoj događaja i do sada je podneo najmanje 20 krivičnih prijava protiv policijskih službenika zbog prekemorne upotrebe sile i brutalnog nasilja. Više desetina ljudi javilo se Centru tražeći pravno savetovanje i pomoć zbog policijske brutalnosti, prebijanja, neosnovanog privođenja, pritvaranja i hapšenja. Centar je takođe poslao više desetina zahteva Ombudsmanu da bez odlaganja postupi po podnetim prijavama u slučajevima nedozvoljenog policijskog postupanja.