Beogradski centar za ljudska prava pozdravlja ratifikaciju Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i Evropske konvencije protiv torture

26. decembar 2003.
Beogradski centar za ljudska prava  s  velikom radošću pozdravlja ratifikaciju, u Skupštini Državne zajednice SCG, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i Konvencije o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava predstavlja najvažniji instrument kojim bi trebalo da se upravljaju parlamenti i vlade u donošenju i sprovođenju zakona i sudovi u primeni prava. Od ratifikacije ove Konvencije najviše koristi će imati sami građani Srbije i Crne Gore, odnosno svi koji se nađu u nadležnosti naše države.
Oni će moći da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava svaki put kada smatraju da im je Državna zajednica Srbije i Crne Gore prekršila neko pravo garantovano Evropskom konvencijom, a da im povodom toga nije pružila zadovoljenje u postupku pred domaćim sudovima.

Evropska konvencija za suzbijanje mučenja predstavlja važan instrument za zaštitu telesnog i psihičkog integriteta pojedinca. Ona predviđa i poseban i efikasan nadzor na poštovanjem zabrane zlostavljanja.

Beogradski centar podseća da ostaje još niz koje Srbija i Crnoj Gora treba da ispuni na osnovu svog članstva u Savetu Evrope.

Ratifikacija ova dva ugovora će svakako unaprediti poštovanje ljudskih prava, političke slobode i vladavinu prava u Srbiji i Crnoj Gori; i građani će od sada moći da uživaju svoja prava na sadržajniji i pristupačniji način.

Beogradski centar podseća da ostaje još niz koje Srbija i Crnoj Gora treba da ispuni na osnovu svog članstva u Savetu Evrope.

Ratifikacija ova dva ugovora će svakako unaprediti poštovanje ljudskih prava, političke slobode i vladavinu prava u Srbiji i Crnoj Gori; i građani će od sada moći da uživaju svoja prava na sadržajniji i pristupačniji način.